Akciğer Kanaması (Pulmoner Hemoraji)

06.07.2011 Saat: 00:00

Özellikle düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan (prematüre) bebeklerde görülen ve nedeni tam olarak aydınlatılamamış olan akciğerlerde kanama ile karakterize bir klinik durumdur. Canlı doğumların 1/1000'inde görülür. Yapılan yenidoğan otopsilerinin %18'inde akciğerlerde kanama saptanmıştır. Enfeksiyonlar, akciğer hastalıkları, soğuk stresi, doğumsal kalp hastalıkları, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, bebeğin doğumda oksijensiz kalması gibi durumlar rol oynayabilir.

BELİRTİLER

Akciğer kanaması olan bebekte solunum güçlüğü ve morarma hızla gelişir. Burun, ağız veya bebeği solunum cihazına bağlayan soluma tüpünde kanlı sıvı sızıntısı gözlenir. Bu sıvı kahverengi, mukus ile karışık olabilir veya taze kana da benzeyebilir.

TANI

Fizik muayenede solunum güçlüğü ve morarma mevcuttur. Ağız, burun ve solunum yollarında kanlı sıvı sızıntısı gözlenir. Akciğer filminde yaygın opasite (beyazlaşma) gözlenir, havalanma azalmıştır.

PROGNOZ

Hastalığın gidişatı oldukça kötüdür. Uygulanan destek tedavilerine rağmen ölüm oranları çok yüksektir.

TEDAVİ

Altta yatan hastalık varsa buna yönelik destek tedavileri uygulanır. Yardımcı solunum cihazı desteği çoğunlukla gerekir. Solunum yollarını açık tutmak amacıyla aspirasyon yapılır. Kan ürünleri desteği sıklıkla verilir. Tansiyon düşüklüğüne yönelik tedaviler, serum vb damar içi destek tedavileri uygulanır.

KOMPLİKASYONLAR

Kanamaya bağlı akciğer fonksiyonları ve kanın oksijenlenmesi bozulur. Hava yollarında kanamaya bağlı hava giriş-çıkışı bozulur.

KORUNMA

Belirli bir korunma yöntemi yoktur. Prematüre bebeklerin özellikle riskli grupta olması nedeniyle erken doğumların önlenmesine yönelik tedbirle faydalı olacaktır.,

HAZIRLAYAN; Dr. Hayrettin YILDIZ, Dr. Sibel ÖZBEK, Dr M. Gönül AYDOĞAN

KAYNAKLAR
Mac Donald MG,  Mullett MD, Seshia MMK. Avery's  Neonatology  Pathophysiology & management  of  the  Newborn. 6 th ed. Lippincott Williams&Wilkins comp. O. Neyzi, T. Ertuğrul. Pediatri.  

Bunlara da bakmak istermisiniz
Copyright © 2004 - 2017 diyadinnet.com Tüm Hakları Saklıdır. Diyadinnet 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Abonesi olduğumuz İhlas Haber Ajansı (İHA), Doğan Haber Ajansı (DHA) ve Anadolu Ajansı (AA) alınan haberlerin herhangi bir ortamda basılması ve yeniden yayımı, ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.