Türk Halk Müziği

Türk Halk Müziği

Müzik ile ilgili bu Madde bir taslaktır İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

Belirli bir yörenin yerleşik insanları tarafından üretilen severek söylenen ve çalınan, o yöre insanının ortak yapıtı haline gelen ve kulaktan kulağa aktarılarak yaşatılıp günümüze kadar ulaşan müziklerdir Bu müzikler yerel kültürlerin izlerini taşır ve yaratıcılarının adları çoğunlukla belirsizdir

Türk halk müziği, tarihin eski zamanlarından bugüne değin Anadolu ve Rumeli'de yaşamış bütün uygarlıkların, kendilerine özgü kültürel değerlerini biriktirerek ve yörelere göre kültürel farklılıkları içinde barındırarak oluşan ve sonuçta zenginlik ve çeşitliliği ile tüm dünyada ender görülen bir yapıdadır Halk Müziğimiz bölgesel özellikleri bakımından çok çeşitlilik ve farklılık gösterse de, genel bir sınıflama açısından:

İstanbul Ve Rumeli
Ege
Orta Anadolu
Güney-Doğu Anadolu
Doğu Anadolu
Karadeniz ve
Akdeniz

olmak üzere yedi bölge içinde toplanarak incelenebilir Bununla birlikte aynı bölge içinde yer alan kimi kent merkez ya da yöreler arasında da önemli farklar bulunabileceği gözden uzak tutulmamalıdır Toplum hayatından kaynaklanan duygu düşünce ve zevklerini işleyerek dile getiren ait oldukları toplumun kültürünü yansıtan sözlü ve sözsüz ezgileridir