Akut Hemorajik Lökoensefalopati

Akut Hemorajik Lökoensefalopati

Akut hemorajik lökoensefalopati, Akut dissemine ensealomiyelitin hızlı bir formu olarak düşünülür. Genelde enfeksiyon sonrasıdır ve MSS'nin miyeline karşı gelişen otoimmün bir olay sonucu ortaya çıkar. Ek olarak AHL'nin daha ağır seyreder ve daha sık ölüm görülür.

Sponsorlu Bağlantılar

BELİRTİLERİ

AHL'nin erken semptomları ateş, baş ağrısı ve kırıklık hissidir. Bu tablo hızlı bir şekilde konfüzyona, bilinç bulanıklığına ve komaya kadar ilerler. Konuşamama, tek taraflı kuvvet kaybı, beyin sapı bulguları ve nöbetler yaygın fokal bulgulardır.

Sponsorlu Bağlantılar

TANI VE TEDAVİ

Beyaz hücre yüksekliği sıktır ve 40000/mm3'e kadar çıkabilir. MR'daki lezyonlar ADEM'dekilerden genelde daha geniştir ve daha fazla ödeme sahiptir. Kanama sıklıkla görülür. BOS'ta sıklıkla polimorfonükleer pleositoz, artmış protein ve normal glukoz düzeyi görülür. AHL kanama ile beraber olmasına rağmen eritrosit sayısı değişkendir.

Erken ve yüksek doz steroid tedavisinin klinik tabloda iyileşmeye neden olabileceği gösterildi.

Sponsorlu Bağlantılar

HAZIRLAYAN; Dr Zeki AĞCA

Paylaşmak İstermisin?

Lütfen bu yazıya puan verin!
6 kişi puan verdi. Ortalama puan: 10