Sitede 4899 kişi varaz bulutluAğrıAz bulutlu17.2°C

Rüyada Yılan: Görmek Ne Demek? Rüyada yılan görmek ne anlama gelir?

Rüyada yılan görmek, her türlü düşman demektir. Rüyada yılan hilekar bir düşmanı temsil eder. Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları rüyada görmek ç...

Rüyada Yılan: Görmek Ne Demek? Rüyada yılan görmek ne anlama gelir?

Rüyada yılan görmek, her türlü düşman demektir. Rüyada yılan hilekar bir düşmanı temsil eder. Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları rüyada görmek çok daha da tehlikeli düşman anlamına gelmektedir. Rüyasında evinde, evin içinde yılan görenin düşmanı, içeridedidir. evinin dışında yılan görenin düşmanı, dışarıdadır.

Rüyada Yılan Öldürmek

Yılanın eti, derisi, kanı düşmanın malıdır. Bir yılanı öldüren, eliyle parçalayıp kaldıran; hem düşmanını yener, hemde onun malını alır.

Rüyada yılanla konuşmak

Yılanın kendisine güzel bir şey söylediğini gören, düşmanıyla barışır. Bir rivayete göre hayır ve menfaat bulur yahut sevinmesine vesile olacak bir mala kavuşur.

Yılanın kendisine kötü bir söz söylediğini gören, düşmanıyla kavga eder veya onun yüzünden zarara uğrar. Yılanın kendisine itaat ettiğini gören, nimet, makam ve itibar sahibi olur. Serveti artar.

Rüyada gümüş veya altın yılan görmek: Madenden bilhassa Altın ve gümüşten yılan görmek; büyük hayırdır.

Rüyada beyaz yılan tutmak

Kirmani yılan Rüya tabiri, beyaz bir yılan tuttuğunu gören, büyük mertebeye nail olur. Yanında küçük yılanlar olan siyah bir yılan görenin; malı, itibarı ve yardımcıları artar.

Rüyada Siyah Yılan görmek: siyah bir yılan görenin; itibarı ve malı artar.

Rüyada yeşil yılan

Din düşmanının sembolüdür. Rüyada sarı yılan; hastalık ve zayıf düşmandır. Rüyada kırmızı yılan, akrabaları ve taraftarları çok ve kuvvetli bir düşmana delalettir.

Rüyada kanatlı yılan görmek
Kanatlı yılan gören ve onu istediği gibi idare eden, servet sahibi olur. Talihi yaver gider.

Rüyada ayaklı yılan görmek

Ayaklı yılan; Güçlü bir düşmanın ifadesidir. Etrafında birçok yılanlar görenin akrabaları, kendisine düşmanlık ederler. Bu yılanların kendisini soktuğunu gören, akrabalarının zararına uğrar.

Kobra Yılanı
Rüyada kobra yılanı görmek: Çok zehirli oldukları bilinen engerek, kobra, gibi yılanları görmek çok daha da tehlikeli düşman demektir.

Evin İçinde Yılan
Rüyada Yılanı evde görmek düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı ve kocanın kavga etmesine delalet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Yılan görmek on şekilde tâbir olunur:

  1. Gizli düşmanlık
  2. Geçim, Geçinme
  3. Selamet,
  4. Saltanat
  5. Emirlik
  6. Devlet
  7. Evlat
  8. Ölüm
  9. Sel

rüyada uçan yılan görmek
Rüyada bir yılanın uçarak yüksek bir yere konduğunu görmek, gönül süruruna işaret eder.

Rüyada yılan yemek
Yılanın etini çiğ olarak yediğini görmesi, düşman üzerine galip gelmeye ve düşmanın malından nasiplenmeye delâlet eder.

Rüyada yılanın eti, kemiği, derisi, kanı düşmanın malına işaret eder. Rüyada yılanın kendisine güzel bir sözle hitap etitğini görmek, düşman ile sulh olmaya delâlet eder.

Rüyada beyaz yılan görmek
Kirmanî demiştir ki: Bir beyaz yılan görüp bunu tuttuğunu ve bu yılana malik olduğunu görmek, yüksek mertebelere nailiyete delâlet eder.

Rüyada Yeşil Yılan görmek
Rüyada yeşil yılan görmek, dinin düşmanı olarak tâbir edilir.

Rüyada yılan ısırması
Bir kimsenin rüyada kendisini bir yılanın ısırdığını görmesi, düşmanı tarafından erişecek eza ve meşakkate işarettir.

Rüyada sokakların yılanlarla dolması: Rüyada bütün sokakların yılanların istilasına uğradığını ve sokaklarda yılanların gezdiğini görmek, o yerde harbin meydana gelmesine ve düşmanın galebe etmesine alâmettir.

Rüyada bir yılandan iki elleri üzerine mal bulaştığını görmek,düşmanın ölümüne ve onun malından geçecek menfaata işaret eder.

Rüyada yılan eti yemek
Rüyada yılan eti yediğini görmek, sevinç, menfaat ve izzete delâlet eder.

Rüyada başında yılan olduğunu görmek, rüya sahibinin şanının melikler yanında yüce olacağına alâmettir.

Bir kimsenin rüyada bahçe ve bostanının yılanlarla dolu olduğunu görmesi, o bostandan meydana gelecek büyüme ve gelişmeye, nebatatın fazlalığına ve bereketine delâlet eder.

Rüyada yılanın derisini Altın olarak bulduğunu görmek, meliklerin hazinesinin ele geçmesine delâlet eder.

Nablusî demiştir ki: Rüyada koynunda yılan olduğunu ve bunu keserek üç parça ettiğini gören kimse zevcesini üç talakla boşar. Eğer iki parça etse, düşmanından intikamını alır.

Yüksek Yerde Yılan Görmek
Bir kimsenin rüyada yılanın yüksek bir yerden indiğini görmesi, o mahalde şanlı birinin veya oranın reisinin ölümüne delâlet eder.

Yılan Çiğnemek
Yine bir kişinin rüyada yılanları çiğneyerek onların aralarında gezindiğini görmesi, dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura alâmettir.

Solucan Görmek
Rüyada karın yılanı (yani solucan) görmek, insan ile beraber sofrasında yemek yiyen akraba ve ailesine işarettir. Çünkü solucan da insanın gıdasına ortaktır ve onu yer bitirir.

Rüyada bir yılanı beline sardığını görmek, bele takılan kemere delâlet eder.

Rüyada yılan öldürmek
Yastık veya yatağı üzerinde yılan öldürmek işinin vefat etmesine, rüyada yılanı öldürmek yahut kesmek düşmanına galip gelmeye işarettir.

Boynuzlu Yılan Görmek
Tırnaklı, pençeli ve boynuzlu yılan; çok sert, haset (kıskanç) ve büyük bir düşmanının ifadesidir.

Bir yılandan korktuğunu gören, düşmanının şerrinden emin olur. Gördüğü yılandan korkmadığı halde kaçan, üzüntüye düşer.

Cabir'ül Mağribi diyor ki: Rüyasında burnundan, memesinden veya cinsel organından yılan çıktığını yahut çıkardığını görenin evladı, kendisine düşman olur. Yılanın kulağından yahut göbeğinden çıktığını görenin ailesi, kendisine düşmanlık eder. Ağzından yılan çıkan, söylediği kötü bir söz yüzünden zarara uğrar.

Halid'ül-Isfahani bu rüyayı şöyle yorumluyor: Yeninden yılan çıkanın oğlu, kendisine düşman olur. Yastığının veya yatağının üzerinde yılan öldürenin, karısı vefat eder. Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini gören, yakın zamanda vefat eder.

Yılan yumurtası, zayıf düşmanlı tabir olunur. Bir yılanla uğraştığını gören, düşmanının zararına uğrar. Ölü yılan gören, düşman şerrinden muhafaza olur. Yılanı kesip parçalayan, düşmanına galip gelir ve ondan hakkını alır. Bir yılana sahip olduğunu ve ondan korkmadığını gören, yüksek bir dereceye nail olur. Önünde giden bir yılanı tutan, korktuğundan kurtulur.

Büyük yılan
Düşmanlıklarla ifade edilir. Ağzına yılan girdiğini gören, büyük bir ilme nail olur.

Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Kara yılan, mal husulüdür.

Su Yılanı
Su yılanı gören, hatırlı bir zatla arkadaşlık eder. Bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını gören, sevinir.

Baş üzerinde Yılan
Başının üzerinde yılan görenin şanı, hükumet yanında yüce olur. Yılanlarla dolu bir kap gören, müslümanlara düşmanlık eder. Ejderha kuvvette ziyadeliktir. rüyada yılan sokması:Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan ümid kesilir.

Lütfen Rüyaya puan verin!
747 kişi puan verdi. Ortalama puan: 8
yorum ekle
Alfabetik Rüya Tabirleri Ansiklopedisi