Türkiyedeki Ovalar

Diyadinnet yararlı bilgiler bölümündeki Türkiyedeki Ovalar kategorisine ait yazılar listelenmektedir.

  • Oymapınar BarajıOymapınar Barajı

   Oymapınar Barajı Baraj bir akarsu vadisini kapatan ve arkasında su biriktiren; enerji üretimi içme için kullanılma sulama suyu temini ve akarsuların düzenlenmesi gibi pekçok gayeye hizmet eden

  • ığdır Ovasıığdır Ovası

   ığdır Ovası Yüzölçümü 3.588 Km.yi bulan bölgenin Ermenistan ile hududunu boydan boya Aras Nehri teşkil etmekte olup hattı 51 km.dir İl Dünya coğrafyasında eşine ender rastlanabilecek bir özelliğe

  • Muş OvasıMuş Ovası

   Muş Ovası Muş ilindeki vadiler Murat ırmağı ve kollarınca açılmıştır. Bu vadilerin en önemlisi Murat Vadisidir. Muş il alanının yüzde 27.2'sini ovalar oluşturur. En önemlisi Muş, Bulanık,

  • OvalarOvalar

   Ovalar Akarsular tarafından derin olarak yarılmamış üzerinde kabarıklar bulunmayan ve eğimi oldukça az olan düzlüklere Ova adı verilir Bu düzlüklerde akarsular genellikle, salınımlar yaparak

  • Taybı OvasıTaybı Ovası

   Taybı Ovası İskilip Taybı OvasıTaybı Ovası Çorum ilinin İskilip ilçesinde Kızılırmak havzasında bulunan topraklarının verimiyle bilinen bir ovadır. Rakımı 550-560 metre arasındadır.

  • Afyon OvasıAfyon Ovası

   Afyon Ovası 1-Afyon Ovası Tamamı kapalı bir havza durumundadır. Akarçay'ın kuzeybatı-güneydoğu yönünde katettiği geniş düzlükler halindedir. Kuzeyinde Eynihan dağları (Beydağı 1750 m. Şamdağ