Ekonomi

"6. TSPB Altın Boğa Ödülleri" sahiplerini buldu

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu:
- "Türkiye, sermaye piyasaları açısından tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve piyasamızı daima belirli bir seviyenin üzerinde tutmak adına, daha iyisi için hep birlikte çalışmalıyız" - Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun:
- "Aracı kurumlarımızdan ilk beklentimiz, Borsa İstanbul'a doğru şirketleri getirmeleri. İkinci beklentimiz ise doğru zamanda getirmeleri. Şirket halka açılmaya henüz hazır değilse hazır olduğunda gelmesini sağlayın" - TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop:
- "Doğrudan bireysel portföylerle birlikte, toplam yönetilen portföy büyüklüğü 500 milyar TL'ye yaklaştı. Birlik olarak yakaladığımız bu fırsatın kıymetinin farkındayız"

İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Türkiye, sermaye piyasaları açısından tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve piyasamızı daima belirli bir seviyenin üzerinde tutmak adına, daha iyisi için hep birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.


Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan açıklamaya göre, 6. TSPB Altın Boğa Ödülleri, gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.


6 kategoride, toplam 34 Altın Boğa ödülünün verildiği etkinlik, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop'un katılımıyla gerçekleştirildi.


Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Taşkesenlioğlu, sermaye piyasalarında son dönemde dikkati çeken gelişmeler yaşandığını belirtti. Türkiye ekonomisinin geleceğinin finanse edilebilmesi için, sermaye piyasalarının çok daha ileri seviyelere taşınması gerektiğini vurgulayan Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:


"Yatırımcı sayısı, ürün çeşitliliği, halka arzlar ve işlem hacimleri gibi birçok alanda, tarihi rekorlara şahitlik ediyoruz. Hepimizin memnuniyetle takip ettiği bu gelişmelerden, hiç şüphesiz en çok faydayı, bugün ödül alan veya almayan tüm sermaye piyasası kurumları sağlamıştır. Düşük faiz ortamı ve pandeminin finansal davranışları etkilemesi gibi, sermaye piyasalarına olan bu ilgiyi tetikleyen unsurlar olmakla birlikte, gerek uzun yıllardır piyasanın düzenlenmesi ve denetlemesi konusunda attığımız adımlar, gerek sermaye piyasası kuruluşlarının kaydettikleri gelişim, bu başarıda önemli bir rol oynamıştır. Tüm sektör oyuncularının, bu dönemin özel bir dönem olduğunun bilincinde olması gerek. Türkiye, sermaye piyasaları açısından tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve piyasamızı daima belirli bir seviyenin üzerinde tutmak adına, daha iyisi için hep birlikte çalışmalıyız."


Aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri sektörün gelişimine büyük katkı sağladı


Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2021 yılı ilk altı ayında aracı kurumların toplam dönem kârlarının 3 milyar TL'ye ulaştığını bildirdi.


Söz konusu kârların, 2020 yılında 1,8 milyar TL, 2019 yılında 890 milyon TL, 2018 yılında ise 750 milyon TL olduğunu anımsatan Taşkesenlioğlu, 3 yıl içerisinde aracı kurumların kârlılıklarını 4 katına çıkardıklarının altını çizdi.


Taşkesenlioğlu, "Benzer şekilde, 2018-2021 yılları arasında, portföy yönetim şirketlerinin ilk altı aylık toplam dönem kârları da 4,6 katına çıkarak 105 milyon TL'den 480 milyon TL'ye yükselmiştir." ifadesini kullandı.


Aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin, sektörün bugüne kadarki gelişimine yaptıkları katkıların oldukça kıymetli olduğunu vurgulayan Taşkesenlioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:


"Ancak, düzenleyici ve denetleyici bir gözle baktığımızda, daha ileri gidebilmemiz için aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin bazı konularda çok daha dikkatli olması gerektiği açıktır. Sektörün, zamanla en iyi uygulama örneklerine yakınsayacak adımları atacağından emin olmakla birlikte, üç hususa vurgu yapmak isterim. Bunların birincisi, 16 Kasım'daki Kongremizin açılışında da belirttiğim gibi, piyasa bozucu eylemleri 'başlamadan bitirmek' gibi bir anlayışa geçmemiz gerekiyor. Bunun için de ilk olarak, aracı kurumların, çalıştıkları kişileri doğru seçmesi ve piyasayı bozabilecek işlemlere izin vermemesi gerekiyor. Özellikle SPK'nın tedbir aldığı veya piyasada bu şekilde bilinen kişiler ile çalışırken çok hassas davranılmasını bekliyoruz."


Portföy yönetim şirketlerinin de, halka arzlar konusunda özel bir sorumluluğu bulunmakta


Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK olarak ikinci önemli konunun halka arzlarda hazırlanan fiyat tespit raporları olduğunu belirterek, "Aracı kurumların bu raporlarda kullandıkları varsayımlara ve çarpan analizinde kullandıkları benzer şirket oranlarının altına imza attıklarını, her fırsatta kendilerine hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.


Özellikle bireysel yatırımcıların, aracı kurumlara güvenerek, bu varsayımlara itibar ettiğini ve ortaya çıkan fiyatlardan halka arzlara rekor seviyede katılım gösterdiğini aktaran Taşkesenlioğlu, şu bilgileri verdi:


"Piyasamız için bir baz teşkil eden bu varsayımları ve benzer şirketleri yakından takip ediyoruz. Belirli aralıklarla yapacağımız kontrollerde, sapmalar görmemiz halinde, bu durumu, aracı kurumlar ile birlikte masaya yatıracağımızı tekrar hatırlatmak isterim. Gündemimizdeki üçüncü konu ise halka arzlarda yapılan dağıtımlar ve portföy yönetim şirketlerinin halka arzlara katılımı hususudur. Halka arzlara yoğun ilginin olduğu bu dönemde dağıtımların adil bir biçimde yapılmasını oldukça önemsiyoruz. Bu kapsamda geçen hafta aldığımız ilke karar ile 100 milyon TL'nin altındaki halka arzlarda borsada satış yöntemini zorunlu hale getirdik.


Ancak, aracı kurumlar tarafından oransal dağıtım yapılırken de şeffaf bir yöntem kullanılmasını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin, uzun vadeli sermaye birikimin, en önemli aracı olmasını beklediğimiz portföy yönetim şirketlerinin de, halka arzlar konusunda özel bir sorumluluğu bulunmaktadır. PYŞ'lerden, katılım gösterdikleri halka arzlar konusunda, kurumsal yatırımcı kimliklerine uygun, uzun vadeli bir yaklaşım sergilemelerini bekliyoruz. PYŞ'lerin yönetimi altındaki fonların devir hızları ne kadar düşerse, bu yaklaşımın bireysel yatırımcılara da yansıyacağını ve toplam elde tutma sürelerinin uzamasına katkı sağlayacağından eminiz."


SPK Başkanımızla Borsa tarihinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar üst seviyede bir sinerji yakaladık


Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun da SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile Borsa İstanbul tarihinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar üst seviyede bir sinerji yakaladıklarını belirterek, "Aramızda çok iyi bir iletişim var. Bu sinerjinin sermaye piyasaları üzerinde çok pozitif bir etkisi olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.


Herkesin aynı gemide olduğunun altını çizen Ergun, şu değerlendirmelerde bulundu:


"Kimimiz makinist dairesinde, kimimiz güvertede, kimimiz dümenin başında, kimimiz yelkenlinin üstünde, kimimiz de gözetleme kulesindeyiz. Hepimiz bir yükün ucundan tuttuk kaldırmaya çalışıyoruz ama bir tarafımız yükü kaldırır gibi yapar, diğer tarafa aşırı yük bindirirse sistemde arızalar çıkar. Geminin iki büyük yolcusu var, şirketler ve yatırımcılar. Halka arzlarla ilgili herkesin bildiği basit bir kural var, bu kural doğru şirketi doğru zamanda doğru fiyatla borsaya getirmektir. Bu süreçlerde de üç önemli filtre var, birincisi aracı kurumlar, ikincisi Borsa İstanbul, üçüncüsü de SPK. SPK bu yıl 49 halka arza izin verdi. Ancak bu süreçte birinci filtremiz olan aracı kurumlar ne kadar doğru çalışıyor? Bu anlamda hepimizin sorumlulukları var."


