Ampermetre

Ampermetre

Ampermetre Nedir
Akım ölçen alettir. Bir Elektrik devresindeki akımı ölçmeye yarayan araç. Akımölçer olarak da adlandırılır. Devreye seri bağlanana Ampermetre devredeki akım şiddetini Amper cinsinden ölçer.

Ampermetreler, analog ve Dijital olmak üzere iki ayrı türde olabilir. Yapım amaçlarına göre birkaç miliamperden yüzlerce ampere kadar ölçüm yapabilirler.

AMPERMETRE
Analog veya dijital olarak iki ayrı türde kullanılabilen ölçü aletleridir. Yapım amaçlarına göre bir kaç Miliamper'den yüzlerce Amper'e kadar ölçüm yapabilirler. Akım ölçerler. Bu ölçüm DC veya AC akım ölçümü olabilmektedir.

Gerilim ölçümünü de beraber yapan ölçü türüne de (dirençle beraber) wattmetre adı verilmektedir. AKIM ÖLÇER olarak da bilinir.

Üzerinde büyük akım değerleri ölçüleceğinde; düzenek içinden ölçülecek akımın bir bölümü geçirilir. Akımın geri kaln büyük bir bölümünü ise aygıta paralel olarak bağlanan bir şönt devresi taşır.

Çok küçük akım değerleri ölçülmek istendiğindeyse; galvonometre adı verilen küçük akım değerlerini ölçen (miliamper, mikroamper..) düzenekler kullanılır. Her koşulda da farklı düzenekler kullanıldığından günümüzde bu özellikleri tek çatı altında toplayan çok amaçlı ampermetreler geliştirilmiştir.

AMPERMETRE : Bir iletkenden geçen akım şiddetini ölçmeye yarayan araçtır. Ampermetre devreye seri bağlanır. İç direnci çok küçüktür. Koldan veya devre elemanından geçen akımı değiştirmez. Ampermetre devre elemanına paralel bağlanırsa kısa devre yapar.O devre akımından akım geçmez, lamba ışık vermez.

Ampermetrelerin Çalışma Prensipleri
Çalışma prensipleri;en zayıf elektrik akımının iletken tel sarılı bir bobini bir mıknatısa dönüştürme özelliğine dayanır. Bu durumu döner bobinli ampermetrelerle açıklarsak; silindir biçimde demirden bir gövdeye tutturulmuş küçük bir bobinden bahsedebiliriz. Bobin at nalı biçiminde bir büyük ve güçlü bir mıknatısın arasına tutturulmuştur.

Çok duyarlı olmasına rağmen sadece doğru akım ölçmede kullanılır. Yeri gelmişken neden sadece doğru akım ya da neden sadece alternatif akım(AC) sorusunun cevabı kurulan düzeneklerde sadece tek yönlü akım dolaşmasına izin verilmesi olabilir.

Ampermetre Çeşitleri
Ampermetreler çeşitliklerine göre farklı çalışma prensipleri ve duyarlılıklar gösterirler.Bu çeşitten bir olan D'Arsonval ampermetresi; doğru akımı 0.1-2 arası duyarlılıkta ölçmektedir.Aynı şekilde bir elektrodinamik ampermetre hem doğru hem de alternatif akımda kullanılır ve duyarlılık aralığı 0.1-0.25 arasındadır.

Hareketli parça taşımayan sayısal ampermetreler ; ölçülen anlog akımın sayısal devreye çevirirken temelde prensip olarak bir integratör devreyle bir ADC kullanırlar. Sayısal ampermetrelerin çoğunun duyarlılığı %1 'in üzerindedir. Özellikle alternatif akımları ölçmede kullanılan ısıl ampermetrede ; ölçülen akım tarafından ısıtılan termokupl (termoelektrik çift) doğan çok ufak gerilim; bir milivoltmetreyle ölçülür.

Ampermetre Devre bağlantısı Nasıl bağlanır
Ampermetreler, elektrik akımının akımşi ddetini ( iletkenden geçen akım miktarını ) ölçen aletlerdir. Elektrik devresinde alıcıya seri bağlanırlar. Alıcının akımı amper metrenin içinden geçmesi gerekir. Ancak ampermetre, geçen bu akımı ölçmeli fakat akımın geçişine bir zorluk göstermemelidir. Bunun için ampermetrenin iç direnci çok küçük olmalıdır (0-1 Ohm ) . Ampermetrenin iç direncinin küçük olması için bobini, kalın kesitli iletkenden az sipirli olarak sarılır. Ampermetrelerin ölçüldüğü değer I ile gösterilir ve A ile ifade edilir (I = 10A gibi ).

Doğru akım (DA) ölçen ve alternatif akım ( AA ) ölçen ampermetrelerin dışında hem DA ve hem de AA ölçen ampermetreler de bulunmaktadır. Ampermetre devreye bağlanırken DA veya AA ölçü aleti olması önemlidir. Demantmetreli ampermetreler ile 15 Dakika süre içinde çekilen en büyük ortalama akım değeri görülebilir.

istendiğinde 5 veya 8 dakikalık periyotlarda demantmetreli ampermetre yapılabilmektedir. ibreli ampermetreden başka, Elektronik ( Dijital ) ampermetreler de yapılabilmekte ve bunların kullanım sahaları hızla çoğalmaktadır. Bu ampermetrelerde okuma hatası yoktur ve kullanım özellikleri ibreli ampermetrelerde olduğu gibidir. Ampermetreler kesinlikle devreye seri bağlanmalıdır. Paralel bağlandıklarında yanar veya bozulurlar.

Diyadinnet 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Abonesi olduğumuz İhlas Haber Ajansı (İHA), Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Anadolu Ajansı (AA) alınan haberlerin herhangi bir ortamda basılması ve yeniden yayımı, ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.