Akupunktur Nedir

Akupunktur Nedir

Akupunktur : Geleneksel Çin tıbbının tanı kurallarına göre vücuttaki belli noktalara iğne batırarak veya ona eşdeğer başka usulleri kullanarak gerçekleşen bir nevi fizik tedavi yöntemidir. Akupunktur yapan kişinin önce Tıp doktoru sonra Akupunktur uzmanı olması gerekmektedir.
Akupunktur : ' Jing Luo "( hat – ağ ) teorisidir. Bu teori insan vücudundaki organ ve dokuların ' Jing Luo ' yani özel hat ve ağlar ile bağlandığını, onların ' Jing Qi ' yani yaşam kuvveti ile doldurulduğunu söyleyen ve insan vücudunu bir bütün gövde kabul eden ilkedir. Fizyolojik faaliyet ve patolojik değişikliklerin temel teorisidir.
Akupunktur noktaları : Teşhiste hastalığı yansıtan , tedavide uyarlanan yerlerdır. Biomanyetoloji açısından bakıldığında , elektromanyetik holografik emberiyonlar üzerindeki yüksek gerilimli veya düşük dirençli elektromanyetik odak noktalarıdır.
İnsan vücudunda değişik niteliklere sahip 761 tane nokta vardır. Ayrıca bölge Akupunkturlarına ait 166 tane kulak , 24 tane yüz , 23 tane burun , 27 tane el, 51 tane ayak ve 19 tane kafa noktası vardır.
Dünya sağlık örgütünün kabul edip desteklediği Akupunktur tedavisinin başlangıcı insanlığın taş devrini yaşadığı zamanlara dayanır.
İlk Akupunktur araçları yeşim taşlarını yontarak ve uçlarını sivrilterek yapılan "Bi An' adı verilen taştan iğnelerdır. Daha sonra bambu iğneler , bronz ve metal çağlarda ise metal iğneler yapılmıştır.
En eski klasik Çin kitabı Huangdi Neijing'in yazdığı "Canon of Medicine' adlı kitaptır. Bu kitapta ilk tıbbi tecrübeler ve teorik bilgiler vardır.
Tarih içinde ilişkiler geliştikçe bu bilgiler de hekimler arasında daha çok yayıldı ve uygulama alanı giderek arttı. Başka ülkelerle kurulan yakın çalışma beraberliği ile modern tıp ve geleneksel tıp metodları birlikte araştırılarak ortak ve ayrı noktalar belirlendi.
Modern tıbbi görüşler altında Akupunktur ve geleneksel Çin tıbbı izah edilmeye çalışıldı.
Geleneksel Çin Tıbbı (TCM)
Geleneksel Çin Tıbbı , Çin halkının hastalıklara karşı binlerce yıllık çalışmasının bir ürünüdür. Hatta ilk insanların yeryüzünde görünmeye başlamasıyla belirlenen tarihe kadar uzanmaktadır.
Geleneksel Çin Tıbbının ana konuları : Ying - Yang , beş element teorisi , kanallar ve kollateraller teorisi , Qi , kan ve vücut sıvıları , etiyoloji , teşhis metodları , semptom kompleksleri ve farklılıklarıdır.
Akupunktur TCM'nın önemli belkide en önde gelen dallarından biridir. (Beş element teorisi insanın hayatla olan bağlantısını anlatır.) Eski Çinliler hastalıklara iyiliğin bozulması anlamında bakarlardı. Bir çok kültürde de böyledir. (İngilizce:disease=hst=dis-ease=rahatlığın tersi)
Hastalıklar vücutta dengede bulunan Ying ve Yang adlı iki prensibin dengede olma halinin bozulması ile oluşur. Ying'in anlamı negatif veya dişi prensib ; Yang'in anlamı ise pozitif veya erkek prensiblerdir.
Bu ikisi var olan herşeyin içinde bulunurlar. Sağlıklı olma devrelerinde bu birbirine zıt nesneler , karşılıklı birbirlerini etkileme ilişkisi içinde harmonik bir dengede bulunurlar. Biz buna bugün "Hemeostazis' diyoruz.
Hastalıkların oluşmasında bunlardan birinin fazlalaşarak dominant hale gelmesi etkendir. Seçilmiş Akupunktur noktalarının iğnelenmesiyle bu dengesizlik düzeltilir.
Ying - Yang : Hepimiz günlük yaşantımızda bu iki kelimeyi ifade eden eş anlamlı kelimeleri sıklıkla kullanırız.Ör:Pozitif elektrik veya negatif elektrik.
Ying ile Yang arasında aşağıdaki şekilde bir ilişki vardır:
1.Ying ile Yang arasında zıtlık.
2. Ying ile Yang arasında birbirine bağımlılık.
3. Ying ile Yang arasında birbirine destek olmak ve birbirini tüketmek.
4.Ying ile Yang arasındaki transformasyon.
Geleneksel Çin tıbbında , insan evrenin bir parçası olarak kabul edilir. Evrende her şey kutuplardan oluştuğu gibi , insanlarda Ying ve Yang olarak kutuplaşan yaşam kuvvetlerinden oluşur. Bütün organ ve sistemlerin faaliyeti , ' Qi ' (Çi) adı verilen bu kuvvetin kol ve bacaklarda eşit olarak 6 Ying , 6 Yang , ve ayrıca bunları yöneten önde bir Ying , arkada bir Yang olarak toplam 14 hat-ağda (kanalda) 24 saat sürekli ve dengeli olarak dolaşmasına bağlıdır.
Bu 14 meridyenlerin herbirinin kalp , akciğer , böbrekler , mesane , dalak , safra kesesi ve mide gibi bir organa bağlı olduğu kabul edilir ve vücutta simetrik olarak yer alırlar. Vücutta bu meridyenler Yang ve Ying iletkenleri arasında akar.
Yang pozitifliği , erkeği , gündüzü ve aydınlığı simgelerken ; Ying ise negatifliği, kadını geceyi ve karanlığı temsil eder. Yang ve Ying enerjilerinde azalma ve tıkanıklık olursa vücutta çeşitli hastalıklar oluşur.
Geleneksel Çin Akupunkturunun amacı : Kaybolan bu gücü dengeliyerek vücudu sağlığa kavuşturmaktır
membersipod&

Lütfen bu yazıya puan verin!
0 kişi puan verdi. Ortalama puan: 0
Yorum Ekle