Rüyada At Görmek

Rüyada At Görmek

Rüyada at görmek murattır. Rütbe, makam ve yolculuğa işaret eder. İmam Cafer Sadık (a.s): Atı mertebe, izzet, hükümdarlık, büyüklük, hayır ve bereket şeklinde yorumlamıştır. Ata binmeye ehil olmayan biri, Rüyada ata binmesi, bu onun için izzet ve makam sahibi olacağı, yüksek derecelere delâlet eder. Bazı kere de ata binmek yolculuğa işarettir. Danyal (a.s.): Rüyada at görmek, izzet, şeref ve devlete delalettir. Kirmani de demiştir ki: Düşmanı ve rakibinizi yenmeye de işarettir. Rüyada at görmek, her şekilde iyi bir rüyadır. Yüksek mevkilere işarettir. Attan indiğini görmek, iyi değildir ve keder alâmetidir.

Rüyada at

Rüyada at güzel evdir. Rüyada görülen kuyruğu, yelesi ve ayakları kızıl olan at dindarlıktır. Rüyada at bereketin ve bol kısmetin işaretidir. Rüyada at üzerinde olduğunu fakat buna taaccüp ettiğini görmek, Allah yolunda cihada işarettir. Rüyada atın kuyruğunun kıllarının çok olduğunu görmek, evlat ve akrabanın çokluğuna işarettir.

"Rüyada at görmek" bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. hayatta çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını sonunda bulacağınız anlamına gelir.

Rüyada siyah at görmek ise saltanat, ululuk, devlet ve dünyalığa işarettir. Kirmani'ye göre: Beyaz at görmek dinin kuvvetine ve devlet tarafından verilecek mal ve itibara delildir. Rüyasında beyaz ata bindiğini gören şerefe ulaşır fakat biraz hüzünlenir. Rüyada beyazımsı gri renkli bir at görmek, kazançlı islerin pesinden koşmaya yorumlanır.

ata binmek

Rüyada at görmek ne demektir

Bir kimse birtakım atlara malik olduğunu veya onları otlattığını görse, arkadaşları arasında makbul olur. Rüyada görülen at, Bahadır, tüccar, sanat ve ticaretinde ferasetli olan erkek yahut bir çocuktur. At, ortaktır.

Rüyada ata binmek: Gem ve eyerli ata binmek, şeref ve yüce kadre delâlettir. Renkli ata bindiğini görmek, kuvvetin çokluğuna, doru taya (atın yavrusu) bindiğini görmek, zengin bir kadınla evlenme ye delâlet eder. Rüyada erkek ata binmek, düşman üzerine galip gelmeye işarettir. Bazen at görmek, güzel inşa edilmiş bir eve yorumlanır. Kır ata bindiğini gören kimse düşmanını kahra uğratır. Yine kır at görmek, hayır ve berekettir.

kırmızı at

Bekarın kısrağa binmesi asil ve zengin bir kadınla evlenmesine işarettir. Beyazı siyahına galip olan at ile kızıl kısrak, neşeli, dindar kadına delalet eder. Birçok ata sahip olan meslektaşları ve akranları içinde sivrilir.

Sağlıklı bir ata bindiğinizi gördüyseniz yaşamda çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını bulacağınız anlamındadır.

Ata binen kimsenin hanımı hamile ise oğlu olur. Kuyruk tüyü gür olan at evlat ve akraba çokluğuna yorulur. Atın bir tarafa doğru sıçraması, binen kimse için bir işe ya da düşünceye meyletmeye tabir edilir. Melez at izzet ve şerefe, yüksek rütbeye yahut asil bir evlada delalet eder.Rüyada melez at, izzet ve serefe delalet eder. Çünkü melez at büyük kisilerin bindikleri bir hayvandir. Bazan melez at görmek, yüksek bir rütbeye ve maksada kavusmaya veya asil bir çocuga delalet eder. Çünkü melez atin nesli bir ismi de asil manasina gelen Necip tir.

Siyah ata binen karsız bir yolculuğa çıkar. Ata binen bir kimsenin isteği hemen yerine gelir.

