İstanbul Kalkınma Ajansı Haberleri

İstanbul Kalkınma Ajansı haber ile ilgili bütün haberleri, ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansı'nın en son dakika haber, durum ve gelişmelerini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

İstanbul Kalkınma Ajansı

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle kurulmuştur. Ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla 5449 sayılı Kanuna dayanarak Bakanlar Kurulu’nun 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı kararı ile kurulmuştur.

Tümünü Göster

Ağustos 2009'da Genel Sekreteri atanan İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA, Aralık 2009'da uzman ve destek personeli istihdamı ile birlikte aktif olarak faaliyete geçmiştir. Ajans Bölge Planı kapsamında belirlenen eksen ve öncelikler doğrultusunda faaliyetlerinin ve kaynaklarının dağılımını belirlemektedir. Bölge planı ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı Vizyon, Misyon, Değerler

Ajans Vizyonu

Küresel kent İstanbul için çalışan, insan odaklı ve çevreye duyarlı, etkili ve yön veren bir çözüm merkezi olmak.

Ajans Misyonu

Katılımcılığı benimseyerek ortak aklı temsil etmek; işbirliği ağlarının merkezinde yer alarak kaynakları İstanbul için ortak değere dönüştürmek.

Değerler

Ajansın faaliyetlerinde ve projelerinde temel aldığı değer ve çalışma ilkeleri: Katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, şeffaflık, güvenilirlik, çözüm odaklılık, verimlilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, toplumsal sorumluluk, etkinlik, erişilebilirlik, hesap verebilirlik, bütüncül yaklaşım.