Kaçkar Dağları

Kaçkar Dağları

Kaçkarlar'da bir dağ köyüKaçkar Dağları Türkiye'nin kuzeyinde Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan bir dağ sırası. Doğudaki birçok zirvesi 3000 m üzerindeyken batı kesimi 2000 m yüksekliğe kadar ulaşır. En yüksek noktası olan Kaçkar Dağı hemen hemen Gürcistan sınırı olup yaklaşık 4000 m yüksekliktedir.

Coğrafya ve bitki örtüsü
En yüksek zirve Kaçkar Dağı'nın kuzeyden görünümüKaçkar Dağları sadece çok ince bir sahil hattının hemen arkasında Karadeniz'in güney sahilindedir. Dik olan kuzey örtüsü sık ve bol yağış alması sebebiyle sık ormanlıdır. Başlıca olarak fındık çay tütün ve Zeytin yeni yeni olarak da kiraz ve narenciye burada yetiştirilir. Doğudaki alçak bölgelerinde de Türkiye'nin Pirinç üretim merkezleri bulunur. Çok dik zemine sahip ya da zemin emniyeti olmadığından herhangi yetiştiriciliğe uygun olmayan alanlarda kısmen yoğun bir şekilde ormangülü örtüsü hakimdir. Yüksek bölgeler mera olarak da kullanılır. Ormanlar en başta göknar kayın ya da karışık orman olarak şekillenmiştir. Orman sınır 2000 m ile 2300 m arasında bulunur.

Güney'e Anadolu'ya doğru düşük yağış miktarı nedeniyle orman alanı yoktur. Burada çok seyrek yerleşimi olan ve step karakterli bir tabiat hakimdir. Sadece nehir boylarında ve nehir çanakları tabiatında söğütler ve kavaklar gelişmiştir. Seyrek olarak ve tek tek meşe ve karaçam mevcuttur. Bütün bölgede çok seyrek yerleşim olduğundan flora ve fauna çok çeşitlilik gösterir.

Türkiye'nin sınırları içinde akan en uzun nehri Kızılırmak gibi nehirler Kaçkar Dağları'nın derin yarıklarından aşarak Karadeniz'e dökülür. Bu nehirlerin denize açıldığı yerlerde Sinop Samsun Trabzon veya Rize gibi yerleşim yerleri bulunur

Kaçkar Dağı Kuzey Anadolu Dağları'nın (Doğu Karadeniz Bölümü Rize'nin 60 km güneydoğusunda) 3.937 m yükseklğindeki en yüksek doruğu.

Dağın kuzey yamaçlarından inen akarsular birleşerek Ardeşen ve Pazar arasında Büyükdere adıyla Karadeniz'e dökülür. Güneyde ise kısa derelerin yardığı yamaçlar Çoruh Vadisi üzerine dik olarak iner. Dağların kretase şist ve kireçtaşından oluşmuş volkanik ara tabakalı katmanları ortasında granit-diyazit billurlu kayaçları yer alır. 2.000 m'ye kadar olan kesimlerinde ladin ve göknar ormanları daha yükseklerde dağ otlakları ve en yüksek kesimde ise kuzeye doğru bir dil halinde uzanan küçük buzullar vardır.