Sitede 5429 kişi varaz bulutluAğrıAz bulutlu30.9°C

Yararlı Bilgiler: Tarih - Merak ettiğiniz Bilgiler, Konular Diyadinnet`te!

Bugün 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:36. Yararlı bilgiler, Tarih Diyadinnet yararlı bilgiler bölümündeki Tarih kategorisine ait yazılar listelenmektedir. 1

  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  1. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri İttifak Devletleri'ne çok ağır şartlar taşıyan barış antlaşmaları imzalatmışlardır. Bu antlaşmalar tarihe, 1. Dünya Savaşını bitiren antlaşmalar olarak da
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  ŞEYX EHMED-I XANİ KİMDİR?Toplumsal gelişme ve aydınlanma merkez noktası olarak kabul edilen büyük âlim, büyük Mutasavvıf, büyük evliya, büyük deha, büyük filozof, büyük dil bilimcisi, Büyük
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  BAHAEDDİN ÖGEL KİMDİRSon devir tarihçilerinden. 1924’te Elazığ’da doğdu. Türklerin Müslüman olmadan önceki dönemlerdeki tarih ve kültürleri üzerine yaptığı araştırmaları ile tanındı. 1945’te Ankara
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  BAHADIR ŞAH GÜCERATİ KİMDİRGücerat Sultanı. İkinci Muzaffer Şahın oğlu olup, doğum tarihi bilinmemektedir. Babasına karşı ayaklandı ise de yenilerek Delhi Sultanı İbrahim Ludi’ye sığındı. Daha sonra
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  BAHADIR ŞAH-II KİMDİR Hindistan’da Babürlü Türk Devletinin son hükümdarı. Asıl ismi Ebü’l-Muzaffer Siraceddin Muhammed’dir. İkinci Ekber Şah’ın oğludur. 24 Ocak 1775’te doğdu. 1837 yılında
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  bahadır şah kimdir Babürlü hükümdarı. Asıl ismi Kutbuddin Şah-ı Alem olup, 1707-1712 yılları arasında saltanat sürdü. 1643 yılında Hindistan’ın Dekken bölgesindeki Burhanpur şehrinde doğdu. 1663’te
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Hiciv ve ahlak şiirleri ile tanınan divan şairi. Bağdat’ta doğduğu için bu isimle meşhurdur. Anadolulu bir askerin oğludur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Yaşadığı devirde bütün
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Osmanlı Devletinin son devirlerinde yetişen asker, araştırmacı ve biyografi yazarı. Baban ailesinden Baban Mehmed Emir Efendinin oğludur. 1839'da Bağdat'ta doğdu. 1920'de İstanbul'da vefat
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Türkiye, Irak, İngiltere, İran ve Pakistan arasında kurulan Ortak Savunma ve Bölgesel İşbirliği Teşkilatı. 2 Nisan 1954'te Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan güvenlik işbirliği antlaşmasıyla
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Topkapı Sarayı'nın köşklerinden en güzeli Bağdat Köşkü'dür. 1639'da Sultan 4.Murat tarafından, Bağdat'ın zaptından sonra, bu zaferin hatırasına yaptırılmıştır. Mimari Kasım Ağa'dır.Köşk sekiz
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Asiler, haksız olarak devlete, devlet başkanına isyan edenler. İslam hukukunda devlete karşı gelenler üç kısımda incelenirler: 1. Bagi diye isimlendirilen kimseler: Müslümanlardan bir kısmı isyan
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Bir çeşit vergi. Farsça baj kelimesinin Arapça ve Türkçe’de aldığı şekil olup, Gazneli, Selçuklu, İlhanlı, Akkoyunlu ve Osmanlılarda vergi manasında kullanılmıştır. Bu vergi; pazarlarda, panayırlarda
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Topkapı Sarayının Ortakapı'da denilen ikinci kapısıdır. Fatih Sultan Mehmed Han zamanında sade bir biçimde yaptırılan bu kapının sağına ve soluna Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde iki kule
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Topkapı Sarayının üçüncü kapısı. Akağalar Kapısı olarak da bilinir. Sarayın birun ve enderun denilen kısımlarını birbirinden ayırmaktadır. Babüssaade kapısının ön kısmında mermer sütunlara dayanan
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Hindistan’da en büyük İslam Devleti olan Gürganiye Devletinin kurucusu. Asıl adı Zahireddin Muhammed Babür’dür. Timur Han soyundan gelip, babası Sultan Ebu Said’in oğlu, Fergana hükümdarı Ömer Şeyh
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Hindistan’da kurulan Türk-İslam devletlerinden. Timur’un beşinci batından torunu Babür tarafından 1526’da kurulmuştur. 1483’te Fergana’nın başkenti Ardician’da dünyaya gelen Babür, 1494’te babası
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında İran'da El-Bab Ali Muhammed isminde bir Acem tarafından ortaya atılan bozuk inanç yolu. Bu inancı kabul edenlere "Babi", yollarına da "Babilik"
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Alm. Babylonische Qönigriche, Fr. Voyaumez de Babylone, İng. Babylonian kingdoms. Ön Asya bölgesi Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki verimli sahalarda kurulan ve merkezi Babil olan krallıklar. I.
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Abbasi idaresine karşı isyan eden Azerbaycan taraflarındaki Hurremilerin reisi. Azerbaycan’da doğmuş olup, doğum tarihi bilinmemektedir.Mecusi bir ailenin çocuğudur. Mejdek tarafından ortaya konan
  Yararlı Bilgiler
  BİLGİ

  Irak Baas Partisi Ortadoğu Arap ülkelerinde faaliyet gösteren, bu bölgedeki Arap devletlerini bir tek Arap milleti halinde birleştirmeyi ve sosyalist fikirleri yaymayı gaye edinen siyasi parti. Tam
  1234567...1011