Sitede 5282 kişi varhava açıkAğrıAçık30.3°C

Yararlı Bilgiler: Matematik - Merak ettiğiniz Bilgiler, Konular Diyadinnet`te!

Bugün 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:04. Yararlı bilgiler, Matematik Diyadinnet yararlı bilgiler bölümündeki Matematik kategorisine ait yazılar listelenmektedir. 1

  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Roma Rakamları Romalılar sayıları yazmakta bir takım harfler kullanırlardı I=1 V=5 X=10 L=50 C=100 D=500 M=1000 Bugün de zaman zaman kullanılan bu harfler, yan yana getirilerek daha
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Matematik Felsefesi Matematiğin Felsefesi Matematik felsefesi matematiği anlama çabalarını sınıflandırmaya çalışan bir felsefe dalıdır Başlıca soruları matematik ve matematiğin konusu olan
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Tersine Matematik Tersine matematik, belirli bir teoremi ispatlamak için gerekli olan en az sayıdaki aksiyomların belirlenmesiyle ilgili matematik dalıdır. Çoğunlukla taban (kurucu) aksiyomları
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Süreklilik Hipotezi Nedir Bütün sonsuzlar eşit değildir 19. yüzyılın sonunda Alman matematikçi Georg Cantor'un ispatından beri gerçel sayılar'ın sayısının doğal sayılar'ınkinden fazla olduğu
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Dört Renk Teoremi Sonlu sayıda bölgeden oluşan bir harita, birbirine sonsuz sayıda nokta boyunca komşu olan iki bölgenin renkleri birbirinden farklı olmak üzere, boyanacaksa bu işlem için dört
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  İkiz Asallar Sanısı Aralarındaki fark 2 olan asal sayılara ikiz asal sayılar denir. ( örneğin 3 ve 5 , 5 ve 7 , 11 ve 13 .. ikiz asallardır. ) (2,3) çifti hariç iki asal sayının arasındaki fark da
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Matematiksel Tanıt Matematikte tanıt (belgit, ispat), ilgilenilen bir önermenin, belirli aksiyomlar esas alınarak, doğru olduğunu gösterme yöntemidir. Matematiksel tanıtta mantık kullanılır
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Atatürkün Geometriye Verdiği Önem Atatürk Selanik Askeri Rüşdiyesinde iken Matematik dersindeki başarısı ile öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin gözüne girmiş ve bunun sonucu olarak isminin
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Açılar Nedir Açı Nedir A)Açı Aynı doğru üzerinde olmayan, başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine AÇI denir. Açıyı oluşturan iki ışının kesişim kümesine DIŞ
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Matematik Tarihi Tarih Öncesi Çağlarda Aritmetik Sayı ve biçime ilişkin kavramlarla tanışmamız Yontma Taş Devri'ne kadar uzanır .Yüzbinlerce yıl boyunca insanlar hayvanların yaşadığı
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Denklem, iki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıdır. Araya (=) işareti konularak ifade edilir. Denklemlerde eşitlik değişkenlerin belirli değerleri için sağlanır. Değişkenlerin her değeri için
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Atatürk Ve Matematik Atatürk Selanik Askeri Rüşdiyesinde iken Matematik dersindeki başarısı ile öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin gözüne girmiş ve bunun sonucu olarak isminin sonuna" Kemal