Müzik

Diyadinnet yararlı bilgiler bölümündeki Müzik kategorisine ait yazılar listelenmektedir.

 • Müzik Tarihi Ve Müzik Tarihi NedirMüzik Tarihi Ve Müzik Tarihi Nedir

  Müzik Tarihi Ve Müzik Tarihi Nedir Recep Uslu'nun araştırmalarına göre müzik tarihi kendine ait metotlara sahip olmakla birlikte genellikle tarih metodolojisini kullanır. Metodolojik anlamda

 • Atatürk Sanat Ve MüzikAtatürk Sanat Ve Müzik

  Atatürk Sanat Ve Müzik Atatürk sanatı seven sanatçılara değer veren ve onları destekleyen bir devlet adamıdır. Çocukluğundan itibaren sanata ilgi duymuş ve sanatın bazı dallarıyla çok yakından

 • Klarinet NedirKlarinet Nedir

  Klarinet Nedir Tahta üflemeli bir çalgıdır Alt kısmı geniş üst tarafa doğru daralan tahta bir borudur Üç kısımda incelenebilir 1-Bu kısma huni denir.Obuada olduğu gibi çalgının en geniş

 • Tasavvuf Müziği NedirTasavvuf Müziği Nedir

  Tasavvuf Nedir Tasavvuf Tanrı evren ve insanilişkisini bir bütünlük içinde açıklamaya çalışan insanın tanrısal erdemlere benzemesini amaçlayan dinsel ve felsefi düşüncedir. Başlangıçta günah

 • Türk Sanat MusikisiTürk Sanat Musikisi

  Türk Sanat Musikisi Muhteşem Türk musikisinin gelişme ve kökleşme temellerinin ilk yılları, Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarının biraz öncesi ve biraz sonrasından itibaren görülmektedir. Türk

 • Türk Halk MüziğiTürk Halk Müziği

  Türk Halk Müziği Tanım Toplumların hayatından kaynaklanan duygu, düşünce ve zevklerini işleyerek dile getiren, ait oldukları toplumun kültürünü yansıtan sözlü ve sözsüz ezgilerdir.

 • Piyano Nedir Ve TanımıPiyano Nedir Ve Tanımı

  Klavyeli Ve Telli Çalgılar Ailesinden Gelen Enstruman Klavsenin Gelişmişidir Klavyenin kullanımı Klavye piyanoda sesin çıkması için mekanizma ile temas eden tuşların bütününe verilen addır İlkel

 • Opera NedirOpera Nedir

  Opera Nedir Geçmişte opera sözcüğü İtalyanca'da Eser anlamına geliyor.Daha önce yapılan müzikli oyunlarda olduğu gibi operada müzik oyuna sonradan eklenmiştir Operanın müziği metin ve sahneyle

 • Opera'nın Doğuşu NedirOpera'nın Doğuşu Nedir

  Opera'Nın Doğuşu Floransa'da Kont Giovanni Bardi'nin sarayında toplanan bir grup aydın, Rönesansın etkisiyle Eski Yunan'daki müzikli dramları yeniden canlandırmak çabasına girişir. Camerata adlı

 • Müzik Zekası NedirMüzik Zekası Nedir

  Müzik Zekası Nörolojik bakış açısından müzik zekası (ritmik zeka) zeka türlerimizin ilk önce gelişenidir. Anne karnındayken bile çevremizi saran ses. ritim ve titreşim dünyasını bir an düşünün.

 • Müzik ve BilgisayarMüzik ve Bilgisayar

  Müzik ve Bilgisayar Müzik, bir yaşam şekli. Elektronik ise, bilgiyi somutlaştırmanın yolu. Bilgisayar, somutlasmış bilgi, bilgi geliştirme aracı. Matematik, gerçekten de "Doğanın, yazılmamış

 • Keman NedirKeman Nedir

  Keman Ve Keman Nedir Muhtemelen en tanınmış orkestra çalgısı olan keman bir yayla çalınan telli bir enstrümandır. Keman ailesinin en geniş aralıklı sesine sahip olan üyesi olan kemanın yanında

 • Genel Müzik Bilgisi NedirGenel Müzik Bilgisi Nedir

  Genel Müzik Bilgisi Müzik ( Musiki ) İnsanların kelimeler ile anlatamadığı duygu, düşünce ve hislerini melodik seslerle anlatma sanatıdır”. Müziğin diğer bir tanımı ise “insanların

 • Çağdaş Müzik NedirÇağdaş Müzik Nedir

  Çağdaş Müzik Gerçekten de «yeni» bir geleneği yaratmayı başarmıştır bu müzik. Bugün de dünya müzik repertuarında ancak küçük bir yer kaplayan «çağdaş» müzik, yine de pek çok dünya bestecisini

 • Mehter Müziği NedirMehter Müziği Nedir

  Mehter Müziği Nedir mehter Mehter dünyanın en eski askeri bandosudur Çalgılarçevgenborunakkare davulzurna ve zil bulunur. Yeniçeri ocağının bir parçasıydı. Bu ocak kaldırılınca kapatıldı sonra

 • Türk Halk MüziğiTürk Halk Müziği

  Türk Halk Müziği Müzik ile ilgili bu madde bir taslaktır İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz. Belirli bir yörenin yerleşik insanları tarafından üretilen severek

 • Türk Müziği Ve islamiyet ÖncesiTürk Müziği Ve islamiyet Öncesi

  Türk müziği Ve İslamiyet Öncesi Türklerin İslamiyet'i kabullerinden çok önce din törenlerini yöneten şaman, kam ya da baksı, elinde belirli sesler çıkaran demir parçalarının bağlı bulunduğu bir

 • Müzik Bilimi'nin Tarihi Ve TanımıMüzik Bilimi'nin Tarihi Ve Tanımı

  Müzik Bilimi'nin Tarihi Ve Tanımı Tanım üzikoloji müzik bilimidir. En geniş anlamıyla müzikle ilgili her türlü bilgi alanını araştıran bir bilim dalıdır. Bazılarına göre müzikte "icra ve bestecilik

 • Bilimsel Müzik Nedir Ve Müzik NedirBilimsel Müzik Nedir Ve Müzik Nedir

  Müzik en genel tanımı ile sesin biçem ve devinim kazanmış halidir. Biçem ve devinim içeren bir ses oluşumunun Müzik olarak kabul görmesi için dinleyende duygulara yönelik etkileşim yapması da

 • Gitar Nedir Ve Gitarın TarihiGitar Nedir Ve Gitarın Tarihi

  Gitar Nedir Ve Tarihi Gitarı andıran bir enstrumanın 1500' den önce,Rönesans sırasında Avrupanın Akdeniz bölgesinde var olduğu bilinmektedir. 13. 14 yüzyıldan kalma betimlemeler kuş tüyü bir