Anlatım Biçimi

Anlatım Biçimi

Anlatım biçimi anlatılacak olay veya kavramların nasıl anlatıldığını belirten edebiyat terimidir.

Bir olay anlatımı ile düşünce anlatımı aynı yöntemle olmaz. Düşünce yazılarında ve resmi mektuplarda anlatım daha ciddi özel mektuplarda anılarda daha içten; olay yazılarında sürükleyici heyecan doludur.

Anlatımda kimi zaman konuşma dili kimi zaman şiir dili kullanılır. Her ikisi için de iki anlatım biçimi vardır Dolaylı anlatım dolaysız anlatım.

Dolaylı anlatım Öykü roman gibi yazın türlerinde olayların bir anlatıcının ağzından anlatılmasıdır. Ayrıca sözcük ve kavram seçiminde de dolaylı anlatım seçilir çoğu kez. Bir sözcüğü sözlük anlamının dışında kullanmak da dolaylı anlatımdır. İstiarelere (eğretileme) dolaylamalara yer vermek de dolaylı anlatımdır.

Örneğin
bayrağımız yerine hilâl lületaşı yerine bayaz Altın askerimiz yerine Mehmetçik denmesi

Dolaysız anlatım Öykü roman gibi yazın türlerinde olayların kahramanın ağzından anlatılmasıdır