Rüyada Namaz Kılmak Görmek

Namazla alakalı tabirler oldukça çoktur. Hemen hemen herkes rüyasında namaz kıldığını görür, bütün ayrıntılarıyla namaz hakkındaki tabirleri kaydedeceğiz.

Rüyada görülen namazları; farz namazı, cuma, nafile ve bayram namazları olarak ayrı ayrı tabir edilirler.

Rüyada farz namazı kılmak, büyük memuriyete, reisliğe, emaneti yerine getirmeye, Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye, korku ve endişelerden emin olmaya işarettir.

Abdestli olarak normal şartlarına riayet ederek, rükû ve secdelerini tam yerine getirerek kıbleye dönmek suretiyle farz namaz kıldığını gören kimse Allah'ın farzlarından birini yerine getirir. Zulmen birisinden aldığı mali veya birisine olan borcu öder. Aynı zamanda yaramaz ve çirkin işlerden de sakınır.

Bazı tabirciler, farz namazı kıldığını gören kimse, sözünde durur. Küs olduğu birisi varsa onunla da barışır, imam olan birisi rüyada farz namaz kıldığını görse, borçlanır veya tazminat öder.

Rüyasında öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse maksadına nail olur. Dünyevi ve uhrevi islerinde kendine yârdim edilir. Çünkü rüyada namazı tamamlamak arzu ettiği şeyin tahakkukuna işaret sayılmıştır. bu Rüyayı gören borcundan dolayı hapis ise, halkı onun borcunu öder. O da hapislikten kurtulur.

Bir kimse bulutsuz berrak bir havada öğle namazını kıldığını gören kimse, kendisini de sevinçli hissederse, yapacağı islerde kendisine yârdim edilir. Fakat bulutlu havada öğle namazını kıldığını gören kimse, üzüntülü bir iş yapar.

İkindi namazını kıldığını gören insan, kendisi veya başkası için yemin eder; arzu ettiği bir kısım işler güçlükle meydana gelir. İkindi namazını rüyada kılıp da tamamlayamayan insanın işleri oldukça güçleşir.

Rüyada aksam namazının kılınması, yapılması gereken islerin bitirilmesi ile tabir edilir. Yatsı namazını kılıp tamamlayan insanın ameli sona erip eceli yaklaşmış sayılır.

Yatsı namazını kıldığını gören insan, Aile halkının geçimi hususunda ihtimam gösterir. Yatsı namazını ilk vaktinde kıldığını gören insan, çoluk çocuğunu memnun edecek güzel bir iste bulunur.

Sabah namazını kıldığını gören kimse, yeme-içme ve giyim kuşam gibi kendisine zaruri olan şeyleri hazırlamaya işarettir.

Aksam namazı, işlemden kurtulmaya, yorgun için dinlenmeye işarettir.

Vitir namazı, isleri gizlemeye işarettir.

Bazen de öğle namazı, tövbeye veya isten çıkarılmaya işarettir. Çünkü öğle namazında kıble, Kudüs'ten çevrilmiştir. Bazen de öğle namazı, şeytan ve düşmanla savaşmaya işarettir. Öğle zamanı, şiddetli sıcak ve uyku vaktidir.

Rüyada ikindi namazını kılmak yardım ve başarıya ulaşmaya bazen de, hidayet, hayır ve korumaya işarettir.

Akşam namazı, rüyayı görenin ana ve babasından yahut kendisini şöhretli, mevki ve fazileti sebebiyle koruyan kimseden ayrılmasına ya da günesin kendisine işaret ettiği bir kimsenin işinden çıkmasına işarettir.

Bir kimse rüyada yatsı namazını kıldığını görse, yolculuk, evlenmek veya bir yerden diğer bir yere gitmek için hazırlanmasına işarettir. Bazen de yatsı namazı, gözde olan perdeye ve gözlerinin zayıf görmesine işarettir.

Bir kimsenin rüyada sabah namazını kıldığını görmesi, onun yapacağı yemine işarettir.

Rüyada ikindi namazını kıldığını gören kimse, güçlükten sonra kolaylığa erişir.

Rüyada aksam namazını kılan kimse, sonuçlanmış bir şeyin tekrar meydana gelmesine arzu eder ve ona yakın zamanda kavuşur.

Rüyada Cuma namazı kıldığını gören kimsenin muradı hâsıl olur ve arzu ettiği şeye kavuşur.

Bağ ve bostanda namaz kıldığını gören kimse, Allah-u telaya istiğfar eder. Ziraat yapılan bir yerde namaz kıldığını gören kimse borcunu öder.

Rüyada özürlü olarak namaz kıldığını görmek, amelinin makbul olmadığına işarettir.

Yan yatarak namaz kıldığını gören kimse hastalanır. Namazı kılıp bitirdikten sonra mescitten çıktığını gören kimse fazilet ve hayra nail olur.

Hayvan üzerinde namaz kıldığını gören kimseye büyük bir korku isabet eder.

Halkla beraber imamın hayvan üzerinde bir kısmının uykuda, bir kısmının secdede ve bazısının da ayakta namaz kıldıklarını görmesi, eğer o kimseler savaşıyorlarsa Mansur ve muzaffer olacaklarına işarettir.

Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât olarak kılan kimse yolculuğa çıkar. Rüyada namaz kıldığı esnada Bal yediğini gören kimse oruçlu iken hanimi ile cinsi münasebette bulunur.

Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât kılan kadın, o Gün haiz olur. Rüyada bir namazın vaktinin geçmekte olduğunu ve o namazı kılacak bir yer bulamadığını gören kimsenin, din veya dünyaca arzu ettiği isteği güçleşir.

Rüyada namazı, kasten ve faraziyesini inkâr ederek terk ettiğini, İslamiyet'i hafife alır. Namazın farz olduğunu kabul ederek terk ettiğini gören kimse için de tabir aynıdır.

Rüyada kılınan cuma namazı, ferahlık ve sevince, bayram ve mevsimleri görmeye, hacca gitmeye ve borcunu azaltmaya işarettir.

Rüyada ramazan bayramı namazını kılmak, borcu ödemeye, hastanın iyi olmasına, sıkıntılardan kurtulmaya işarettir. Kurban bayramı namazı, hayır isleri üzerine olmaya, yapılan vasiyeti tutmaya ve adaklarını yerine getirmeye işarettir.

Bazen de ramazan ve kurban bayram namazları, düşmanla karşılaşmaya işarettir. Rüyada kuşluk namazı, Allah'a şirk koşmamaya ve yerine getirilen yemine işarettir.

Bazen de kuşluk namazı, sevinç yahut keder ve yemin etmeye işarettir. Oturarak namaz kıldığını gören kimse, konuşma ve isinde tereddüt eder. İki vakit namazı bir vakitte kılmak, yolculuğa işarettir.

Bazen de bu Rüya, düşman tarafından çıkacak fitneye işarettir. Namazı avret yeri açık olduğu halde kılsa, oruçlu iken fuhsiyatta bulunmaya yahut haram olan bir şeyi sadaka olarak vermeye işarettir. Ya da bidat olan bir şeye uyduğu halde doğru yolda olduğuna işarettir. Korku namazı kıldığını görmek, şirket kurmaya, hayrete düşmeğe, dağınık olmaya veya hasta ile çekişmeye işarettir.

Rüyada namazda konuşmak, hibe ettiği veya sükût ya da tasdik ettiği şeyden dönmeye işarettir. Rüyada, namazda aşikâr okunacak yerde aşikâr okuduğunu gören kimse, eğer hâkimse, zulümle hükmeder, hâkim değilse, bildiği bir hakikati veya bir mali inkâr eder.

Rüyada imamdan Önce rükû ve secde yaptığını gören kimse, ana ve babasına veya itaat etmesi icap eden kimseye muhalefet etmesine işarettir.

Rüyada teravih namazı kılmak, meşakkate düşmeye, borç ödemeye ve hidayete ermeye işarettir. Yağmur namazı kılmak, korkuya, çoluk çocuğunun nafakasını eksiltmeye, pahalılığa geçimdeki durgunluğa, ziraat, mal ve tarla hususunda sıkıntıya düşmeye işarettir.

Rüyada güneş ve Ay tutulduğu vakit kılınan husuf ve küsuf namazını kıldığını görmek, güneş ve Ay'ın işaret ettiği şahsın rahatlığa kavuşturulması için gayret etmeye işarettir. Bazen bu rüya, fasik bir kimsenin tövbe etmesine ve kâfirin Müslüman olmasına, işarettir.

Husuf ve küsuf namazını kıldığını görmek, bir âlimin ölümüne işarettir, rüyada korku namazı kılmak, ülfete, ittifak etmeye, sözlerin bir araya gelmesine ve korkudan emin olmaya işarettir. Rüyada cenaze namazı kılmak, namazı kılınan kimseye şefaat etmeye işarettir.

