ığdırın iklim Özellikleri Nedir

ığdırın iklim Özellikleri
Iğdır Ovası ve çevresi Türkiye ve Doğu Anadolu ölçüsünde kendine özgü iklim özellikleriyle mikro klima alanı içine girmektedir. Iğdır Rasat İstasyonunun 40 yıllık ölçümlerine göre bu merkezde yıllık Sıcaklık ortalaması 11.6. C° yıllık ortalama sıcaklık farkı ise 29.2 C° kadardır. En yüksek sıcaklık değerlerine Ağustos 41.8 C° en düşük sıcaklık değerlerine de Aralık ayında -30.3 C° rastlanmaktadır. Donlu günler sayısı 112.5 Gün yıllık ortalama yağış tutarı 257.6 mm. kadar olup yağışların yarıdan fazlası 154.6 mm. ile ilkbahar ve yaz mevsimlerine isabet etmektedir. En az yağış ise 47.8 mm ile kış mevsiminde düşmektedir.

Yıllık ortalama sıcaklık değeri 11.6 C° olarak tespit edilen Iğdır'ın çevre yerleşim birimlerinde ise bu değerler Iğdır'ın yaklaşık 50 km. güneyinde bulunan Doğubeyazıtta 8.6 °C 85 km. güneybatısın daki Ağrı'da 6.5 C° ve 130 km. kuzeybatısındaki Kars'ta 4.3 C° kadardır. Görüleceği gibi Iğdır Ova sı çevresindeki yüksek dağlar ve plato bölgelerinden sıcaklık şartları bakımından belirgin bir şekilde ayrılmaktadır. Kısa mesafede sıcaklığın bu ölçüde değişmesi topoğrafik yapıdan kaynaklanan yükselti farkının bir sonucu olarak düşünülebilir. Gerçekten de yaklaşık 1600- 1700 m. yüksekliklerde bulunan çevre yerleşim birimlerine göre İğ dır Ovası 800-900 metre yük seklikte ve etrafı dağlarla çevrili bir havza konumundadır. Bunun yanında yıl içinde atmosfer

dolaşım şartları ve bölgeyi etkileyen Hava kütleleri sıcaklık şartlarının ova ile çevre plato bölgesinde bu bakımdan farklı sonuçlar doğura cağı da gözden uzak tutulmamalıdır.

Ovada genel olarak doğudan batıya doğru gidildikçe yıllık orta lama sıcaklık değerlerinde bir azalmanın olduğu dikkati çeker. Nite kim Dil Ovasında bulunan DÜÇ. Rasat İstasyonu'nun ölçümlerine göre 12.8 C° olan yıllık sıcaklık ortalaması Iğdır'da 11.6 C° Tuzluca ilçesinde ise 10.3 C° dolayına düşmektedir. Kuşkusuz bunun sebebi olarak doğudan batıya doğru yükseltinin az da olsa artmasını göstermek mümkündür.

İlde sıcaklığın mevsimlere göre dağılışı gözden geçirildiğinde ilginç bir durumla karşılaşılır. Aralık Ocak ve Şubat aylarının sıcaklık ortalamasının fazla düşük

olmaması bölgede zaman zaman görülen aşırı soğuklar hariç kış mevsiminin fazla soğuk geçmediğini göstermektedir. İlkbahar mevsiminde sıcaklık ortalamasının 10.0 C°nin üstünde bulunmasından bu mevsimde havanın ısınmaya başladığı anlaşılmaktadır. Yaz mevsimi sıcaklık ortalaması ise 24.0 C°'nin üstüne çıkmaktadır. Bu bakımdan özellikle bölgenin doğu kesiminde bulunan Aralık DOÇ. Rasat İstasyonuna ait yaz mevsimi ortalamasının 25 C°nin üstüne çıkması dikkat çekicidir. Bu değer yurdumuzun güney ve batısındaki bazı istasyonların (Örneğin; Alanya 26.1 C°) değerlerine yakın bulunmaktadır. Sonbahar mevsiminin ortalama sıcaklık değeri ise ilkbahar mevsimine benzerlik göstermektedir.

Bölgede donlu günler sayısı Kasım ve Mart aylarında 14 günü aşarken Aralık Ocak ve Şubat aylarında 24 günün üzerine çıkmak tadır. Bu durumda don olaylarına kış mevsiminde sıkça rastlandığı söylenebilir. Nisan ve Ekim aylarında ise don olaylarına daha seyrek rastlanır.

Iğdır Rasat İstasyonunun 23 yıllık verilerine göre bölgede yıllık yerel aktüel ortalama Basınç 916 m.b. dır. Bölgede en fazla batı sektörlü rüzgar esmektedir. (SW W NW) Bunları kuzeyden esenler takip etmekte ve en seyrek olarak da doğu sektörlü rüzgar görülmektedir.

Nisan ayından itibaren bölgeyi etkisi altına alan ve yaz mevsimi boyunca sık esmeleri ile dikkat çeken kuzey doğu batı ve güney yönlü yağışsız sıcak hava tipleri mutlak yaz kuraklığına neden ol maktadır.

Iğdır Rasat İstasyonunun 16 yıllık ölçüm sonuçlarına göre bölge de havanın yıllık ortalama bağıl nem değeri %63'ü bulmaktadır. Bağıl nem oranı yıl içinde maksimuma aralık ayında (%73) mini muma da Temmuz ayında (%53) ulaşmaktadır.Yıllık toplam 98.8 açık güne sahip bulunan Iğdır'da bu gibi günlerin yıl içinde en çok görüldüğü Ay Ağustos (16.3 gün) en az görül düğü ay ise Nisan'dır (4.0 gün). Bölgede açık günler en fazla Haziran ile Ekim arasındaki devrede görülür. Buna karşılık yılda 65.8 günü bulan kapalı havalar 10 günün üzerindeki ortalamasıyla en çok Aralık Ocak ve Şubat ayların da görülmektedir.

Diyadinnet 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Abonesi olduğumuz İhlas Haber Ajansı (İHA), Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Anadolu Ajansı (AA) alınan haberlerin herhangi bir ortamda basılması ve yeniden yayımı, ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.