dış gebelik

sponsor bağlantılar

sponsor bağlantılar

dış gebelik, embryonun normalde yerleşmesi gereken rahim dışında bir yere yerleşerek gelişmesini sürdürmesidir. Yaklaşık olarak 100 gebelikte 1 oranında görülmekle birlikte, son yıllarda bu sıklık biraz daha artmıştır.

dış gebelik en sık olarak rahmin iki yanındaki tüplerde görülür. Normalde kadının yumurtası ile erkeğin spermi tüplerde karşılaşıp döllenme burada gerçekleşir. Döllenen yumurta 48-72 Saat sonra rahime ulaşıp, burada yerleşir ve gelişmesine devam eder. Tüplerin iç tabakasında bir hasar oluştuğunda döllenmiş yumurtanın bu yolculuğu gerçekleşmez ve tüp içinde gelişmesine devam ederek dış gebeliğe neden olur.

Tüpler rahim duvarı gibi, kalın ve genişleme yeteneğine sahip olmadıkları için gebeliğin büyümesi ile gerilip bir süre sonra yırtılırlar. Bu hastanın yaşamını tehdit edici bir iç kanamaya neden olabilir. Amaç bu evreye ulaşmadan hasatlığın tanınması ve tedavi edilmesidir. Bu nedenle gebelik şüphesi olan kişide erken dönemde yapılan ultrasonografinin amacı, gebeliğin yerleşim yerinin ve gebeliğin Sağlıklı olup olmadığının belirlenmesidir.

DIş GEBELiK KiMLERDE DAHA SIKTIR?

dış gebelik için en önemli risk faktörü geçirilmiş olan genital infeksiyonlardır. Tüpün içinde döllenmiş yumurtanın rahim içine naklini kolaylaştıran tüysü oluşumlardaki kalıcı hasar dış gebelik oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Bu infeksiyonlar klinik belirti vermeden, farkına varılmadan da geçirilmiş olabilir.

sigara ve nikotin de aynı şekilde tüpte hasara neden olarak dış gebelik olasılığını arttırıcı bir risk faktörüdür. Tüplerle ilgili geçirilmiş ameliyatlar da dış gebelik için risk faktörüdür. Tüp bebek uygulamalarından sonra dış gebelik daha sık görülmektedir. Daha önce dış gebelik nedeniyle Ameliyat geçirmiş olmak da dış gebelik olasılığını yaklaşık 10 kat arttırmaktadır.

NASIL BELiRTi VERiR?

Ağrı, adet gecikmesini izleyen vaginal kanama en önemli işaretlerdir. Ağrının nedeni tüpün gerilmesidir. Daha sonra tüp yırtılıp, karın içine kanama olduğunda çok şiddetli ağrı ve bayılma ortaya çıkar. Amaç olayı bu boyuta gelmeden teşhis ve tedavi edebilmektir.

Muayene esnasında rahim yanında kitle saptanması da önemli bir bulgu olabilir. Ancak bu daha ilerlemiş hastalık tablosunda karşılaşılabilecek bir bulgudur.

NASIL TANI KONULUR?

Bugün dış gebelik tanısında kullanılan en önemli iki araç ultrasonografi ve kanda yapılan beta hCG düzeyi ölçümüdür. Bu sayede hastalık çok erken aşamada yakalanabilmektedir. Geçmişte anne açısından ölümcül bir hastalık olan dış gebelik bu sayede ölümcül bir hastalık olmaktan çıkmıştır. Tanıda şüphe olduğu durumlarda laparoskopi hem tanı hem de hastalığı tedavi edici olarak kullanılabilir.

Kanda yapılan gebelik testi, yani beta hCG düzeyi 1500 mIU/ml nin üzerinde olduğu halde , vaginal ultrasonografide rahim içinde gebelik kesesi görünmüyorsa dış gebelik olasılığı yüksektir. Ayrıca ultrasonografide yumurtalık-tüp etrafında kitle saptanması, batın boşluğunda serbest sıvı-kan görülmesi tanıyı destekleyen bulgulardır. Normalde bu dönemde günaşırı bakılan beta hCG değerleri sağlıklı bir gebelikte 2 kat artar. Gebelik sağlıklı bir gebelik değilse veya dış gebelik söz konusuysa bu artış daha yavaş olur. Burada peş peşe yapılan beta hCG ölçümleri ile birlikte ultrasonografik değerlendirmelerle tanı büyük ölçüde doğru olarak konulabilir.

Beta hCG düzeyi yeterince artmıyor ve ultrasonografide rahim içinde gebelik kesesi saptanmadığı halde tanıda şüphe varsa, kürtajla rahim içinden alınan parça ile rahim içinde ortaya çıkıp bozulmuş bir gebelik mi, yoksa gerçekten dış gebelik mi olduğu ayrımı yapılabilir. Beta hCG düzeyinin günaşırı 2 kat arttığı hastalarda, rahim içinde sağlıklı bir gebelik gelişebileceğinden bu işlemden kaçınılmalıdır.

Diğer yardımcı bir laboratuar testi de kan progesteron Hormon ölçümüdür. Gebelik Hormonu olan progesteronun 25 ng/ml altında ölçülmesi sıklıkla gebeliğin sağlıklı olmadığına işaret eder. Bu ya rahim içindeki bozulmuş bir gebelik veya dış gebelik olabilir.

Vaginal yoldan yapılan ultrasonografide nadiren tüpteki gebelik kesesi ve hatta bebeğin kalb atışları görülebilir.

DIş GEBELiğiN DiğER YERLEşiM BöLGELERi

dış gebelik çok büyük olasılıkla tüplerde görülür. Diğer yerleşim bölgeleri yumurtalıklar (ovaryen gebelik), abdominal gebelik ve servikal gebeliktir.

Yumurtalıkta dış gebelik, tüm dış gebeliklerin %1 inden daha azdır. Spermin yumurtayı, yumurtalık içinde döllemesi sonucu ortay çıkar. Abdominal gebelik, gebeliğin karın boşluğunda yerleşmesidir. Tüpteki gebeliğin karın boşluğuna atılıp burada gelişimini sürdürmesi veya gebelik ürününün doğrudan karın boşluğunda gelişmesi ile oluşur. çocuğun eşi -plasenta- barsaklar veya karın iç zarına yapışıp buradan beslenir. Ancak bu gebelikler nadiren çok ileri gebelik aylarına ulaşırlar. Ultrasonografide bebeğin etrafında rahim duvarının görülmemesi ve rahmin ayrıca boş olarak saptanması ile tanı konur. Tedavisi cerrahi olarak gebeliğin sonlandırılmasıdır.

Servikal gebelik, gebeliğin rahim ağzında €“serviks- yerleşmesidir. Rahim ağzının, rahim duvarı gibi genişleyemediği için gebeliğin büyümesi ile yırtılma ve çok şiddetli kanama olur. Tedavisi ilaçla veya cerrahi olarak yapılabilir.

DIş GEBELiK NASIL TEDAVi EDiLiR?

Bugün dış gebelik tedavisinde en sık kullanılan yöntem laparoskopidir. Bunun dışında açık ameliyat yani laparotomi, bugün ancak iç kanaması olan hastalarda tercih edilmektedir. Son yıllarda ilaçla tedavi de erken dönemde saptanan dış gebeliklerin tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır.

CERRAHi TEDAVi

Cerrahi tedavi laparoskopi veya laparotomi ile yapılabilir. Her iki işlem de aynı amaçla kullanılabilir. Hastanın daha çabuk iyileşmesi ve daha kısa süre hastanede kalması açısından laparoskopi tercih edilmektedir.

Laparotomi, ancak çok acil girişim gerektiren, iç kanamalı hastalarda uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi tüpü koruyucu biçimde, tüpün açılıp gebelik ürününün boşaltılması ve kanamanın durdurulması şeklinde konservatif bir ameliyat olarak uygulanabilir. Tüp çok hasar görmüşse veya hastanın tekrar çocuk isteği yoksa tüp tamamen alınabilir.

Laparoskopi karın açılmadan yapılan ameliyat şeklidir. Göbek altından ve karın alt bölgelerinde 3 adet, 5-10 mm.lik kesilerle girilerek, optik sistemlerle karın içi ve genital organlar görüntülenmektedir. Genel Anestezi altında yapılan bir işlemdir. sıklıkla hasta hastanede 1 Gün kalıp taburcu edilebilir. Laparoskopide sıklıkla konservatif girişim yapılmaktadır. Karın içi kontrol edildikten sonra dış gebelik bulunan tüp saptanır. Tüpe çizgi şeklinde bir kesi yapılarak gebelik ürünü boşaltılır ve kanama kontrolü sağlanır. Tüp korunduğu için hastanın aynı tüpten tekrar gebe kalma şansı devam eder. Bu işlemden sonra tekrar dış gebelik olma şansı %10 kadardır. Hastanın tekrar gebe kalma şansı, tüp etrafında yapışıklık olup olmamasına, diğer tüpün durumuna da bağlıdır.

Tüpü çok hasar gören ve dış gebeliğin tekrarlama olasılığının yüksek olduğu hastalarda tüpün çıkartılması tercih edilebilir.

