Polietilen

Polietilen Nedir?
Etilenin çeşitli yöntemlerle polimerleştirilmesinden elde edilen, dayanıklı, parlak, birçok kimyasal Madde etkisiyle bozulmayan saydam katıya Polietilen denir.

En basit sekliyle polietilen molekülü, zincir sonu metil grubuyla sonlandırılmış bir çift Hidrojen atomuyla kovalent bağ ile birlesen çift sayıdaki karbon atomlarının birbirleriyle bağlanmasıyla oluşan bir Polimer moleküldür Kimyasal olarak polietilen plastiği , formülü “C2nH4n+2” olan aklanlardan meydana gelir.

Bu formüldeki “n” polimerleşme derecesi olarak adlandırılır. Polietilen moleküllerinde organik bileşiklerde olduğu gibi tanımlayıcı bir Molekül yoktur. Tipik olarak polietilen molekülü 100 ile 250000 arasındaki monomerin birleşmesiyle oluşur. Düşük molekül ağırlıklı polietilenler 8 ile 100 arası Monomer içerir. Bu tip düşük molekül ağırlığına sahip polietilenin yapısı mumsudur ve genellikle Plastik özellik taşımamaktadır. Polimer sayısı 8`den az ise aklanlar belirli Sıcaklık ve Basınç altında Gaz yada sıvı fazdadır. Sekil 2.1 polietilen malzemesinin kimyasal yapısı (sematik) Polimer gövdesindeki çeşitlilikler, malzemenin içeriğini değiştiren dallanmalar sebebiyle oluşur. Birçok dallanma çeşidi vardır ve bu çeşitlilik genelde polietilen malzemenin türünü belirler.Dallanma arttıkça bağlar bağlar arasındaki boşluklar artacağından malzemenin yoğunluğu düşer.

Evlerimizde en çok kullandığımız plastik türüdür. Çamaşır suyu, deterjan ve şampuan şişeleri, motor yağı şişeleri, çöp torbaları gibi birçok kullanım alanı vardır. Geri dönüştürülmüş PE'den deterjan şişeleri, çöp kutuları ve benzeri ürünlerdir.

Polietilen, çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. İsmini monomer haldeki etilenden alır, etilen kullanılarak polietilen üretilir. Plastik endüstrisinde genelde ismi kısaca PE olarak kullanılır. Etilen molekülü C2H4 , aslında çift bağ ile bağlanmış iki CH2’den oluşur. (CH2=CH2) Polietilenin üretim şekli, etilenin polimerizasyonu ile olur. Polimerizasyon metodu, radikal polimerizasyon, anyonik polimerizasyon, iyon koordinasyon polimerizasyonu ve katyonik polimerizasyon metotları ile olabilir. Bu metotların her biri farklı tipte polietilen üretimi sağlar.

Polietilenin Özellikleri
Özellikleri tiplere göre değişiklik gösterse de; dış ortam koşulları ve neme karşı iyi direnç, esneklik, zayıf mekaniksel kuvvet ve üstün kimyasal direnç genel özellikleri olarak sayılabilir. Kaplar, plastik kutular, mutfak eşyaları, kaplamalar, boru ve tüp, oyuncak, kablolarda yalıtkan tabakalar, paketleme ve Ambalaj filmi gibi çok yaygın bir kullanım alanı olup. Düşük maliyetlidir.

Polietilen çeşitleri

Yüksek yoğunluk polietilen (YYPE)
Yüksek yoğunluk polietilen kimyasal olarak saf polietilene en yakın olan türdür. Bu tür çizgiselliği bozan çok az kusur içeren dallanmamış moleküller içerir. Küçük kusurların düzeni çok düşük seviyede bozmasına rağmen kristalizasyon yüksek seviyede elde edilebilir ve sonuçta yüksek yoğunluk polietilen elde edilmiş olur. Bazı polietilen plastiklerinde kristalleştirme seviyesini arttırmak için düşük alken konsantrasyonlarında ikincil bir polimerleştirme yapılır. Yüksek yoğunluk polietilenin yoğunluğu yaklaşık olarak 0,94 ile 0,97 g/cm3 arasındadır. Dallanmanın çok düşük kaldığı durumlarda yüksek yoğunluk polietilene çizgisel polietilen de denir.

Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE)
Alçak yoğunluk polietilen olarak adlandırılmasının sebebi kristalleşme sürecinde, yoğunluğu düşüren dayanıklı dallanmalar içeren polimer yapısının oluşmasıdır. Dallanmalar etil ve bütil gruplarını öncelikli olarak içerir.Uzun zincirli dallanmalar uzun ana zincirde rasgele aralıklarla oluşur. Alçak yoğunluk polietilenin yoğunluğu ortalama olarak 0,90 ile 0,94 g/cm3 arasındadır.

Çizgisel Alçak Yoğunluk Polietilen
Ana hatta rasgele aralıklardaki kısa Alkali gruplara bağlı çizgisel polietilen gruptur. Bu madde etilen bir alken ile ikincil polimerleşmesi sonucu meydana gelir.Yoğunluğu yaklaşık olarak 0,90 ile 0,94 g/cm3 arasındadır.

Çok Alçak Yoğunluk Polietilen
Çok alçak yoğunluk polietilenin biraz daha fazla kısa zincirli dallanmalar içeren polietilen çeşididir. Yoğunluğu yaklaşık olarak 0,86 ile 0,90 g/cm3 arasındadır.

Etilen-Vilny Ester İkincil Polimer
Yüksek basınç işlemiyle alçak yoğunluk polietilen gibi üretilir fakat dallanmalar hem uzun hem de kısa zincirler içerir. Ayrıca ana hatta Asetat grupları da bulunur.

İyonomer
Etilen ve tamamı yada bir bölümü nötrlestirilmis akrelik asitinmetal tuzu oluşturma için ikincil polimerleştirilmesiyle oluşur.

Diyadinnet 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Abonesi olduğumuz İhlas Haber Ajansı (İHA), Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Anadolu Ajansı (AA) alınan haberlerin herhangi bir ortamda basılması ve yeniden yayımı, ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.