Rüyada Nar Görmek

Rüyada nar görmek, kisin soguk havada nar rüyasi hayirlidir. (yuxuda nar gormek) kirmizi nar, bolluk, zenginlik olarak alinir. Genc kız rüyasinda eksi nar yerse asik olacaktir, fakat sevecegi pekte hayirli biri cikmayacaktir. nar ayikladigini gören kimse bol para kazanir.

Rüyada nar görmek; uzun süredir görmediginiz bir arkadasinizla kucaklasacaginiza, eksi nar yemek, haram kazanc pesinde kosacaginiza, cesaretinizin kirilacagina, ice dönük bir insan olacaginiza, olmus narlari topladiginizi görmek; zengin birinden mal sahibi olacaginiza mevsiminde nar yemek; birisi ile yaptiginiz kavgada kaba kuvvete maruz kalacaginiza isarettir.

rüyada görülen tatlı nar, birikmis mala, hanima, imar edilmis nahiyeye, mal ve cocuga isarettir. nar, rüyayi görenin haline göre on, yüz veya bin dirhem para ile tabir edilir. nar görmek, sultan icin sehir ile tabir edilir ki, onu kirdiginda bir sehri feth eder. narin kabugu o sehrin suru, taneleri onun halki, ici de sehrin malidir. bir kimse rüyada nar kabugu yedigini görse hastaligindan iyilesir. nar, kilitli sandik ile de tabir edilir. bazen nar, Bal ansinin kovanina ve balmumuna isarettir. eger narin tanesi beyaz olursa, gümüse, kirmizi otursa altina isarettir. nar, hanim ile tabir edildigi zaman o hanim güzeldir. eger nar bütün ve saglam olursa, o kadin bekardir. eger nar kirik olursa o kadin duldur. kötü kokulu nar, iffetsiz bir kadindir. eksi nar, haram maldir. bazilari, üzüntü ve kederdir, dediler. bir kimse rüyada nar satsa o adam dünyayi ahirete tercih eder. nar agaci, dindar, heybetli ve mal sahibi bir kimsedir. onun dikenleri o kimseyi günah ve fuhsiyattan men eder. eger o kimse hükümdar ise, düsmanlarina galip gelir. tüccar ise, ticareti cok olur. nar agacini kesmek, akrabalari ziyaret etmemeye isarettir. bazi tabirciler, nann tatlisi, zor ve zahmetle elde edilen riziktir. eksisi üzüntü ve keder, eksi ve tatlisinin karisik olmasi süpheli olan maldir.

Nar görmek Rüyada nar görmeyle ilgili yorumların en eskisi Cafer es-Sadık'a (ö. 148/765) dayandırılmaktadır. Nitekim Cafer es-Sadık, rüyada tatlı nar görmeyi, çok mal, iyi ahlâklı kadın ve mamur sehir olarak üç sekildetabir etmistir.

Ondan sonraki ilgili Rüya tabirleri kısmen bu genel çerçevede detaylandırılarak yorumlanmıstır. Meselâ Nablusî (ö. 1050/1143) ve Đbn Sirin'e göre tatlı nar görmek, genelde birikmis çok mala, tüccar kimse için kârlı kazanca, bazen kadına, erkek çocuğa, gören kimsenin evlâdından veya hanımından gelecek bir iyiliğe veya mamur bir sehre isaret eder.

Nablusî'nin naklettiği zayıf bir yoruma göre ise tatlı nar helâl rızka isarettir. Bunun yanı sıra kırmızı tatlı nar, sevinç ve mutluluk olarak tabir edilirken, mevsimli veya mevsimsiz eksi nar görmek veya yemek hos karsılanmamıs haram mal, üzüntü, sıkıntı veya zayıf bir yoruma göre korku ve yolculuğa isaret olarak yorumlanmıstır.

Rüyada nar görmek, yönetim ve ticaret hayatıyla da iliskilendirilerek tabir edilmistir. Nitekim Rüyasında nar gören kimse idareci konumunda ise mamur bir sehre yönetici olacağı, veya bir melik için bir sehri, reis için bir köyü ifade ettiği seklinde tabir edilmistir.

