Otellerde Kat Hizmetleri

Bir otelin temizlik, tertip, bakım, dekorasyon gibi iş ve işlemlerinin yürütüldüğü, planlanıp proglamdığı bölüme kathizmetleri ( house keeping ) denir.

KAT HİZMETLERİ DEPARTMANININ ÖNEMİ
Otel işletmelerinde bulunan çeşitli alanların temizlik, düzen ve bakımından sorumlu olan kat hizmetleri departmanı, otelişletmeleri organizasyonunda önemli bir yere sahıptır.Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz :
GELİR KAYNAĞIDIR : Otel gelirinin önemli bir kısmı, oda satışlarında ve işletmedeki yan hizmet ünitelerindeki satışlarından elde edilmektedir.
MÜŞTERİ TATMİNİ SAĞLAR : Bu bölümün bir diğer önemli görevilerinden biri, müşterilere gerekli konforu, sıcak ilgiyi, temizliği ve rahat bir ortamı sağlayarak O'nları evlerindeki kadar rahat bir atmosverde ağarlamaktır.
MÜŞTERİYE EN UZUN SÜRELİ HİZMETİ SAĞLAR : Müşteri, otelde konakladığı sürenin önemli bir bölümünü odasında uyuyarak, dinlenerek ya da lobi, TV. salonu, havuz vb. kathizmetlerinin işlev alanlarını kullanarak geçirmektedir. Bu nedenle, müşterilerin otellerde ki konakllamaları sırasında en fazla kat hizmetleri departmanın ürettiği hizmetlerden yararlandığı ve dolayısı ile en fazla bu alanlarda zaman harcadığı söylenebilir.
PAZARIN GERİ GELMESİNE YARDIMCI OLUR : Müşteri otelde konakladığı süre içerisinde kendini evinde gibi rahat ve mutlu hissederse, bir sonraki seyahatinde tekrar aynı oteli tercih edecektir
OTEL YATIRIMINI KORUR : Kat hizmetleri departmanı otelişletmesindeki birçok alanın bakımı, düzeni, temizliği ve dekorasyonundan sorumludur.
EN GENİŞ BÜTÇEYE SAHIPTIR : Kathizmetleri departmanı en geniş çalışma alanına ve çok sayıda personele sahıp olması nedeni ile gelecekte ihtiyaçduyulacak fazla material ve işgücü talebini tahmin edildiği geniş bir bütçeye sahiptir.

KAT OFİSİ VE DEPOSU
Kat hizmetlilieri görevlilerinin günlük çalışma hazırlıklarını tamamladıkları, araç ve gereçlerini sakladıkları yeri geldiğinde dinlendikleri bölümdür. Otelin büyüklük ve mimari yapısına göre her katta bir personel dinlenme odası, kat servis odası ve araç-gereçleri koyabileceği depo olmak üzere bir veya birden fazla oda olabileceği gibi birden fazla personelin birlikte kullandıkları birtek oda da olabilir.

Depolar ayrıca, tek oda halinde olabilirler. Böyle durumlarda, odanın bir tarafı fazla araçları depolamak için kilitli dolaplarla düzenlenir.

Araç-gereçler satın alındıktan sonradepolanması önemli bir konudur.Otelin ihtiyacına cevap verebilecek şekilde satın alınan bu maddeler, iyi seçilen bir depoya itinalı ve titizce yerleştirilmelidir. Düzenli olan depodan, oda görevlisi el attığı herşeyin yerli yerinde zaman kabul etmeden bulabilir.

Kat hizmetlerinin esası, temizlik, Sağlık, tertip ve düzendir. Bu sebeple kat ofisi temizlik ve sağlık esasasları ele alınarak düzenlenmelidir.

Depo ve ofis seçiminde şu noktalara dikkat edilmelidir :
Kuru olmalı, mümkünse havalandırma sistemi ile donatılmalı; çünkü rutubet ve nem madeni eşyaların paslanmasına, çürümesine yol açar.

Kolay temizlenip, silinebilecek özellikte olmalıdır.

Her araç ve gerecin düzgün şekilde yerleştirilmesi yerden tasarruf elde edilebilmesi için duvarda dolap ve raflar bulunmalı.

Dolap ve raflar duvara sıkı şekilde monte edilmelidir.

Dolaplardan bir kaçı kilitlenmeli, buraya tehlikeli ( Fare zehiri, kimyasal çözücüler,vb. ) maddeler yerleştirilmeli.