Siyah ata binmek

Bir atın terkisine binen birinin vekili olur ya da onun meslek ve meşrebini devam ettirir. Rüyada ata binmek, şerefli mertebeye nail olmaya, bir seyahate çıkmaya işaret eder. Rüyada taya binmek, bekar kimse için, iyi ve zengin biri ile evlilik yapmasına veya bir ev sahibi olacağına işarettir.

at rüyada

Rüyada at ne demek

Rüyada herhangi bir şekilde at görmek, iyiye işarettir. İş hayatında yükselme, aşk hayatında iyi gelişmeler, maddi ve manevi isteklerin yerine gelmesine işarettir. At görmek her türlü sıkıntının sona ereceğine, güzel günlerin başlayacağına alamettir. Siyah at büyüklük ve maldır.

Bir başka rivayete göre ise; Rüyada yanında at olduğunu gören kimsenin rızkının geniş olmasına ve düşmanına galip gelmesine delalet eder.

Siyah ata bindiğini gören kimsenin şeref ve itibar, mevkii yükselir. Kır ata bindiğini gören kimse kısa süre içinde evlenir.

Ata binmeye layık olmayan kimsenin rüyada ata bindiğini görmesi, izzet ve makam sahibi olmasına delalet eder. Erkek ata bindiğini gören kimse düşmanından korunur. Rüyada taya bindiğini görse, o kimsenin güzel bir çocuğu olur.

Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kişinin mertebesine yükselmeye delâlet eder. Eğersiz ve gemsiz bir kısrağa bindiğini görmek, fena huylu bir kadına işarettir. Ata bindiğini gören kişinin hanımı hamile ise, bir erkek çocuğu olacağına delâlet eder.

Rüyada kızıl at görmek: Rüyada hâlis kızıl bir kısrak görmek, dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delâlet eder. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl bir kısrak görmek de, neşeli, sevinçli bir kadın ile tabir olunur.

Ibn-i Şîrîn (rh.a) demiştir ki: Yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan bir atı görmek, harbe delâlet eder.

Rüyasında alnı beyaz ve dört ayağı şekilli bir ata binmek halk arasında izzet ve şerefe yorulur. O kişi saltanat ve mürüvvete erişir ve kötülük yapmak için düşman ona yaklaşamaz.

Rüyada at görmek neye işarettir?

Rüyada atın ısırması: ordu ve kuvvet sahibi olmaya delâlet eder. Rüyada at tarafından ısırıldığını gören kimse, herkes tarafından saygı görür.

Rüyada ölmüş at görmek: Ölmüş bir at gören kimse, şeref ve itibara kavuşur.

Rüyada kanatlı at görmek: Çift kanatlı ata binen ya dünyalığa ya da saltanata kavuşur. Kendi zayıf atını güçlü bir atla değiştiren kötü halden iyi hale; bunun aksi olursa, diğer hale duçar olur.

Bir yerleşim alanına topluca giren başıboş atlar şiddetli yağmurdur.

Terk edilmiş yılkı atları devlet ve saltanatı sona eren insanlara, yaşlı ve düşkünlere delalet eder.

At tersi şerefli bir kimseden maldır. Bu tersi süpürmek, böyle bir kimseden mal edinmek, At tersi üzerinde oturmak akrabaları cihetinden mal elde etmektir.

Rüyada ölü at görmek Rüyada ölü at görmek zarara işarettir. Bağlı at mevkinin değişmemesine; rüyada at satmak ise kavgaya; rüyada at dövmek hapse girileceğine, suda at görmek ise dedikoduya işarettir. Rüyada atın öldüğünü görmek ise iş ve evle ilgili sorunlar yaşanacağına işaret eder.

Rüyada Kır at görmek: Kır at hayır ve berekettir. Eğer bindiği dişi tay ise güzel ve iyi ahlak sahibi bir kadınla evlenir.

Ablak yani demiri kir renginde bir at görmek şöhretle tabir olunur. Rüyasında demiri kir renginde ata bindiğini gören halk arasında hayırla ün yapar.

Ebu Sait El Vaiz e göre: demiri kırat ve beygir görmek ve binmek öteki renklerden daha aşağı tabir olunur. Çünkü kıymetinde diğer renklerdeki hayvanlardan daha ucuz ve itibarsızdır. Demiri kir ata binmiş olduğunu gören her isinde zorluğa uğrar.

rüyada beyaz at görmek

Rüyada at görmenin tabiri

Rüyada cins ve genç at görmek: Rüya sahibinin iktidarının artmasına, rızkının çoğalmasına yorulur. Koyu kırmızı veya kül renginde yaşlı bir at görmek ise, islerin bozulmasına işarettir. Rüyada boz renkli bir ata bindiğini gören kimse, düşmanlarını mağlup eder.