Halka arz ikliminin bozulmaması için aracı kurumlara büyük sorumluluk düşüyor


Halka arz edilen şirket sayısının bilindiğini ama arka planda kaç şirketin reddedildiğinin bilinmediğini ifade eden Ergun, halka arzını reddettikleri şirketler için başvuru yapan aracı kurumların kendilerine yeni bir şirket için geldiklerinde, sürecin çok hassas şekilde çalışıldığını vurguladı.


Ergun, aracı kurumlardan ilk beklentilerinin Borsa İstanbul'a doğru şirketleri getirmeleri, ikinci beklentilerinin ise doğru zamanda getirmeleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:


"Şirket halka açılmaya henüz hazır değilse hazır olduğunda gelmesini sağlayın. Şirket hazır olsa bile, sektör ve halka arz büyüklüğü açısından konjonktür uygun değilse yine uygun zamanı bekleyin. Üçüncü kuralımız da doğru fiyat. Doğru şirket, doğru zaman ve doğru fiyatı bir araya getirdiğinizde dosdoğru bir çizgi çıkıyor ve dolayısıyla iş de doğru oluyor. Devam eden olumlu halka arz ikliminin bozulmaması için birinci filtremiz olan aracı kurumlarımıza büyük bir sorumluluk düşüyor.


Biz de Borsa İstanbul olarak bu konudaki hassasiyetin devam etmesini bekliyoruz. Bu geminin ikinci önemli yolcusu da yatırımcılarımızdır. SPK ve Borsa İstanbul olarak yatırımcılarımızı finansal okuryazarlıklarını artırmaları ve sosyal medyaya itibar etmemeleri konusunda sürekli uyarıyoruz. Çalıştıkları aracı kurumların yatırım danışmanlarını dinlemelerini, KAP açıklamalarını takip etmelerini ve aracı kurumlarının araştırma raporlarını okumalarını tavsiye ediyoruz."


Aracı kurumların ana pazar ve alt pazar şirketlerine yönelik araştırma raporlarının yok denecek kadar az olduğunun da altını çizen Ergun, gerek halka arzlarda gerekse araştırma raporlarında hassasiyetin üst seviyede olması çağrısında bulundu.


TSPB Altın Boğa Ödüllerine 20 başvuru oldu, bu ilgi memnuniyet verici


TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop ise salgın sürecinde, yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisinin büyük oranda arttığını belirtti.


Pay piyasalarında yıllardır 1 milyon civarında olan yatırımcı sayısının alternatif dağıtım kanallarının da güçlenmesiyle bugün yaklaşık 2,5 milyona eriştiğini aktaran Öztop, "Yatırımcı ilgisinin yanı sıra şirketlerin sermaye piyasalarına gösterdiği ilgide de önemli oranda artış oldu. Üyelerimiz, yılbaşından bu yana 47 şirketin halka arzına ve 126 şirketin borçlanma aracı ihracına aracılık etti." ifadelerini kullandı.


Portföy yönetimi tarafında, yatırım fonları aracılığı ile 3,2 milyon yatırımcının 235 milyar TL'lik, bireysel emeklilik fonları aracılığıyla 12 milyona yakın vatandaşın 190 milyar TL'yi aşkın birikiminin yatırıma dönüşmesini sağladıklarını belirten Öztop, şu bilgileri verdi:


"Şu anda, doğrudan bireysel portföylerle birlikte, toplam yönetilen portföy büyüklüğü 500 milyar TL'ye yaklaştı. Birlik olarak yakaladığımız bu fırsatın kıymetinin farkındayız. Bu tarihi fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizin orta vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlerle bu yolda omuz omuza yürüyen ve 6. TSPB Altın Boğa Ödüllerine ilgi gösteren çok değerli üyelerimize de teşekkür ediyorum. Ödül töreni bu amaçla geleneksel hale getirildi. Bu yıl TSPB Altın Boğa Ödüllerine 20 başvuru oldu, bu ilgi memnuniyet verici."


- Ödüller


Etkinlik çerçevesinde "6. TSPB Altın Boğa Ödülleri En Yaratıcı Sermaye Piyasası Ödülü" TEB Yatırım'ın Pay Senedine Dönüştürülebilir Tahvil İhracı'nın olurken Toplumsal Değer Projesi Ödülü ise İş Portföy'ün İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu'na verildi.


Aracılık Kategorisi'nde Borsa İstanbul Pay Piyasası İşlem Hacmi Lideri - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler, Borsa İstanbul Pay Piyasası Pazar Payı Artış Lideri - Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası İşlem Hacmi Lideri- HSBC Bank, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Pazar Payı Artış Lideri - Aktif Yatırım Bankası, Borsa İstanbul Repo-ters Repo Piyasası - İşlem Hacmi Lideri - Türkiye Halk Bankası, Borsa İstanbul Repo-ters Repo Piyasası -pazar Payı Artış Lideri - Türkiye Halk Bankası, Borsa İstanbul Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası İşlem Hacmi Lideri - Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler, Borsa İstanbul Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası Pazar Payı Artış Lideri - İnfo Yatırım Menkul Değerler, Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri- Ak Yatırım Menkul Değerler, Kaldıraçlı İşlemler Pazar Payı Artış Lideri - Meksa Yatırım Menkul Değerler oldu.


Kurumsal Finansman İşlemleri Kategorisi'nde ödüller Pay İhracına Aracılık Lideri olarak Oyak Yatırım Menkul Değerler'e, Özel Sektör Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Lideri olarak İş Yatırım Menkul Kıymetler'e, Kira Sertifikası İhracına Aracılık Lideri olarak Ziraat Yatırım Menkul Değerler'e, Satın Alma Ve Birleşme İşlemleri Lideri olarak Ünlü Menkul Değerler'e, Finansman Sağlanmasına Aracılık İşlemleri Lideri olarak ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler'e verildi.


Portföy Yönetim Kategorisi'nde Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri Ödülü'nün sahibi İş Portföy Yönetimi, Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri Ödülü'nün sahibi Azimut Portföy Yönetimi, Emeklilik Yatırım Fonları Portföy Büyüklüğü Lideri Ödülü'nün sahibi Ziraat Portföy Yönetimi, Emeklilik Yatırım Fonları Pazar Payı Artış Lideri Ödülü'nün sahibi Ziraat Portföy Yönetimi, Bireysel Portföy Yönetimi Büyüklüğü Lideri Ödülü'nün sahibi Ziraat Portföy Yönetimi, Bireysel Portföy Yönetimi Pazar Payı Artış Lideri Ödülü'nün sahibi Azimut Portföy Yönetimi,Yatırım Fonları Getiri Lideri Ödülü'nün sahibi Tacirler Portföy Yönetimi, Portföy Değişken Fon Emeklilik Yatırım Fonları Getiri Lideri Ödülü'nün sahib Qinvest Portföy Yönetimi, Katılım Emeklilik Ve Hayat, Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu oldu.


Saklama Kategorisi'nde ödüller Ziraat Yatırım Menkul Değerler, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler ve HSBC Bank'a verildi.


Son olarak Yatırım Ortaklığı Kategorisi'nin kazananları ise, İş Yatırım Ortaklığı, Atlas Yatırım Ortaklığı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (2 ödül), Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı oldu. Kaynak: AA


Diyadinnet son dakika haberlerini paylaşın. Ayrıca Banka, Borsa İstanbul, İbrahim Öztop, Konut, Korkmaz Ergun, Sosyal medya, Türkiye, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Yapı Kredi ve Türkiye'nin dört bir yanından Ekonomi haberleri alın.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir