Yararlı Bilgiler

Yararlı Bilgiler, yararlı bilgiler sitesi. Diyadinnet.com yararlı bilgiler sayfasında bir çok kategoride bilgi bulunmaktadır. yararlı bilgiler bölümünde konu başlığı harflerine bakarakda bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca anlamına baktığınız bilginin altında o bilgiye ait benzer bilgilerde listelenmektedir.

 • AyakAyak

  Ayak NedirAlm. Fuss (m), Fr. Pied, İng. Foot. İnsan vücudunun en alt kısmında bulunan ve yürümeyi, dik durmayı sağlayan, 26 kemik, bağ ve kaslardan meydana gelen organ. Vücudun bütün ağırlığını

 • AYA SEYAHATAYA SEYAHAT

  AYA SEYAHATAlm. Mondexpedition (f), Fr. Expedition Lunaire, İng. Lunar expedition. Uzayın boşluğuna açılabilen insanın, uzaydan dünyayı inceledikten sonra ilk hedefi en yakın gezegen olan ay oldu.

 • AY TUTULMASIAY TUTULMASI

  AY TUTULMASIAlm. Mondfinsternis (f), Fr. Éclipse lunaire, İng. Lunar eclipse. Dünyanın ay ile güneş arasına girmesi. Ayın dünyanın gölgesine girmesi ile güneşten aldığı parlaklığı kaybetmesi

 • AyAy

  Ay Nedir: Dünyanın tek tabii uydusudur. Dünyanın çapının dörtte birinden az fazla olan çapı ile Güneş Sistemi içinde en büyük uydulardan biridir. Ay, Dünya'nın yörüngesindeki bir turu 27 gün 7

 • AWACSAWACS

  AWACSAwacs Havadan Erken Uyarı ve Kontrol (AEW & C) sistemi. AEW & C de "(AWACS) terimleri" Havadan Erken Uyarı "(AEW) ve" Havadan Uyarı ve Kontrol Sistemi olarak bilinir.

 • AVUSTURYAAVUSTURYA

  AVUSTURYA DEVLETİN ADI Avusturya Federal Cum. BAŞŞEHRİ Viyana NÜFUSU 7.812.100 (l991) YÜZÖLÇÜMÜ 83.857 km2 RESMİ DİLİ Almanca DİNİ Hıristiyanlık PARA BİRİMİ Şilin Bir Orta Avrupa ülkesi.

 • AVUSTRALYA (Okyanusya)AVUSTRALYA (Okyanusya)

  AVUSTRALYA (Okyanusya) DEVLETİN ADI AvustralyaNÜFUSU17.350.000BAŞŞEHRİ CanberraYÜZÖLÇÜMÜ 7.682.300 km2RESMİ DİLİ İngilizceDİNİ HıristiyanlıkPARA BİRİMİ Avustralya DolarıEn küçük kıtanın büyük bir

 • AvukatAvukat

  avukatAlm. Rechtsanwalt (m), Fr. Avocat, İng. Lawyer, Advocate. Kanunların tam olarak tatbikinde, haklı ile haksızın ayırt edilmesinde, mahkemelerde başkalarının hakkını arama ve korumada,

 • AVRUPA TÜCCARIAVRUPA TÜCCARI

  AVRUPA TÜCCARIAlm. Eurapas Kaufmann, Fr. Commerçant d'Europe, İng. Europe Merchant. Avrupa ile ahitnameli (antlaşmalı), tüccar statüsünde ticaret yapma müsaadesi verilen Osmanlı tebeası gayri müslim

 • AVRUPA TOPLULUĞU (AT)AVRUPA TOPLULUĞU (AT)

  AVRUPA TOPLULUĞU (AT);Alm. Europa Gemeinschaft, Fr. Communatue Europeénne, İng. European Community Belirli Avrupa ülkeleri arasında, mal, hizmet ve üretim faktörlerinin (emek ve sermaye) serbestçe

 • AVRUPA PARLAMENTOSUAVRUPA PARLAMENTOSU

  AVRUPA PARLAMENTOSUAlm. Europarat, Fr. Parlement Eeuropéen, İng. European parliament. Avrupa Topluluklarına üye ülkelerin vatandaşlarının katıldığı doğrudan genel seçimlerle teşkil edilen yasama

 • AVRUPA PARA BİRİMİ (ECU)AVRUPA PARA BİRİMİ (ECU)

  AVRUPA PARA BİRİMİ (ECU)Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) üye ülkelerin ortak olarak kullandıkları para birimi. Buna ECU denilmektedir. İngilizce Europeon Cuurrency Uinit'in kısaltılmış şeklidir. 13

 • AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA KONSEYİ (CERN)AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA KONSEYİ (CERN)

  AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA KONSEYİ (CERN);12 Avrupa devletinin 1952'de kurduğu bilimseil araştırma merkezi. CERN, İsviçre-Fransa sınırında kurulmuştur. CERN'de yüzlerce bina, 3000 kişilik destek

 • AVRUPA KONSEYİAVRUPA KONSEYİ

  AVRUPA KONSEYİAlm. Europarat, Fr. Conseil d’Europe, İng. Council of Europe. 5 Mayıs 1949 Londra’da imzalanan Avrupa Konyesi Statüsü ile kurulan siyasi alandaki en önemli Avrupa teşkilatı. Kurucusu 10

 • AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİAVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

  AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİAlm. Abkommen der Menschenrechte Europas, Fr. Contrat Européen des droits hummans. İng. European Human rights Agreement. Avrupa Konseyi üyesi devletler arasında 4 Kasım

 • AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONUAVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

  AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONUAlm. Menschenrechtskommission Europas, Fr. Comission Européenne des droits, İng. European human rights commission. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre kurulmuş olan

 • AVRUPA İNSAN HAKLARI DİVANI MAHKEMESİAVRUPA İNSAN HAKLARI DİVANI MAHKEMESİ

  AVRUPA İNSAN HAKLARI DİVANIAlm. Menschenrechtsrat Europas, Fr. Conseil Européen des droits humanis, İng. European human rights council. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle kurulan milletlerarası

 • AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI (AGİK)AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI (AGİK)

  AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI (AGİK);1973'te içerisinde Türkiye'nin de bulunduğu 35 ülkenin arasında Avrupa'da bir savunma güvenlik ve işbirliği sistemi kurmak gayesiyle, konuların

 • AvrupaAvrupa

  Avrupa Kıtası Okyanusya kıtasından sonra dünyadaki kıtaların en küçüğü. Avrupa sınırlarının, nereden başladığına dair, kesin bir sınır birliğine varılamamıştır. Ancak Hazar Denizinden Kuzey Buz

 • Atatürkün Spor ve Sporcuya verdiği önemAtatürkün Spor ve Sporcuya verdiği önem

  Atatürk'ün Spor ve Sporcuya verdiği önem nedir? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş bir toplum yaratmanın bütün unsurlarını tespit etmiş ve gerekli çözüm