Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüksek Lisans

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüksek Lisans

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Enstitü bünyesindeki müstakil/bağımsız yüksek lisans  hakkında: 28.03.2009 tarihinde Enstitü Müdürünün atanmasıyla birlikte, akademik ve idarî kuruluş için çalışmalara başlandı. “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hazırlanmış ve 01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İletişim Bilgileri; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Adres: Erzurum Yolu 4 Km 04100 Merkez, Ağrı – Türkiye Telefon: 0472 –215 50 82 - Faks 0472 - 215 50 84 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki müstakil/bağımsız yüksek lisans programları;

İbrahim Çeçen Üniversitesi Enstitü bünyesindeki müstakil/bağımsız yüksek lisans hakkında: 28.03.2009 tarihinde Enstitü Müdürünün atanmasıyla birlikte, akademik ve idarî kuruluş için çalışmalara başlandı. "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" hazırlanmış ve 01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki müstakil/bağımsız yüksek lisans programları;

1- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
2- Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
3- Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
4- Tarih Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
5- Coğrafya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
6- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
- Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

Yürütücülüğünü Sosyal Bilimler Enstitüsü nün yaptığı ortak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yüksek lisans programları;

( Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile)
1- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
a) Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

3- Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yürütücülüğünü Enstitümüzün yaptığı ortak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yüksek lisans programları; (Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile)

  1. İktisat Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
  2. İşletme Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
  3. Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Yürütücülüğünü Enstitümüzün yaptığı ortak yüksek lisans programı;
(Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile)

  1. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün yaptığı ortak yüksek lisans programı;
1- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yaptığı ortak doktora programı;
1- Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı

Enstitümüz seçkin kadrosuyla eğitim-öğretime devam etmekte ve hâlihazırda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans programlarına kayıtlı 447 öğrenci bulunmaktadır. Enstitümüz yüksek lisans programlarından 2018 yılı Ekim ayı itibariyle 108 öğrenci tez çalışmalarını ve savunmalarını tamamlayarak başarıyla mezun olmuşlardır. Bu öğrencilerimizin 37 tanesi 2017 yılında mezun olmuştur. Yıllara göre mezun öğrenci sayıları;

2012201320142015201620172018TOPLAM
Kız--124111432
Erkek211820261876
Toplam21210243732108

Sosyal Bilimler Enstitüsü bir müdür yardımcısı, Enstitü Kurulu, Yönetim Kurulu, Tez İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu, Enstitü Sekreteri ve üç memurla çalışmalarını sürdürmektedir.