Bademcik Kanserleri

07.07.2011 Saat: 00:00

Bademcikler yutak girişinin her iki yanında birer adet bulunan, oval şekilli, üzerlerinde küçük yarıkları olan organlardır. Boyutları kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Bademcik kanserleri tüm Kanser vakalarının %0,3'ünü oluşturur. sigara içen, tütün çiğneyen, Alkol kullanan ve ağız hijyenine dikkat etmeyen kişilerde bademcik kanseri riski daha fazladır. Bademcik kanserleri her yaşta görülebilir, fakat hastalar sıklıkla orta ve ileri yaşlardadır.

Bademcik kanserleri genellikle geç dönemde bulgu verirler. Tanı anında yüksek oranda boyun lenf bezlerine yayılım vardır ve bazen hastalık bu lenf bezinin büyümesinden anlaşılır. Boğazda takılma hissi, boğaz Ağrısı, yutma güçlüğü ve aynı yandaki kulakta ağrı gibi şikâyetler ile de ortaya çıkabilir. Ateş, halsizlik, kilo kaybı ve gece terlemeleri gibi genel belirtiler de görülebilir. Muayene sırasında her iki bademcik arasındaki boyut farkının saptanması en önemli uyarıcıdır. Bunun dışında bademcik üzerinde kitle, renk değişikliği, ülser ve boyunda kitle saptanabilir.

Bademcik kanserinin erken teşhisi ile hastanın tedaviden göreceği yarar artar. Bu hastalıktan şüphe edildiğinde tanı koymak amacıyla bademcikten bir parça (biyopsi) alınır veya bademciğin tamamı ameliyatla alınır ve incelenir. Bademcik kanseri teşhisi alan hastaların lenf bezlerinin çıkarılması amacıyla boyun bölgesine de cerrahi uygulanır. Şua tedavisi (ışın tedavisi) cerrahi tedaviye bir alternatif olarak veya cerrahi sonrası tamamlayıcı tedavi olarak uygulanabilir. Bazı durumlarda kemoterapiye (ilaç tedavisi) ihtiyaç duyulabilir. Bademcik biyopsisi sonucu lenfoma (lenf bezi kanseri) teşhisi alan hastalarda cerrahi tedavi uygulanmaz. İlaç tedavisi ve/veya şua tedavisi verilir. Hastalığın seyri kanserin yayılım derecesine ve kanserin tipine göre farklılık gösterir.

HAZIRLAYAN; Dr. Halil Erdem Özel

KAYNAKLAR

1-      www.genelsaglikbilgileri.com

Bunlara da bakmak istermisiniz