Gödekmerdan, döner sermaye sistemi ile ilgili taleplerini açıkladı

Gödekmerdan, döner sermaye sistemi ile ilgili taleplerini açıkladı

Haksen Konfederasyonu Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan, döner sermaye sistemi ile ilgili basın açıklaması yayınladı.

Haksen Konfederasyonu Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan, döner sermaye sistemi ile ilgili basın açıklaması yayınladı.

ERZURUM - Haksen Bölge Başkanı İlim Gödekmerdan, sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan döner sermaye ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Sağlık çalışanlarının en önemli motivasyon kaynaklarından biri olan Döner Sermaye sistemi, ne yazık ki artık sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından biri haline geldiğini dile getiren Başkan Gödekmerdan, "Önceden olduğu gibi pandemi sürecinde de sağlık sistemini ayakta tutan, kutsal görevlerini her koşul ve şartta üstün fedakrlıklarla yürüten sağlık çalışanları; doktorundan hemşiresine, ambulans şoföründen sağlık teknikerine kadar, hepsi alın terlerini ortaya dökmüş, canları pahasına amansız bir mücadele yürütmüş ve yürütmeye de devam etmektedirler. Sağlık hizmetlerinde sunulan hizmetin, verilen emeğin tamamının ortağı, tüm sağlık çalışanlarıdır. Külfette söz konusu olan bu paylaşım ne yazık ki, Döner Sermaye sisteminin dengeli, hakkaniyetli dağıtımında söz konusu olamamıştır. Sağlık kuruluşlarında hekim dışı sağlık çalışanlarının büyük bir kısmı Döner Sermaye ek ödemesi alamamakta veya gerek hekimler arasında, gerekse hekim dışı sağlık çalışanları arasında vicdanları yaralayan hakkaniyetsiz, adaletsiz dağıtılan Döner Sermaye ödemelerinden giderek azalan bir miktarda yararlanmaktadırlar. Bu durum çalışma barışını bozmuş, zaten pandemi sürecinde iş yükleri ve stresleri artan sağlık çalışanlarını, iyice mutsuz, huzursuz ve umutsuz hle getirmiştir" dedi.

Döner Sermaye ile ilgili acilen alınması gereken önlemler meydana geldiğini kaydeden Başkan Gödekmerdan, Sağlık Hak-Sen olarak taleplerini şöyle sıraladı;

"Dağıtılabilir döner sermaye tutarları ve oranları artırılmalı, döner sermaye katsayıları adil bir şekilde yeniden belirlenmelidir.

Sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesi ve gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

Döner sermaye bütçesinden maaş alanların, genel bütçeye geçirilmesi sağlanmalıdır.

Nöbet, icap, fazla mesai gibi ödemelerin genel bütçeden yapılması sağlanmalıdır.

Hekim dışı sağlık çalışanlarının ek ödeme katsayıları artırılmalı, vergi yükleri azaltılmalıdır.

Sabit ek ödemeler, maaşlara ve emekliliğe yansıtılmalıdır.

Tasarruf etmek adına sağlık çalışanlarının nöbet ücretlerinin izine dönüştürülmesine son verilmeli, zaten iş yükü ağır olan çalışanların eksik personelle çalıştırılarak, daha fazla iş yükü artırılmamalıdır.

Sonuç olarak, fedakrca çalışan sağlık çalışanları arasında ayrım yapan, hak kaybına yol açan, alın terini yok sayan bu çarpık döner sermaye sistemi ile insan hayatının ve insan sıhhatinin emanet edildiği sağlık çalışanlarının morl ve motivasyonları sarsılmakta, memnuniyetsizlikleri ve huzursuzlukları artmaktadır.

Sağlık Bakanlığımız, sağlık çalışanlarının tamamını kapsayacak, onların sorunlarını çözüp, taleplerini karşılayacak, adaletli bir döner sermaye sistemi için acil ve köklü bir değişiklik yapmalıdır. Sağlık çalışanlarının onuruna ve emeğine yaraşır şekilde, hastanelerin borçlarını onlara yansıtmadan, çalışanları hastanenin kr-zarar hesabını yapmak zorunda bırakmadan, döner sermayenin en üst oranlardan dağıtılması sağlanmalıdır."Kaynak:İHA

Yorum Ekle