Hükümdarın rüyasında nar kırdığını görmesi bir sehri fethedeceği seklinde tabir edilirken, narın kabuğunun sehrin surlarına, tanelerinin sehrin halkına, içinin de o sehrin mallarına isaret olduğu ifade edilmistir.

Buna ilâveten erkek ya da yönetici durumunda olan bir kimse rüyasında nar görürse bunun erkek evlâda ve nüfuzunun keskin olacağına delâlet ettiği belirtilmistir.

Mevsiminde tatlı nar yemek, Cabir el-Mağribî tarafından, gören kimsenin bin dinar (altın lira) en azından bes yüz dinar kazanacağı seklinde tabir edilmis;83 rüyada bir tek nar görmek ise İsmail el-Es'as tarafından, Rüyayı gören tüccar ise on bin dirhem, fakir bir kisi ise bir ile on dirhem kazanacağı seklinde yorumlanmıstır. Benzer sekilde kırmızı nar taneleri görmenin çok veya bin dinara; beyaz nar taneleri görmenin ise çok veya bin dirheme (gümüs lira) isaret ettiği belirtilmisir. Kırmızı taneli nar görmenin bin dinar, beyaz taneli nar görmenin bin dirhem kazanmaya isaret olduğu yorumunu İbn Şahin zayıf bulmustur.

Mevsimi dısında kısın nar yemenin dayak yemek olarak tabir edildiği de olmustur.87 Nar kadın olarak da yorumlanmıstır. Nitekim Đbn Sirin, rüyada elinde nar gördüğünü söyleyen kimseye, bunun "evleneceği kadın"a isaret ettiğini bildirmistir.

Nablusî, narın kadın olarak tabir edilmesi hâlinde bunun güzel kadına, çürük olmayan sağlam narın bekâr kadına, kırılmıs narın ise dul kadına isaret ettiğini ifade etmistir.

Rüyada Nar kabuğu yemek Gören kimsenin hastalıktan kurtulacağına isaret sayılmıstır.

Rüyada Nar satmak Rüyasında nar sattığını gören bir erkeğin dünyayı ahirete tercih ettiği ifade edilmistir.

Rüyada Nar suyunu sıkıp içmek Erkeğin kendisi veya hem kendisi hem de ailesi için nafakasına isaret ettiği seklinde tabir edilmistir.

Rüyada Nar ağacı Nar ağacı toplum içinde saygın, hayırsever, dindar erkek olarak; dikenleri ise kisinin günahlardan sakınmasına isaret olarak tabir edilmistir.

Nablusî'ye göre rüyada nar ağacı görmek hükümdar için diğer sultanlara galip gelmeye, tüccar için ticaretinin artacağına isarettir.

Rüyada Nar ağacını kesmek Gören kimsenin sıla-i rahim yapmadığı yani akrabalık iliskilerini ihmal ettiği seklinde tabir edilmistir.

Rüyada kadının nar görmesi İncelenen klâsik eserler içinde sadece İbn Şahin kadının rüyasında nar görmesini konu edinmis ve kadının rüyasında nar görmesini ziynet (süs) esyası olarak yorumlamıstır.

Meselâ Süleyman el-Hüseynî, vaktinde veya vakitsiz nar ağacından nar topladığını görmenin hayırlı olmadığını, tatlı narı kabuğuyla veya içindeki zarlarıyla birlikte yediğini görmenin kisinin malının faydasını göreceğine isaret olduğunu belirtmistir.

Keza o, İsmail el-Es'as'ın tabirlerini nakleder. Buna göre padisahın bir tane nar aldığını veya bulduğunu ya da yediğini görmesi bir ülkeyi alacağına isarettir. Böyle bir rüyayı gören memur ise mamur bir sehre vali veya hâkim olacağına, tüccar ise çok para kazanacağına, esnaf ise ticareti artacağına, fakir ise eline az miktarda para geçeceğine isarettir.