Rüyada gemsiz ata binmek: Rüya sahibinin istemediği halde birisinin emri altına girip onun emirlerini yapmak zorunda kalmasına işarettir.

Rüyada huysuz ve azgın ata binmek: Rüya sahibinin hilekâr ve yalancı bir kimse ile ilişki kurur. Bundan ötürü ve ondan zarar görmesine işaret eder. Eğersiz bir ata binmek, rüya sahibinin giriştiği islerden olumlu neticeler elde edemeyeceğine işaret eder.

Rüyada at öldürmek: Rüyada bir at öldürdüğünü gören kimse, mal ve paraya kavuşur. Atı öldürdüğünü görmek ise, nimet, mal, izzet ve kuvvetle tabir olunur. Rüyada bir atı öldürdüğünü görmek, nimet, mal, izzet ve kuvvete naili yete delâlet eder.

At eti yediğini görmek, rüya sahibi için iyi değildir.

Rüyada attan düşmek: Attan düştüğünü gören kimse, para kaybına uğrar ya da sağlığı bozulur. Rüyada at sattığını gören kimse, ya birisi ile kavga eder veya aile hayatında geçimsizlikler olur.

Rüyada at satın almak: Pazardan bir at satın aldığını gören kimse, eğer memursa, hızla terfi ederek yüksek mevkilere nail olur. Erkek at iktidar ve güçtür. Dişi at ise, şerefli bir kadındır. Bir kısrağa bindiğini veya satın aldığını gören kimse, şerefli bir kadınla evlenir. Eğer rüya sahibi evli ise, ya da evlenme niyetinde değilse, o zaman büyük bir araziye nail olmasına işaret eder.

Rüyada semer vurulmuş at görmek

Semer vurulmuş bir hayvana bindiğini gören kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yasar. Bekar olan kimse kısrağa bindiğini görse, hanımefendi, zengin ve asil bir kadınla evlenir. Asil olan asılsıza nispetle şereflidir. Bazen de at, güzel yapılmış eve delalet eder. Kir at, düşmana galip gelmektir.

Yele ve kuyruğu kızıl ve dört ayağı sekil san at, takva ve dindir. Bir kimse, yelesi ve kuyruğu siyah ve diğer yerleri kızıl bir ata bindiğini görse, bazen rakı içer. Çünkü vasfı yapılan at manasına gelen kümeytu kelimesi, içkinin isimlerindendir. Bir kimse başkasının atına binse o kimsenin mertebesine yükselir. Yahut o kimsenin âdetini isler, özellikle mezkûr at meşhur ve bilinen at, rüyayı gören de ona binmeye layık olursa. Kısrak at, zevcedir.

Eğer başka bir kısrağa binmek üzere mezkûr attan indiğini gören kimse, hanimi üzerine başka bir kadını daha nikâh eder. Yahut ikinci atin kıymeti nispetince bir cariye alır.

Halis kızıl kısrak, dindar, neşeli ve şöhretli bir kadına delalet eder. Alaca kısrak, güzellik ve mal ile meşhur bir kadındır. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl olan kısrak, neşeli, sevinçli bir kadındır.

Yelesi ve kuyrugu siyah ve diger yerleri kizil olan böyle bir ati rüyada görmek, izzet ve yücelige, bazi tabirciler zengin bir kadina delalet eder, dediler.

2 Yorum

  1. Rüyamda çok güzel koyu renkli bir eyeri dizgini olmayan bir at yanıma kadar geliyor ve hem korkuyorum hemde seviyorum sonra yüz yüze veriyoruz benim mis. Ilerde koşuşturan bir at daha var mış ve ona beyaz bir tül gibi bir şeyi savunuyorum ona usulca o tül ile uzaktan dokununca at bembeyaz oluyor cook güzel ve gösterişli emsalsiz bir beyazliga dönüyor o at ta..
    Allah razı olsun teşekkür ediyorum

  2. rüyamda kahve rengi at şaha kalkmıştı önce bi tane gördüm gibi sonra 4 tane falan fazlada olabilir at gördüm tabir ederseniz cok sevinirim

Bir cevap yazın

Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z