Rüyada ölü üzerine namaz kıldığını gören kimse, onun için çok dua ve istiğfar eder. Namazı tam kılarsa duayı da tam yapar. Cenaze namazına imam olan kimse, münafık bir Amir etrafından vali tayin edilir. "Allah (C.C) filan kimseye rahmet etsin" dediğini gören kimsenin günahtan affedilir.

İmamın arkasında cenaze namazı kıldığını gören kimse, ölüler için dua edilen bir mecliste hazır bulunur. Cenaze namazı kıldığını gören kimse, dini bozuk bir kimse hakkında aracılık eder. Rüyada nafile namaz kıldığını gören kimse, dininin kemale ermesine ve sünnet-i saniyeye uymasına işarettir.

Bir kadın rüyada erkeklere imam olduğunu görse, ölür. Çünkü kadın, " imamete salahiyetli değildir. Ve bu durum ancak o kadının ölümü zamanında erkekler tarafından onun üzerine namaz kılmak suretiyle mümkün otur. Namaz kılmayı ve okumayı bilmeyen bir kimse, rüyada imam olduğunu görse, ölür.

Rüyada sünnet namazı kıldığını gören kimse, Resul (s-a.v.)'in sünnetine uyar, necasetten temizlenir ve güzel huylu olur. Nafile namaz kıldığını gören kimse, ahirette kendisine lazım olacak şeyleri yapmaya muvaffak olur. Bir kimse rüyada bir takım insanlarla beraber teravih namazı kıldığını görse, o kimselerin akrabaları hakkında gereken iyiliği yaptıklarını görse, o kimselerin akrabaları hakkında gereken iyiliği yaptıklarına, onlardan vahşetin gittiğine ve kalplerinin ferahlamasına işarettir.

Bir kimse rüyada cemaatle namaz kıldığını ve safin düzgün olduğunu görse, o cemaatin çokça teşbih okuyan bir kavim olduğuna işarettir.

Rüyada Allah rızası için nafile namaz kıldığını gören kimse, fakirse zengin olur ve hayra erişir. Rüyada teveccüh namazı kıldığını gören kimse yüksek bir rütbeye nail olur. Rüyada Regaip namazı kılmak, mevsimlere ve vaadini yerine getirmeye işarettir.

Rüyada kaza namazı kılmak, borç ödemeye veya günahkâr bir kimse için tövbe etmeye işarettir. Bazen de kaza namazı kılmak, kâfirin Müslüman olmasına, adağını yerine getirmeye ve taahhüt ettiği bir şeyi yapmaya işarettir.

Rüyada oturarak namaz kılmak, acizliğe, korkaklığa ve cüz'i bir rızka kanaat etmeye işarettir. Otururken namaz kılmak, bazen babasının veya hocasının ya da üzerinde ilim hakki bulunan bir kimsenin hastalığı ile korkutulmaya işarettir.

Rüyada tövbe namazı kılmak, günahların af olmasına işarettir. Eğer tövbe namazını bütün halk kılacak olsa, yağmur yağmasına işarettir. Rüyayı gören fakir ise, zengin olur, çocuğu olmuyorsa, erkek bir çocuğu olur.

Rüyada teşbih namazı kılmak, hediyeye, bahşişe, hayra ve iyi bir şekilde geçindiğine işarettir. Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin uyanıkken arzu ettiği bir şeyde hayret ederek şaşırıp kalmasına işarettir. Rüyada istihare namazı kılmak, rüya sahibinin yapmaya karar verdiği şeyin sonucunun güzel olmasına işarettir.

İstihare namazı kılan tarikat ehlinden ise ve onun tarikatça eksikliğine işarettir. Rüyada kabre karşı namaz kılmak, caiz olmayan bir şeyi hediye etmeye, bazen de bu rüya, fakire, verilmeye layık olan kimseye ve hapiste bulunana sadaka vermeye işarettir. Rüyada tahiyyetü l mescid namazı kılmak, akraba ve fakirlere sadaka vermeye ve zalimlerden iyilik istemeye işarettir.

Rüyada gündüzün veya gece namaz kıldığını gören kimse, Salih Amel islemekle Allah (c.c.)'a yaklaşır. Rüyada namazda görüldüğünü gören kimse, oyunla meşgul olmak suretiyle namazdan gaflet eder.