Bazı rüya tabircilerine göre rüyasında nar gören, ya zengin bir kadınla evlenir ya eline toptan para geçer ya da çocuğu olur yahut da hanımı veya evlâdı yüzünden hayır görür.

Rüyada bir narı kırıp yediğini gören kimse bir cariye alır. Bu kisi memur ise padisahtan eline mal geçer. Böyle bir rüya gören kimse dedikoducu bir tip ise dayak yer ve ceza alır. Rüyasında bir narı açtığını gören kimse daha önce hiç görmediği bir ülke veya sehre gider, ancak bu nar eksi ise o yere gittiği için sıkıntıya girer, üzülür.

Ebu Sa'id el-Vaiz'in nar ile ilgili tabirleri benzer olmakla birlikte daha derli topludur. Ona göre rüyada nar görmek kadın için ziynete; erkek için evlâda; memur olanlar için görevinde terfi edeceğine; vali (yönetici) için nüfuzunun etkili ve keskin olacağına; tüccar için çok kâr edeceğine; köylü için yaptığı ürünün bol ve bereketli olacağına isaret eder.

Taneleri kırmızı tatlı nar görmek helâlından Altın paraya, taneleri beyaz tatlı nar görmek helâlından gümüs paraya, beyaz ve eksi nar görmek ise haram mala isarettir. Sıhhatli bir erkeğin eksi nar yediğini görmesi hasta olacağına, hasta bir adamın nar yediğini görmesi eline mal geçeceğine isarettir.

Günümüzde Türkçe eselerde Nar ile ilgili yorumlar:

Nar görmek Narla ilgili Rüyalar genel olarak kilitli sandık, bal arısı ve petek, Altın ve gümüs, zevce ve yolculuk gibi çesitli sekillerde tabir edilmistir.

Cafer Sadık'a göre, toplu mala, saliha kadına ve mamur memlekete; ibn Arabî'ye göre mevsiminde nar görmek mala ve kadına veya paraya, mevsimi dısında tatlı nar görmek, hastalık ve sıkıntıya isarettir.

Diğer bazı eserlere göre nar veya tatlı nar görmek, birikmis mala / servete, çocuk sayısının artmasına, kısır kadının doğurmasına,105 uzun zamandan beri görüsülmeyen bir dostla yakında görüsmeye, bol rızık ve zenginliğe bazen de çocuk sahibi olunacağına isaret eder.

Nar görmek devlet reisi için sehir ile tabir edilir. Narı kırdığını görmesi o sehri fethedeceğine, narın kabukları o sehrin surlarına, taneleri halkına ve içi de sehrin malına isarettir. Nar tanelerini elinde görmenin, kolayca elde edilecek mala; yerden nar tanesi toplamanın ise zahmetle elde edilecek mala isaret olduğu belirtilmistir.

Nar yemek büyüklere hizmet etmeye veya yolculuğa; tatlısı eksisi karısık nar görmek, haram mal elde etmeye yorulmustur.

Ekşi nar İbn Arabî her mevsimde hastalık ve sıkıntıya isaret olduğunu ifade etmistir. Keza ekşi narın, üzüntülü habere, haram mal kazanmaya veya yemeye, gören kimsenin cesaretinin kırılacağına delâlet etmesi seklinde de yorumlanmıstır. Bekârın eksi nar yediğini görmesi zengin kadınla evleneceğine isaret addedilmistir.

Nar suyu içmek Gören kimsenin nefsiyle yapacağı mücadeleden galip çıkacağına isarettir.

Nar satmak Kisinin rüyasında nar sattığını görmesi, dünyayı ahirete tercih ettiğine;115 nar ağacından nar toplayıp satması ise dindar bir kimseden ilim öğrenip baskalarına öğreteceğine yorulmustur.

