Toprak Çeşitleri Toprak Nedir

Toprak Çeşitleri Toprak Nedir

Toprakları ana başlıklar altında çok kısa şöyle özetleyebiliriz.

2-Kumlu topraklar
3-Tınlı topraklar
4-Killi opraklar
5-Marnlı topraklar
6-Humuslu toprakalr
7-Kireçli topraklar

1-Taşlı topraklar
İçeriği % 80 taş ve az miktarda topraktan oluşur.Kolay havalanırlar. wfakat Su tutma kapasiteleri ve besin ihtivalrı azdır.

2-Kumlu topraklar
% 80 kum ihtiva ederler.İşlenmeleri kolaydır.Su tutmadıklarından bol sulama gerektirirler buda toprktaki besinin yıkanıp gitmesine neden olur.besince fakir ve genelliklede Asit topraklarıdr.

3-Kili topraklar
İçeriğinin yarıdan fazlasını kil oluşturur.Su tutma kapasiteleri yüksektir. bu nednele geç tava gelirler.tava gelmeden işlenmesi halinde Toprak tekstürü zarar görür.Ağır topraklar olup işlenmeleri zordur.Kurak zamanlarda toprak katı bir hal alır.

4-Tınlı topraklar
yarıdan fazlası kum ve % 30-50 arasıda kilden meydana gelirler.tava gelmeleri ve işlenmeleri kolay olduğundan tarım için elverişli topraklardır.

5-Marnlı topraklar
İçinde kum kil çakıl ve humus bulunur. Bağcılık bakımından uygun topraklardır.

6-Humuslu topraklar
Siyah enkte bir topraktır. koyu renk olduğu için çabuk ısınıp kolay tava gelirler.su tutma kapasiteleri iyidir.Besin maddelerince zengindirler. Tava gelince kolay işlenirler.

7-Kireçli topraklar
kil kum humus ve kireç ihtiva ederler.kalın bir kaymak tabakası bağlarlar.suyu geçirmezler.zor işlenen bir toprak çeşididir