Yukarıda bahsedilen işlemler açık ameliyatla, yani laparotomi ile de gerçekleştirilebilir.

TIBBi TEDAVi

Son yıllarda dış gebelik tedavisinde ilaçla tedavi de uygulanmaya başlanmış ve iyi sonuçlar alınmıştır. Methotrexate bu amaçla kullanılan ilaçtır. Beta hCG düzeyinin 10.000 mIU/ml altında olduğu ve iç kanama olmamış hastalarda uygulanabilir. Methotrexate tümör tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Gebelik hücreleri normal hücrelerden daha hızlı çoğaldıkları için bu ilaca tıpkı tümör hücreleri gibi yanıt vermekte, dolayısı ile büyümeleri durmaktadır. Bu tedavinin başarı şansı, uygun vakalarda %90 ın üzerindedir. Tekrar dış gebelik olma olasılığı da cerrahi tedavi sonrasındaki gibi yuzde 10 civarındadır. Dezavantajı iyileşme sürecinin daha uzun olması (10-15 Güne kadar) ve ilaca bağlı bazı yan etkilerin görülebilmesidir

sponsor bağlantılar

Yazıyı Okuyan Bunlarıda Okudu
 • Gebelik BelirtisiGebelik Belirtisi

  GEBELiK TANISI Gebeliğin ilk belirtisi adet gecikmesidir. Bugün duyarlı gebelik testleri ile adet gecikmesi olmadan bile gebelik saptanabilmektedir. Gebelik tanısı kan veya idrarda koryonik

 • Hamilelik ne zaman başlar ?Hamilelik ne zaman başlar ?

  Hamilelik ne zaman başlar ? ilişkiden sonra gebelik ne zaman belli olur hamilelik kaç günde belli olur Gebelik erkekten gelen spermin kadının yumurtalıklarından atılan yumurta hücresini

 • Hamilelik testi ne zaman yapılmalıdır?Hamilelik testi ne zaman yapılmalıdır?

  Gebelikten şüphelenen bayanların ilk yapması gereken adet tarihinde gecikme olup olmadığını kontrol etmektir. Eğer adet tarihinde bir gecikme yaşanmışsa, eczaneden temin edeceği idrar

 • Gebelikte yapılacak egzersizlerGebelikte yapılacak egzersizler

  Gebelik döneminde yapacağınız egzersizler sayesinde bebeğinizin sağlığını koruyabilir, aynı zamanda kendinizi de formda tutabilirsiniz. Hamilelik döneminde alınan aşırı kilolar

 • Gebelik BakımıGebelik Bakımı

  Gebelik öncesi Bakım ve yapılması gerekenler Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek her anne ve babanın özlemidir. Gebeliğin ilk adımı ve en doğru yolu onu önceden tasarlamaktır.

cansu 17-04-2014 19:36:42

arkadaslar benimde dis gebeligim var degerler 3000 di kanser inesi vurdular simdiyse 2173 oldu bi daha cocugumolmaz diye korkuyorum sizin basiniza boyle geldiyse cocugunuz olduysa tedaviden sonra lutfen bilgilendirirseniz sevinirim allah hepimizin yardimcisi olsun simdiden tesekurler.

esma 12-03-2014 12:54:04

son adet 5 şubat,4 martta hcg yapıldı sonuç 31, 7 martta 87, 8martta 103, 10martta 143 çıktı,dr.dış gebelik olabilir dedi,bugün tekrar kan verdim,ö.sonrayı bekliyorum

tugba 19-02-2014 17:04:12

9 subatta regl olmam gerrkiyordu olmadim 2 gun sonnra hastaneye gderek kan testi yaptirdim gebe oluqumu ogrendim ilk testte 108 di 2.- 287 3.-402 biqun 4. Testi yaptidm 484 cikti dr dis gebelikten ssupheleniyor vanijanl ultrasonra ise hic bisey gozukmedi yarin tekrar hcg ye bakicaklar neden boyle oluyo cok korkuyorum 4 aylik evliyim ve ilk gebeliqim :-(

tulay 15-02-2014 20:24:59

selm ben asılama yaptırdım asılamamın 13 gunu az kanamam geldı sonra 5 gun kanla karısık kahve resngı oldu ve cok kötü sancım oldu 5 gun hcg degerlerım asılamanın 13 gunden 19cu gne kadar 170 lerı buldu ve doktorum ultrasoyonlabaktı hıç brsey görmedı boş gebelık bıle yok dedı nasıl bırsey aklım hala almıyor pazartesı tekrar ken testı vercem

