Matematik

Diyadinnet yararlı bilgiler bölümündeki Matematik kategorisine ait yazılar listelenmektedir.

  • Roma RakamlarıRoma Rakamları

   Roma Rakamları Romalılar sayıları yazmakta bir takım harfler kullanırlardı I=1 V=5 X=10 L=50 C=100 D=500 M=1000 Bugün de zaman zaman kullanılan bu harfler, yan yana getirilerek daha

  • Matematik Felsefesi Matematiğin FelsefesiMatematik Felsefesi Matematiğin Felsefesi

   Matematik Felsefesi Matematiğin Felsefesi Matematik felsefesi matematiği anlama çabalarını sınıflandırmaya çalışan bir felsefe dalıdır Başlıca soruları matematik ve matematiğin konusu olan

  • Tersine MatematikTersine Matematik

   Tersine Matematik Tersine matematik, belirli bir teoremi ispatlamak için gerekli olan en az sayıdaki aksiyomların belirlenmesiyle ilgili matematik dalıdır. Çoğunlukla taban (kurucu) aksiyomları

  • Süreklilik Hipotezi NedirSüreklilik Hipotezi Nedir

   Süreklilik Hipotezi Nedir Bütün sonsuzlar eşit değildir 19. yüzyılın sonunda Alman matematikçi Georg Cantor'un ispatından beri gerçel sayılar'ın sayısının doğal sayılar'ınkinden fazla olduğu

  • Dört Renk TeoremiDört Renk Teoremi

   Dört Renk Teoremi Sonlu sayıda bölgeden oluşan bir harita, birbirine sonsuz sayıda nokta boyunca komşu olan iki bölgenin renkleri birbirinden farklı olmak üzere, boyanacaksa bu işlem için dört

  • İkiz Asallar Sanısıİkiz Asallar Sanısı

   İkiz Asallar Sanısı Aralarındaki fark 2 olan asal sayılara ikiz asal sayılar denir. ( örneğin 3 ve 5 , 5 ve 7 , 11 ve 13 .. ikiz asallardır. ) (2,3) çifti hariç iki asal sayının arasındaki fark da

  • Matematiksel TanıtMatematiksel Tanıt

   Matematiksel Tanıt Matematikte tanıt (belgit, ispat), ilgilenilen bir önermenin, belirli aksiyomlar esas alınarak, doğru olduğunu gösterme yöntemidir. Matematiksel tanıtta mantık kullanılır

  • Atatürkün Geometriye Verdiği ÖnemAtatürkün Geometriye Verdiği Önem

   Atatürkün Geometriye Verdiği Önem Atatürk Selanik Askeri Rüşdiyesinde iken Matematik dersindeki başarısı ile öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin gözüne girmiş ve bunun sonucu olarak isminin

  • Asal Sayılar Asal Sayılar Nedir Asal Sayılar TanımıAsal Sayılar Asal Sayılar Nedir Asal Sayılar Tanımı

   Asal Sayı Nedir: Yalnız bir ve kendisi ile bölünebilen birden büyük doğal sayılar asal sayıdır. Asal sayılar, sadece kendisi ve 1 sayısına bölünebilen 1'den büyük pozitif tam sayılar biçiminde de

  • Altın Oran Altın Oran Anlamı Altın Oran NedirAltın Oran Altın Oran Anlamı Altın Oran Nedir

   Altın Oran Altın Oran Anlamı Altın Oran Nedir a — Altın orantı sayıları Altın orantı sayılan bir doğruyu en güzel olarak üçe ayıran iki nokta için kullanılan (hadi sihirli diyelim)

  • Açılar Nedir Açı NedirAçılar Nedir Açı Nedir

   Açılar Nedir Açı Nedir A)Açı Aynı doğru üzerinde olmayan, başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşim kümesine AÇI denir. Açıyı oluşturan iki ışının kesişim kümesine DIŞ

  • Matematik TarihiMatematik Tarihi

   Matematik Tarihi Tarih Öncesi Çağlarda Aritmetik Sayı ve biçime ilişkin kavramlarla tanışmamız Yontma Taş Devri'ne kadar uzanır .Yüzbinlerce yıl boyunca insanlar hayvanların yaşadığı

  • DenklemDenklem

   Denklem, iki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıdır. Araya (=) işareti konularak ifade edilir. Denklemlerde eşitlik değişkenlerin belirli değerleri için sağlanır. Değişkenlerin her değeri için

  • Atatürk Ve MatematikAtatürk Ve Matematik

   Atatürk Ve Matematik Atatürk Selanik Askeri Rüşdiyesinde iken Matematik dersindeki başarısı ile öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin gözüne girmiş ve bunun sonucu olarak isminin sonuna" Kemal

   Diyadinnet 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Abonesi olduğumuz İhlas Haber Ajansı (İHA), Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Anadolu Ajansı (AA) alınan haberlerin herhangi bir ortamda basılması ve yeniden yayımı, ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.