Birden fazla oda görevlisi kullanacaksa, herkezin yerini belirten etiketler konulmalıdır.

Alçak bir musluğun olması gereklidir; ağır kovaların doldurulabilmesi için.

Oda görevlilerinin ellerini yıkamaları için, sıcak-soğuk Su musluğu bulunan, mümkünse ızgaralı lavabo olmalı.

Fırçaları ve ıslak temizlik bezlerini asmak için çengel veya askılar olmalı.

Toptan alınan ilaçlar ambalajı ile rafa konulmalıdır.

Temizlik kovaları, düzenli şekilde raflara yerleştirilmeli, ıslak olanlar yan konulmalıdır.

Depoya yerleştirirken
Ağır eşyalar daima aşağı raflara konulmalıdır.
Alınması kolay hafif ve az kullanılan eşyalar yukarı raflara konulmalıdır.
Etikeki düşmüş, tehlikeli ilaçlar, etiketlenmelidir çünkü bir kazaya gitmemek için.
Zehirli ve yakıcı ilaçlar kilitli dolaba konulduktan sonra, üzerine ''Dikkat Dangereous '' kelimeleri yazılı etiketler yapıştırılmalıdır.
Günlük temizlik kutusu, kolay alınabilir yerde olmalıdır;sürekli kullanıldığından dolayı.
Elektirik süpürgeleri vb. kırılacak önemli araçlar aşağı bölmelere yerleştirilmelidir.

Kat ofisleri ile Kat hizmetleri arasındaki ilişki
Kat hizmetleri departmanının iç kordinasyonu olarak da adlandırılan bilgi alış verişinde, kat hizmetleri yönetimiyle kat ofisleri arasındaki bilgi akışı ifade edilmektedir. Bu süreçte, kat hizmetleri yöneticileri kat görevlilerine yapacakları odalarla ilgili bilgileri verir ve belli bir süre sonra kat görevlilerinden gelen ' maid raporları ' ile onların yaptıkları oda sayısı harcanan süre, arızalı, meşgul, okey, sleep out, ilave yataklı oda gibi benzeri bilgilileri alır. Bu sayede; çalışanların belli bir sürede ne kadar iş yaptığı belirlenir.

KAT HİZMETLERİNDE KULLANILAN FORM VE ÇİZELGELER
Arıza Bildirim Formu:

Oda görevlileri, kat şefleri tarafından tesbit edilen arızalar, onarım gerektiren yerler ''Arıza Formları'' vasıtasıyle yazılı ve saati belirtilerek teknik servise imza karşılığı bildirilir.

Yine, kat departmanı tarafından kısa periyotlarla kullanılan ve teknik servise gönderilen ''katlar arıza bildirime föyü'' de önem taşımaktadır.

Grup Bilgi Formu
Her grup için ayrı ayrı düzenlenir. Turun adı ve kalış süresince uygulayacağı program hakkında bilgiler verilir.

Bu form ilgili bütün departmanlara gönderilir.Grup ile ilgili bütün bilgiler bulunur Malzeme Talep Fişi ( Sipariş Fişi )

Otelin kat hizmetleri temel alınarak kat ofisinde eksilen malzemelerin yenilerini isteme amaçlı fiştir.

Departman müdürünün, kontrol eden kişinin, onaylayanın imzası ve malzemelerle ilgili bilgiler bulunur.

House Keeper Raporu
Katlardaan toplanan raporlarla, resepsiyondan gelen, otelden ayrılacak müşteri listesini karşılaştırarak bilgiler C/O-OK raporuyla resepsiyona ulaşılır.

Sabah Saat 10.30 a kadar kat yöneticisinde toplanan tüm bilgilerin sonucu, bu yönetici tarafından üç nüsha olarak hazırlanan ''House Keeper Raporu''nun bir tanesi muhasebeye, bir tanesi de kat da kalmak suretiyle dağıtım yapılmalıdır.

Kayıp Bulunmuş Eşya Raporu
Odalarda unutulan müşteri eşyaları için düzenlenen formlardır.

FORMLARDA KULLANILAN ÖNEMLİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI

V.I.P. Çok önemli kişi
O.K. Satışa hazır oda
DND Lütfen odamı şimdi şimdi hazırlayın
V.C. Önceden temizlenmiş oda
CO Ayrılış
O Kalan oda
OOO Arızalı kullanılmış oda
C/in Müşterinin otele girmesidir.
FLOOR Kat
BOŞ Boş
X Meşgul
V Bagaj yoktur
DEPART. Ayrılış