ayşe 10-02-2014 22:13:10

rabbim her kezin yardımcısı oldum bende ocak ayında hamile oldugumu ögrendim btc cok yavaş yükseliyoru ve kese görünmedi 1 hafta sonra gittik doktor vajina dan baktıı ve keseyi gördü ve bebek tutunamamış ve kürtaj dedi ve kürtaj oldum buna ragmen btc hala yüksekti ve kanser hastalarınınkullandıgı igne ile kanamam oldu ve sıfırlandı tekrar yaşarmıyım acaba bu durumu

semra 23-08-2012 15:38:20

ben 1,5 ay önce sezeryan oldum ve tüplerimi baglattım sorum şı olacak eşime logusa iken birlikte olduk kanamam yoktu ama şu 4 gğndür kanam var acaba dış gebelik mi oldum yoksa logusa iken adatmi oldum ne yapmalıyım

Gamze Gur 11-08-2012 18:47:44

Merhabalar,
Ben bir sene once muayene oldum, kan tahlilleri yaptirdim ve dis gebelik sonucu cikti. Bir senedir doktorun tavsiyesiyle dogum control hapi kullaniyorum, fakat durumumda hala bir iyilesme- temizleme yok ( bir senedir adedim gelmedi). Simdi 1 sene sonar bu Methotrexate ilacini kullansam bir faydasi olur mu? LUTFEN bu konuda bilgisi olan birsey yorumlasin, cok buyuk sikkinti icerisindeyim.
Simdiden cok tesekkurler

Dila yilmaz 08-07-2012 7:26:18

Slm su an bir servikal gebelik yasiyorum iki doz ilac verildi bu tarz bir gebelik yasayan var mi ve nasil sonuclandi biz henuz sonuc alamadik

aysun 16-06-2012 19:43:04

benim sorum beta değerleri her kadıda 2 kat artması gerekirmi.yani yavaş artıp normal bi hamilelik şansı varmı..........bide kimyasal gebelik adet gecikmesinden sonra en geç kaç günde biter......birde dış gebelik erken teşhis edilirse ilaçlarla atlatma şansı ne kadar.şimdiden teşekkürler..

songül 15-12-2011 9:49:31

merhaba arkadaşlar ben iki hafta önce hamile olduğumu öğrendim kan testi beta hgc değerlerim 258 çıktı dış gebelik dedi doktor.tıp fakültesine yattım iki gece ilk gün kemoterapi iğnesi yapıldı ben iğnenin acısına dayanamadım ikin ci iğneyi red edip özel bir hastaneye yattım kürtaj yapıldı kan değerlerim hala düşmedi 700 leri buldu üç gün önceki test sonucu azda olsa düşmeye başlamıştı çok zor bi durum ben daha atlatamadım ameliyat olma olasılığım hala var allah kimsenin başına vermesin çok zormuş arkadaşlar.dualarınızı bekliyorum...

gönül 24-11-2011 20:49:31

ben 26 yasındayım bir tane oglum var 6 yasında iki aylık hamile oldugumu biliyordum kanama ve sancı sikayetiyle doktora gittim ultrasonda kese görünmedi dış gebelik tanısı konuldu bunun üzerine doktor düzenli bta hcg istedi sonuç hızla ilerliyordu ancak kese hala görünmedi metotraxate isim tam aklımda kalmadı ilacın eksik yazmıs olabilirm kanser tadavisinde kullanılan bir ilaç uyguladı sonrasında asırı sancı ve kanama oldu umarım bu sorunu bir igneyle atlatırım 100 de 80 lik bi oran verdi doktor inş bakalım

sibel 31-10-2011 17:50:10

merhabalar ekim 21 de betahcg:53 çıktı.24 ünde:94, 26.sında :132 28.sinde:169 bugün ise :153 çıktı gebeligimde anormallikmi var.herhangibirşey görünmüyo kanallarda dış gebelik diyemiyolar kesede yok ne yapmalıyım.rahimden parça aldırmalımıyım. ilgilendiginiz için şimdiden tşk.ederim

cansu 23-09-2011 12:24:25

ıyı gunler ben en son 8 agustosta hastalndım ama gecıkdıgı ıcın 17 eylulde test yaptım bırı koyu bırı sılık cıktı 21 eylulde hastalandım ve surruyo suan ona ragmen mde bulantım bas donmem var yıne test yaptım pozıtf acaba dıs gebelıkmı var suan hasta oldgum ıcın kan tahlılı yaptırabılrmıym cok korkuorum lutfen yardım edın smdıden tesekkurler