Rüyada sarhoş olduğu halde namaz kıldığını gören kimse, yalan yere şahitlik eder. Cünüp olduğu halde namaz kıldığını görmek, gören kimsenin dini bozuk olur. Doğu ve bati tarafına namaz kıldığını gören kimse, İslam dininden dönerek şeriata muhalif bir harekette bulunur.

Rüyada arkasını kıbleye dönerek namaz kıldığını gören kimse. İslam dinini tahkir eder. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada cemaatin kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını görse, onların valileri veya hâkimleri görevlerinden alınır, dediler. Rüyada filim bir kimseyi kıbleden başka bir yöne doğru namaz kıldığını veya ehl-i sünnetin hilafına bir amelde bulunduğunu gören kimse, nefsani arzulama uyar ve şeriata muhalif bir harekette bulunur.

Rüyada kıbleden başka bir yöne namaz kılmak, caiz olmayan bir şeyi yapmakla Allah (c.c.)'a yaklaşmayı ve insanların kalplerini kazanmayı kast etmeye işarettir veya rüyada yöneldiği tarafa doğru yolculuğa çıkar. Rüyada doğu tarafına namaz kıldığını gören kimsenin, kötü yolda olduğuna, halka çokça iftira eden ve günah islemeye cüretkâr olduğuna işarettir.

Rüyada kıbleyi bilmediğini veya kıbleyi araştırdığını ve hangi tarafta olduğunu bilmediğini gören kimsenin, dininde hayret içinde olduğuna işarettir. Kıbleden başka bir yöne beyaz bir elbise ile namaz kıldığını ve Kur'an'ı hatasız okuduğunu gören kimse, hacca gider.

Rüyada Namaz Kılmak yorumları

neslihan

rüyamda baya bir karışıktı bir kere rüyamda teheccüt namazı kılıyordum ve el açıp allaha dua ediyordum

nısa

ben namaz kılıyodum ama bi deprem oldu namazı yarım bıraktım sonrada farzını kıldım

TOLGAHAN

rüyamda cami,de namaz kılarken [yatsı namazı]silahlı bir kişi cemaatı vurdu ben ozan secdedeydim beni vurmadı oheyecanla teheccüt namazı kıldım

seko5555

ikindi namazı ile ilgili güzel bilgiler.

murat

beni bir arkadaşım güzel hafif yokuş yeşillik bir alanda bir dal parçasını yere atıp ve yere atıca seccade olup üstünde namaz kılarken görmüş acaba ne anlama geliyor

ahmet sami

selamun aleykum dostlar bugun ruyamda namaz kıldıran bir imamı kafirler taşlıyodu ve ben onlara karşı siper olup ımamı koruyordum ruyamın yorumu nedir ?,

İLHAN

RUYADA NAMAZ KILMAK VE UYANINCA SABAH EZANI DINLEMEK

ceylin

ben rüyamda namaz kıldım ama ne namazı bilmiyorum

tarkan

komşum rüyasında bizim kapıyı çalıp eşime bu eşyalar ne diye sormuş eşimde evde namaz kılınacak o yüzde çıkartık demiş ne anlama geliyor...

selma

o sırada amcamın dugunu vardı ve kılmadan kalkıp oyun oynamaya gıttım ne anlama gelıyor

selma

ben ruyamda yatsı namazının sunnetını ve farzını kılıyordum ama son sunnetı nı ve vıtır vacıbı kılmadan kalktım

Oktay

Rüyamda Namaz Kıldırıyordum Herhalde Sabah Namazı Sonrasındada Cemaatin Dua Ederken Ağladığını Gördüm Gerçek Hayatta Dizlerinden Rahatsız Olan Adam Rahatça Kılmıştı.
tabiri nedir ??

Halef

Ben namaza yetişmek için camiye koştum meyerki arabada kılacaklardı son yeri ben oturdum

emreturan

Ben ablamala çöpün yanında namaz kılıyodum ama ne öğle namazı kılıyodun sabah ne akşam nede yatsı hiçbirini kılmıyodum sonra markete gittim...ve eti canga aldım onu kaynatıyodum sonra içinden para 10 kr 5 kr tu

hasan

rüyamda cami,de namaz kılarken [yatsı namazı]silahlı bir kişi cemaatı vurdu ben ozan secdedeydim beni vurmadı oheyecanla teheccüt namazı kıldım

YORUM EKLE

Dikkat: !!! yorumlardan gelen rüyaların tabiri yapılmamaktadır!!! Yorumlar editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

İsim*
Yorumunuz*