Coca-Cola İçecek, Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınladı

Coca-Cola İçecek, Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınladı

Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi Burak Başarır:
- "2009’dan bu yana taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 ilkesini uygulama ve destekleme taahhüdümüzü ödün vermeden devam ettirirken, 2013’ten beri UNGC 100 Endeksi'nde yer alan tek Türk şirketi olarak yerimizi koruyoruz"

İSTANBUL(AA) - Coca-Cola İçecek (CCI), 2020 yılında "Birlikte Güçlüyüz" mottosuyla sürdürdüğü faaliyetlerini ilk kez yayınladığı "2020 Entegre Faaliyet Raporu" ile paylaştı.

Coca Cola'dan yapılan açıklamaya göre, rapor aynı zamanda Türkiye'de hızlı tüketim malları sektöründe yayınlanan "ilk" entegre faaliyet raporu oldu. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative - GRI) Standartları "Temel" seçeneği ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi'nin (International Integrated Reporting Council - IIRC) Entegre Raporlama kriterlerine uyumlu olarak hazırlanan raporda, CCI'ın 2020 yılına ait tüm faaliyetleri ile geleceğe dönük stratejileri bütünsel bir değerlendirme ile ele alındı.

Bugüne kadar yayınladığı sürdürülebilirlik ve faaliyet raporları ile faaliyetlerinin güncel çıktılarını, geleceğe dair plan ve hedeflerini sürdürülebilirliğe dair yaklaşımı çerçevesinde ele alan CCI, Entegre Faaliyet Raporu ile entegre düşünce yaklaşımını iş yapış şekillerine de adapte etmeye başladı.

CCI'ın ilk entegre raporunda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirildi. Raporda ayrıca, finansal, üretilmiş, fikri, beşerî, sosyal ve doğal olmak üzere altı sermaye öğesi etrafında, tüm paydaşlar nezdinde yaratılan değer de ele alındı.

- Rapor 6 bölümden oluşuyor

Altı bölümden oluşan raporda, 2020 yılında öne çıkan gelişmeler, paydaşlarla etkileşim ve entegre yönetişim yaklaşımının yanı sıra stratejik öncelikler, değer yaratmaya yönelik program ve çalışmalar ile operasyonel ve finansal performansa dair ayrıntılar paylaşıldı.

Aynı zamanda, CCI'ın Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi (COP) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) dair ilerleme bildirimlerini de yansıtan raporun içerik geliştirme sürecine AA1000 Güvence Standardı'nın önem, kapsayıcılık ve duyarlılık ilkeleri, finansal bildirimlerde ise Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği değişikliği ile yayımlanan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" ilke seti kılavuzluk etti.

Rapor'un kapsamı CCI'ın toplam üretim hacminin yüzde 100'üne ulaştı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, faaliyet gösterilen ülkelerin 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki döneme ait yatırımları, hedefleri, uygulamaları ve performans sonuçlarının yer aldığı 2020 Entegre Faaliyet Raporu'nun kapsamının CCI'ın toplam üretim hacminin yüzde 100'üne ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllardır çevre, toplum ve kurumsal yönetişim alanlarında paydaşlarımız için yarattığımız değer sayesinde dünyada ve ülkemizde önde gelen kuruluşlar tarafından tanınıyor ve takdir ediliyoruz. Bu kapsamda, 2009'dan bu yana taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) 10 ilkesini uygulama ve destekleme taahhüdümüzü ödün vermeden devam ettirirken, 2013'ten beri UNGC 100 Endeksinde yer alan tek Türk şirketi olarak yerimizi koruyoruz.

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi, Morgan Stanley Capital International (MSCI) Global Sürdürülebilirlik Endeksi, Global SRI, FTSE4Good Emerging Endeksi ve ECPI Endeksi'nde yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik raporlaması performansımızla bugüne kadar elde ettiğimiz başarılara 2020 yılında bir yenisini ekledik. CCI'ın 12. Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen 2020 Spotlight Ödülleri'nde dört ödüle layık görülerek 1. sırada yer aldı. Bu başarılarımızın üzerine 2020 yılında entegre rapora geçişimizle CCI'ın sosyal, çevresel, ekonomik ve yönetişimle ilgili performansını, değerlendirmelerini, hedef, strateji ve fırsatlarını bütüncül bir yaklaşımla şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde sunmayı amaçlıyoruz."

2020 yılını başarıyla tamamladık

İlk entegre faaliyet raporlarını yayınlamanın heyecanı ve gururu içinde olduklarını kaydeden Başarır, şöyle devam etti:

"10 ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketi olarak, her adımda sürdürülebilir değer yaratmak için çalışıyoruz. Strateji odaklı ve geleceğe dönük planlamalarımıza ışık tutan entegre raporumuz ile finansal ve finansal olmayan performansımızı bütünsel bir şekilde ele aldık. Kullandığımız kaynaklar ve iş modelimizle birlikte yarattığımız değeri ilişkilendirdik ve şeffaflıkla ortaya koyduk. Salgının etkili olduğu 2020 yılında ekosistemimiz, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve tüketicilerimiz ile birlikte hareket ettik. 'Birlikte Güçlüyüz' dedik. Zorlu geçen 2020 yılını başarıyla tamamladık.

Toplumumuza destek olduk, çalışanımızı önemsedik, müşteri ve tüketicimizin her zaman yanında dururken sürdürülebilirlik hedeflerimizden vazgeçmedik. Türkiye ile birlikte 10 ülkede 400 milyondan fazla tüketiciye hizmet veren bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaya kesintisiz hizmet ve çalışanlarımızın refahı için gerekli önlemleri almaya ve gelişmelere göre ileriye taşımaya devam ediyoruz."Kaynak:AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir