Türk Dili ve Edebiyatı

Diyadinnet yararlı bilgiler bölümündeki Türk Dili ve Edebiyatı kategorisine ait yazılar listelenmektedir.

 • AZİZ ALİ EFENDİAZİZ ALİ EFENDİ

  AZİZ ALİ EFENDİŞair ve yazar. Girit’te doğdu. 1798 (H. 1213)de Berlin’de öldü. Girit Defterdar-ı Tarihçisi Mehmed Efendinin oğludur. Tahsilini Girit’te yaptı. Babası zengin olduğu için pekçok mal

 • AZERİ İBRAHİM ÇELEBİAZERİ İBRAHİM ÇELEBİ

  AZERİ İBRAHİM ÇELEBİOn altıncı asır meşhur Osmanlı alim ve şairlerinden. Bursa’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Yavuz Sultan Selim Han devrinin büyük alimlerinden. Muallimzade lakabıyla meşhur

 • ATIF EFENDİATIF EFENDİ

  ATIF EFENDİOn sekizinci asır meşhur Osmanlı hattat ve şairi. Kendi ismiyle meşhur kütüphanenin kurucusudur. Adı, Mustafa Atıf’tır. Sultan Birinci Mahmud Han devrinde defterdar-ı şıkk-ı evvel ve

 • ATASÖZLERİATASÖZLERİ

  ATASÖZLERİAlm. Sprichwort, Fr. Proverbe, İng. Proverb. Yüzyıllarca süren bir zaman dilimi içinde, tecrübeler sonucunda çeşitli sebeplerle söylenerek, sayısız hikmetleri küçük ve kısa sözler haline

 • Karagöz HacivatKaragöz Hacivat

  Karagöz-Hacivat Türk gölge oyununun tek temsilcisi olarak kabul edilen Karagöz oyununun kökeni konusunda değişik görüşler vardır. Kimi kaynaklara göre Orta Asya'dan, İran'dan ya da

 • Konuşmalı AnlatımKonuşmalı Anlatım

  KONUŞMALI ANLATIM ( DİYALOG ) Herhangi bir konu üzerinde iki veya daha çok kimsenin karşılıklı konuşturulduğu anlatım biçimine konuşmalı anlatım (diyalog) denir. Tiyatro eserlerinin tamamı bu

 • Fantastik (düşsel) ve Kanıtlayıcı AnlatımFantastik (düşsel) ve Kanıtlayıcı Anlatım

  KANITLAYICI ANLATIM Ortaya atılan herhangi bir konu, düşünce, görüş veya yargıyı okuyucuya (veya dinleyiciye) kabul ettirmek için başvurulan anlatım biçimine kanıtlama (ispat yoluyla anlatım) denir.

 • Türk Edebiyatında Mecaz AnlamlarıTürk Edebiyatında Mecaz Anlamları

  Türk Edebiyatında Mecaz Aanlamları Mecaz edebiyatta sözcükleri gerçek anlamlari disinda kullanma sanatidir Degismece olarak da tanimlanabilir. Bir sözcügün ya da sözcükler toplulugunun, gerçek

 • Namık KemalNamık Kemal

  Namık Kemal (1840 - 1888) 21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da doğdu, 2 Aralık 1888'de Sakız Adası'nda öldü. Asıl adı Mehmed Kemal'dir, Namık adını ona şair Eşref Paşa vermiştir.

 • Milli Edebiyat NedirMilli Edebiyat Nedir

  Milli Edebiyat Milli Edebiyat yirminci yüzyıl Türk Edebiyatı'nın 1908'le 1923 yılları arasında gelişen;İkinci meşrutiyet'in milliyetçilik hareketleri ile başlayan edebiyatımız

 • Türk ŞiiriTürk Şiiri

  Türk Şiiri Türk Şiirinin gelişim sürecini belirleyebilmek için Orta Asya'dan başlayarak kronolojik bir sırayla incelemek gerekir türk edebiyatının şiirle ilgili bölümünde ilk olarak maniler

 • Dil Bilinçlenmesi NedirDil Bilinçlenmesi Nedir

  Dil Bilinçlenmesi İnsanın yaşamında ve kişiliğinin gelişmesinde ana dilin çok önemli bir yeri vardır. Dili yeterli düzeyde olan kişiler genellikle daha sağlıklı ilişki kurarlar,hayatta daha

 • Paragraf NedirParagraf Nedir

  Paragraf Nedir Paragraf soruları ÖSS sınavının yaklaşık olarak üçte birini teşkil etmektedir. Bu kadar önemli konuyu en iyi şekilde anlamak ve çalışmak gerekmektedir. Paragraf bir düşünce

 • Edebiyat Akımları Ve Edebiyat Akımları NelerdirEdebiyat Akımları Ve Edebiyat Akımları Nelerdir

  Edebiyat Akımları Nesir ve nazım edebiyat türlerini incelemeden önce başlıca edebiyat akım-larını tanımak gerekiyor.Çünkü dünya edebiyatlarının gelişme seyri içinde bu akımların yeri

 • Tarık Buğra Edebi Hayatı Ve EserleriTarık Buğra Edebi Hayatı Ve Eserleri

  I) EDEBİ HAYATI VE ESERLERİ Tarık Buğra, 50’li yıllardan sonra önce hikayeci olarak sonra da önemli bir romancı olarak edebiyatımızdaki yerini aldı. 1918’de Akşehir’de doğdu. 25

 • islamiyet öncesi Türk Edebiyatıislamiyet öncesi Türk Edebiyatı

  A) İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI Türkler, yerleşik hayata geçmeden önce atlı-göçebe medeniyeti denilen bir medeniyet tarzı içinde yaşamaktaydı. Adından da anlaşılacağı gibi, bu medeniyet tarzında

 • Türkçe DilbilgisiTürkçe Dilbilgisi

  Türkçe Dilbilgisi Konu 4 ana bölümde ve belirtilen alt başlıklarda incelenecektir. 1. BÖLÜM: SÖZCÜK SÖZCÜĞÜN ANLAMI - Kavram - Anlam - Temel Anlam - Yan Anlam - Sözcüğün Yan Anlam Kazanma

 • Türkçe Hakkında ilginç NotlarTürkçe Hakkında ilginç Notlar

  Türkiye'den yapılan radyo televizyon yayınları etkisiyle Azerbaycanlı gençler artık Farsça "evet" anlamına gelen "beli" yerine "evet" demeye başlamışlar. Vaktiyle

 • Türk Dilinin Gelişim TarihiTürk Dilinin Gelişim Tarihi

  Türk dilinin üstün niteliklerinin işlenerek gelişmesini geciktiren, dahası engelleyen durumlar tarih boyunca var olagelmiştir. Türklerin Anayurt diye adlandırdığı Ortaasya bozkırında, doğa

 • Atatürkün Türk Dili Hakkındaki DüşünceleriAtatürkün Türk Dili Hakkındaki Düşünceleri

  Ruşen Eşref Bey, Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun ilk GENEL YAZMANI (kâtibi umumisi) idi. Kurtuluş Savaşı yıllarında da Atatürk’ün yanında olan Ruşen Eşref, Türk Devrimine