Uludağ Ekonomi Zirvesi

Uludağ Ekonomi Zirvesi

Deloitte Türkiye'nin sponsorluğunda gerçekleşen "Akıllı Stratejik İş Dönüşümü" oturumunda dijital dönüşümün beraberinde getirdiği yenilikler ve şirketlerin stratejilerine olan etkileri ele alındı

İSTANBUL - Uludağ Ekonomi Zirvesi kapsamında Deloitte Türkiye'nin sponsorluğunda gerçekleştirilen "Akıllı Stratejik İş Dönüşümü" oturumunda dijital dönüşümün beraberinde getirdiği yenilikler ve şirketlerin stratejilerine olan etkileri konuşuldu.

Moderatörlüğünü Deloitte Türkiye Danışmanlık Lideri Hakan Göl'ün yaptığı panele Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Harvard Üniversitesi Strateji ve Ekonomi Profesörü Dr. Mark Esposito, Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ve Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü katıldı.

Çevresel ve toplumsal cinsiyet eşitliği boyutunda çok ciddi hedefler koyduk

Panelde konuşan Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş, "Pandemi öncesine bakıldığında kısa dönemli mali sonuçlar odaklı bir ekonomi yönetimine alışkındık. Artık uzun dönemli değer yaratmak da bir o kadar önemli. Bugün ikisinin dengeli olacağı bir döneme girdik. Artık yıllık mali değerlere ilave olarak kısa ve uzun vadeli sonuçlara birlikte bakıyoruz. Gelecek stratejilerimizi ortaya koyarken kendi oyunumuzu kuruyoruz. Buna paralel olarak sürdürülebilirlik çok daha değerli hale geldi. Şirketler yeni dönemde dünyaya ve topluma sağladıkları katkı ile varlar. Biz de tüm şirketlerimizde özellikle çevresel ve toplumsal cinsiyet eşitliği boyutunda çok ciddi hedefler koyduk." dedi.

Bugün değişimin meyvelerini toplamaya başladık

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise otomotivde hayatın çok hızlı ilerlediğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknoloji şirketine dönüşmemiz zorunlu hale geldi. 2015 yılında bir vizyon ortaya koyduk ve bu vizyonu gerçekleştirmek için kendi iş yapış şeklimizi incelediğimizde yeni beceriler kazanmamız ve radikal şekilde değişmemiz gerektiğini gördük. Bu nedenle de eski yöntemlerimizden vazgeçip, yeni çalışma metodolojisi geliştirdik. Tüm bunlar için 2 yıl önce tüm üst yönetim eğitimden geçirildi ve devamında tüm organizasyon yapımızda çalışma kültürü değişikliği yapmamız gerektiğini gördük. Tüm çalışanlarımıza ulaşarak ne düşündüklerini, ne hissettiklerini ve ne istediklerini sorduk. Geri bildirimleri şirket değerleriyle buluşturduk ve yeni, dinamik, dengeli bir kurum kültürü oluşturduk. Geri bildirimlerden en önemlisi çeviklikti. Topyekun çevik çalışma metodolojisine geçtik ve iyi sonuçlar aldık. Hatalarımızdan ders almayı da öğrendik. Bugün değişimin meyvelerini toplamaya başladık ve tüm paydaşlarımız da sonuçlardan memnun."

Finans ve tedarik zinciri konularında daha hazırlıklı olmak gerekiyor

Harvard Üniversitesi Strateji ve Ekonomi Profesörü Dr. Mark Esposito konuşmasında, "Pandemi sayesinde şirketlerin finansallarını etkin ve verimli kullanmadıkları ortaya çıktı. Büyük şirketlerin dahi sadece birkaç haftalık finansal varlığa sahip olduğu ve aşırı risklerle yönetildiği anlaşıldı. Pandemi de aslında finans yönetiminde hesaba katılması gereken bir durumdu ve her geçen gün artan bir tehlike oluşturdu. Özellikle batıda anlaşıldı ki mevcut sistem, pandemi gibi şokları atlatabilecek durumda değilmiş. Sistemler 70 yıl öncesine dayandığı için bugünkü gibi dış etkenlere yeterince dayanıklı olmadığı kanıtlandı. Yeni dönemde planlamada özellikle finans ve tedarik zinciri konularında daha hazırlıklı olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dönüşümün ilk adımı, tüketicideki değişimi anlamaktan geçiyor

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ise dijital dönüşümün merkezinde bir teknoloji şirketi olarak danışan şirketlerin dönüşüm sürecini nasıl gerçekleştireceklerine baktıklarını ifade ederek "Değişim, ilgili şirket ve hitap ettiği tüketici için ne anlama geliyor ve nasıl iş sonuçları elde edilebiliyor, bunlar çok önemli. Dönüşümün ilk adımı, tüketicideki değişimi anlamaktan geçiyor. Buna bağlı olarak da şirketlerin kendi yetkinliklerini yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Örneğin 2019'da yüzde 15 olan 55 yaş üzeri kişilerin online alışveriş oranı 2020'de yüzde 50'ye ulaştı. Hız, çeviklik ve organizasyon yapılarında kültür değişikliği yapılması gerekiyor. Bir danışan şirketimiz, bizim elimizdeki ve kendi elindeki müşteri alışkanlıkları verilerini kullanarak pandemi öncesi hedeflerini pandemi koşullarında gerçekleştirmeyi başardı." yorumunu yaptı.

Belirsizlik döneminde yatırım kararı almak aslında geleceğe hazırlanmaktır

Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü de belirsizlik döneminde yatırım kararı almanın aslında geleceğe hazırlanmak olduğuna vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugünün şartları ile gelecek elbette farklıdır ama bugün dijital teknoloji sayesinde sayesinde kendi sektörünüzde fark yaratmak veya farklı bir sektörde yeni alanlar açmak mümkün. Yatırım kararlarımızda insan, altyapı, rekabet ve sermaye gibi kriterlerle önceliklendirebiliyoruz. Yetkinlikleri bulup bulamayacağımızı da değerlendirmeye katıyoruz. Yatırım yapılacak alanda sağlıklı rekabet ortamı olup olmadığına bakıyoruz. Kullanılan teknoloji için dijital altyapı yeterli mi, elde edilecek faydalar neler bunlara bakarak karar alıyoruz. Pandemi gibi belirsizlik zamanlarında Türk yöneticileri yönetimde çok tecrübeliler. Bizler de yatırım ve büyüme hedeflerimizi şartlara uygun olarak hazırlıyoruz."Kaynak:AA

Etiketler: Uludağ Ekonomi Zirvesi.

Yorum Ekle