Nar ağacı Rüyada nar ağacı görmek, Đbn Arabî'ye göre dindar, serefli zengin kisiye; nar ağacı kesmek ise akraba ziyaretini ihmal etmeye isaret sayılırken; diğer bazı Türkçe eserlerde nar ağacı görmek, akrabayı ziyaret etmeye, onlara iyilikte bulunmaya yorulmustur. İbn Arabî nar ağacının dikenlerini gören kimsenin günah ve kötülüklerden uzak duracağını belirtmistir. Ayrıca nar ağacının dikenlerini gören kisi yetkili bir kimse ise bu rüya onun düsmanlarına üstün geleceğine; tüccar ise mal kazanacağına da isarettir.

Sonuç olarak

Nar, Kur'an'da bir cennet ve dünya meyvesi olarak zikredilmektedir. Dünya nimeti olarak zikredildiği yerde, üzerine Allah'ın yemin etmis olduğu zeytinle birlikte yer almaktadır. diğerlerinin yanı sıra bu meyveyi kendi varlık ve birliğine, yaratma, kudret, rızık verme ve ihsan etme sıfatlarına delil olarak zikretmektedir. Hadislerde nar daha ziyade sifa yönüyle ön plana çıkmaktadır. Temelini Đslâmî gelenekten alan Halk tababetinde boğaz Ağrılarından mide ve bağırsak hastalıklarına, kadın hastalıklarından yaralara, bazı bulasıcı hastalıklardan serit düsürmeye kadar birçok hastalığın tedavisinde uygulanan terkiplerde yer almakta ve güçlendirici olarak da kullanılmaktadır. Rüyalarda ise çesitli sekilleriyle nar görmek olumlu bulunmus, geneli itibarıyla çocuk, kadın, bereket, servet, makam ve güç elde etmek gibi anlamlara yorulmustur.

Rüyada Nar yorumları

selin

rüyada sevgilimle gülerek geçtiğimiz yolda kesilmiş ama hala canlı ve üzerinde narlar var narların tanelerinin bir kısmı yerlere dökülmüş kırmızı renkte ben onları toplamayı düşünüyorum ama o anda rüyadan uyandım

emine

rüyamda yapraksız bir nar ağacında sadece küçük bir nar gördüm

aysel

Ablam nar ağacından bir demet nar toplamış bana verdi.İçini actığımda içinde böçekler vardı.Komşunun halılarını pisletmiş temizlemeye calışıyordum.

sude

yuxuda annamin sirin nar yediyini gormusem

Sebnem

Men de hamileyem,amma yuxumda hundur bir yerde oturub boyuk ogluma nar deneleyib yedirdirdim,gorurem ki hemin hundur tepeden asagi coxlu narlar tokulur.Xeyirli olar In Sa Allah.

selçuk

bende rüyamda bi marketten 4 tane nar satın alacaktım ama çok pahalı olduğu için alamıyordum ne anlama geliyor acaba

nursun.

Salam! Men yuxuda tez tez ozumu ag gelinlikde evlendiyimi gorurem. Amma evlendiyim oglanin uzunu gormurem. Xahis menim yuxumu tez bir zamanda yozasiniz.

TUĞÇE

BENDE AGACINDAN KOPAN NAR GÖRDÜM HAMİLEMİYİM DEĞİLMİYİM BİLMİYORUM

aysu

ruyamda birinin mene iki saglam nar verdiyini gordum insallah hayirli olar

supriz

ben hamileyim rüyamda kırmızı nar gördüm hayırlara vesile olur inşallah

hülya

tepside önce esime getiriyoyorum sonra mutfağa geri bıraktım elliiki tas dolusu nareşime uzatım gene vermedidim ve kırmızı nar çok iribendekaldı

....

bnde rüyamda kırmızı güzel bir narın peşinden koşuyodum hamileyim

cowgun

yuxumda duz yola nar tokulmuwdu men hem yigirdim hemde yiyirdim

aynur

men de hamileyem yuxuda curuk narlar olan agac gordum ama yaxwilari da var idi onlari yigdim


bende ruyamda cuvallarla nar topladim

YORUM EKLE

Dikkat: !!! yorumlardan gelen rüyaların tabiri yapılmamaktadır!!! Yorumlar editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

İsim*
Yorumunuz*