Madde Tanımı

MADDE TANIMI

Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan bütün varlıklar maddedir. Çevremizde
gördüğümüz hava, su, toprak, Masa her şey maddedir.

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

a) Element

b) Bileşik

c) Karışım

 

MADDENİN HALLERİ

Maddenin katı, sıvı ve Gaz olmak üzere üç hâli vardır. Genel olarak Madde ya
katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur. İstenildiğinde ortam şartları elverişli
hâle getirilerek bir hâlden diğerine dönüştürülebilir.

Maddenin katı hâli, belirli bir şekle ve hacme sahiptir. Katı maddeyi oluşturan
atom ve moleküller birbirine çok yakındır. Aralarındaki boşluklar çok azdır.
Atom ve moleküller arasında bir düzenlilik vardır.

Maddenin sıvı hâli, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan
olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. Sıvı hâlde Atom veya moleküller
katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha
fazladır.

Maddenin gaz hâli, atom veya molekülleri arasında boşlukların çok olduğu
durumdur. Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket ederler. Bu hareketleri
sırasında gaz molekülleri birbiri ile homojen olarak karışabilirler. Bunların
yayılmaları hissedilebilir veya gözle takip edilebilir. Bir odaya damlatılan bir
kolonyanın kokusu kısa sürede hissedilirken, bir sigara dumanının yayılması da
gözle takip edilebilir. Gazların belirli bir şekil ve hacimleri yoktur.
Konuldukları kabı dolduracak şekilde genleşerek kabın şeklini ve hacmini
alırlar.

Bir madde farklı Sıcaklık ve Basınç şartlarında üç hâlde de bulunabilir.
Örneğin, saf su, H2O ile formüle edilir. Katı hâlde buz, sıvı hâlde Su ve gaz
hâlinde su buharı şeklinde bulunur.

 

Diyadinnet 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Abonesi olduğumuz İhlas Haber Ajansı (İHA), Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Anadolu Ajansı (AA) alınan haberlerin herhangi bir ortamda basılması ve yeniden yayımı, ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.