Hamur Sağlık, Yerleşim, Nüfus, Eğitim ve ulaşım bilgileri

Hamur Sağlık, Yerleşim, Nüfus, Eğitim ve ulaşım bilgileri

Sağlık
İlçede hastane olmadığından sağlık hizmetlerini sağlık ocakları yürütmektedir. Yalnız ilçeye hizmet verecek olan hastanenin inşaatı halen devam etmektedir. Sağlık alanında da 'ya bağımlılık mevcuttur. Hamur'da merkez sağlık ocağı, Yukarıgözlüce sağlık ocağı; Yukarıderedibi, Karakazan, Tükenmez, Beklemez ve Kaçmaz köylerinde sağlık evi vardır. Eczane işlevini sağlık ocağı doktoru tarafından açılan ecza deposu görmektedir.

Yerleşim ve Nüfus
Hamur eski bir yerleşim merkezi olduğu halde, il merkezine yakınlığı nedeniyle büyüyememiş, Ağrı- karayolu üzerinde küçük bir ilçe olarak kalmıştır. 1998 nüfus sayımına göre Hamur'un genel nüfusu 25400 olup bunun 4300'ü ilçe merkezinde, geriye kalan 21100'ü ise köy ve mezralarda yaşamaktadır.

Hamur'un 46 köyü vardır. Köyaltı yerleşim birimi sayısı 55'tir. Köylerin çoğu ilçe merkezinin doğu ve güneyine yerleşmişlerdir. Bu köyler genelde Aladağ engebeli üzerine kurulmuşlardır. İlçe merkezinin ve Murat nehrinin batısında sadece iki (Ceylanlı, Kamışlı) köy vardır. En büyük köyleri Adımova, Kaçmaz ve Karakazandır.

Ulaşım
Ağrı-Van karayolu üzerinde bulunan ilçenin ulaşımı Ağrı'ya bağımlıdır. Hamur, ilçeler ve şehirlerarası ulaşımı bu karayolu ile sağlamaktadır. Köylerle ulaşımın yazın kolay sağlanmasına karşın kışın ulaşımın sağlanması zorlaşmakta, hatta çoğu zaman yollar kapanmaktadır. Bu ulaşım zorluğu ve ağır kış şartları filmlere bile konu olmuştur(Derman).

Eğitim
İlçe merkezinde yıllarca tek bir ilkokulla eğitim yapılmıştır.1956'ya kadar ilkokulu eğitim vermiştir. 1956 yılında ortaokul, 1984'te de lise eğitime açılmıştır. 1985 yılında Osman Gazi İlkokulu açılmıştır. Bu okullar 1998 yılından sonra ilköğretim okulu statüsüne kavuşturularak Atatürk İlköğretim ve Osman Gazi İlköğretim Okulu adlarını almışlardır. Ayrıca ilçe merkezine bağlı Buzhane, Hatunkomu ve Çevre lerinde de birer ilköğretim okulu bulunmaktadır.

Her yıl ilçe Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde halıcılık, dikiş-nakış, arıcılık, bilgisayar, okuma yazma ... kursları verilmektedir.