ışık Ve Ses

KAZANIMLAR
1. Varlıkları karanlıkta net olarak göremeyeceğinin farkına varır.
2. Görebilmek için ışığın gerekli olduğunu ifade eder.
3. Bazı cisimlerin çevrelerine ışık yaydığını gözlemler.
4. Farklı ışık kaynaklarına örnekler verir.
5. Işık kaynaklarını doğal yapay oluşları bakımından sınıflandırır.
6. Bazı cisimlerin ortamda bulunan başka ışık kaynaklarının varlığından ışık yayıyormuş gibi göründüklerini fark eder.
7. Işığın bir enerji türü olduğunu sezer.
8. Geçmişten günümüze çeşitli tekniklerle geliştirilen aydınlatma araçlarına örnekler verir.
9. Geçmişte kullanılan çeşitli aydınlatma teknolojileri ile günümüzde kullanılanları karşılaştırır.

Dikkat Çekme
Öğretmenin öğrencilerin dikkatini çekmek için kapalı gözle balonu patlatma oyunu oynatması.

Güdüleme
Öğretmenin bu dersi iyi dinlerseniz ışık kaynaklarını, ışığın önemini öğreneceksiniz demesi.
Gözden Geçirme: Öğretmenin bu derste ışık kaynaklarını geçmişten günümüze aydınlatma teknolojilerini öğreneceğiz demesi.

Derse Geçiş
Öğrencilere dersin başında oynatılan oyun hatırlatılarak gözümüz kapalıyken balonu patlatmanın zor olduğu söylenerek derse geçilir.

Dersin İşlenişi
Öğrencilere gözümüz kapalıyken ya da karanlıkta gözümüz açıkken, etrafı nasıl görürüz? Daha önce karanlık ortamda bulundunuz mu? Bu ortam daha sonra aydınlık hale geldi mi? Soruları sorulur. Alınan cevaplardan sonra dersin başında oynatılan oyun örnek verilerek gözümüz kapalıyken etrafı göremeyeceğimiz söylenir. Karanlıkta ise net görülemeyeceği uyuyan çocuk asetatında anlatılır. Görebilmek için ışığın olması gerektiği söylenir. Kavram haritası ışık kelimesi yazılarak çizmeye başlanır.

Işık kaynağı tanımı yapılarak öğrencilerden çevresindeki ışık kaynaklarına örnek vermeleri istenir. Söylenenler tahtaya yazılır. Bu örneklere göre ışık kaynakları doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırılır. Getirilen örnekler gösterilir. Kavram haritasına eklenir.
Öğretmen sınıfa getirdiği aynayı, kaşığı, göstererek ışık kaynağı olup olmadığını sorar. Işık kaynağı olmadığını el feneri yardımıyla anlatarak gösterir. Birkaç kişiyi çıkararak onların da aynı işlemi yapmalarını sağlar. Ayın bir ışık kaynağı olup olmadığını öğrencilere sorar. Ayın da bir ışık kaynağı olmadığı, güneşten aldığı ışığı yansıttığı anlatılır. Işık kaynağının ışık yaydığını kavram haritasında gösterir.
Işığın bir enerji türü olduğu söylenerek kavram haritasına eklenir.

Öğretmen öğrencilere elektriğin yaygın olarak kullanılmadığı yıllarda yaşamış Aile büyüklerinin nasıl aydınlatma tekniklerini kullandıklarını sorar. Alınan cevaplardan sonra geçmişten günümüze geliştirilerek gelen aydınlatma teknolojileri anlatılır. Işık kaynağının aydınlatma sağladığı kavram haritasına eklenir.
Geçmişte kullanılan aydınlatma teknikleri ile günümüzdekiler karşılaştırılarak Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” özdeyişi örnek verilir. Bilimin insan hayatına yön vermesi gerektiği söylenir.

Özet
Ders kısaca tekrarlanır. Sorular varsa cevaplanır.

Ölçme ve Değerlendirme
Hazırlanan bulmacada doğru yerlere doğru yanıtlar yapıştırılır.