sema 28-07-2011 16:05:25

arkadaşlar ben 4 gebelik gecirdinm 2 cocugum sağlıklı biri kürtaj biride ölü dogum oldu benim 25 gündür kanamam durmuyo kürtajla parca alın dı patolijiye gönderildi kürtajdan önce bhcg tahlilim 585 idi sonrada 213 e düştü bir hafta sonra 26 ya düştü kasık ağrım cok devamlı tansiyonum düşüyo doktorlar büyük olasılık dış gebelik dedi sizce doğrumu cok korkuyorum

nazlı 07-07-2011 13:07:31

merhaba adetimin 5 gün gecikmesi üzerine hamile olabileceğim süphesiyle b hcg testi yaptırdım ilk testimin sonucu 43.32, gün aşırı tekrar yaptırdığımda da 46.55 çıktı doktorum 3. kez de yarın yaptırmamı önerdi. gebeliğim normalmi yoksa dış gebelik mi sizden de bilgi alabilirmiyim. Birde progesteron testimde 4.26ng/mL çıktı. mide bulantım ve baş dönmem sıklıkla oluyor çok endişeliyim .

necla 29-06-2011 12:13:09

bende dış gebelik geçirdim ama reglim gecikince doktora gittim erken teşhis çok önemli. methotraxate iğneyle bir kerede kurtuldum. mutlaka regliniz gecikince doktora gidin.

SUZAN 30-05-2011 12:18:48

bende 2 kez dış gebelik ve 3 kezde kendiliğinden düşen gebelikler geçirdim korkmaya başladım normal bebeğim olmayacak diye allah hepimizin yardımcısı olsun

eda 09-05-2011 14:10:56

son adet tarihim 28 mart ve genelde düzenli olarak 29 günde bir adet olurdum bu ay adetim gecikti ve sırasıyla yaptırdığım beta hcg test değerlerim şunlar:27/04/2011 de 52, 03/05/2011 de 84 06/05/2011 de 176 ve 08/06/2011 de 278 değerleri alındı. Ben 30 yaşındayım 6 yaşında sağlıklı bir kızım var 2010 yılında temmuz ve ekim aylarında kürtaj iel iki gebeliğim sonlandırıldı.Biri boş gebelik diğeri ise 6,5 haftalıktı kalp atışı alınamadığı için sonlandırıldı. Yapılan genetik testlerimde MTFR 677 Ct heterezigot taşıyıcısı olduğum anlaşıldı. Bu gebelik planlanan bir gebelikti erken teşhis edilmesi dolaysıyla doktorum bana clexane 0,4 iğneye başlattı. 03/05/2011 de yapılan ultrasyonda kese görünmemişti. Benim durumuma göre dış gebelik riskim varmı? yada bu kullandığım iğne beta hcg değerini etkiler mi? Sorumu cevaplarsanız çok memnun olurum çok tedirginim doktorum geç oluşmuş bir normal gebelik olabileceğini de söylüyor beni bilgilendirirseniz çok sevinirim şimdiden çooook teşekkür ediyorum

mine 19-02-2011 16:11:56

benim de adetim gecikti.idrar testi yaptım evde + çıktı.bir dr.a gittim dr.kesenin dışta olduğunu söyledi.kan testi yaptırdım.+çıktı.beta değeri 4849 bu acaba dış gebelik mi??

cansu 30-12-2010 17:14:51

ben 1 ay once duşuk yaptım..1 hafta once sol kasığımda aşırı ağrı oldu.doktora gittim ve dıs gebelikten suphelendiğini soledi.ulturasonla we wajinal muayneyle sol tüpte 3 cm'lik bi kitle tespit edildi.beta hcg değerlerime bakıldı.hamileyken 997 iken 4 gun once 118 cıktı.2 gun once bir daha tahlil yaptırdım we bu seferde 111 cıktı.2 gundur de kanamam war adet goruyo gibiyim.bel we kasık ağrısı yasıyorum.sizce dıs gebelik midir? yoksa baska bişey mi? birde dıs gebelikte beta hcg değerinin dusmesi gibi bi durum olur mu yoksa beta hcg değeri yawas yawas artmalı mıdır? cewaplarsanız cok sewinirim.cunku cok korkuyorum.

sezer 28-09-2010 17:59:39

bende 1 hafta once dış gebelıkten tedavı oldum su baksedılen ıgneyı kullandılar bhcg degerım 110 a kadar dustu tekrar tahlıl yaptırmam gerektıgını soyledıler cok zor bır surec bu sure allah yardımcımız olsun

ZKAFACAN 22-06-2010 15:45:37

Merhaba bendede dış gebelik çıktı. Doktorum ilaç ile tedavi ediyor şuan. Eğer dış gebelik ilerlememiş ise bir iğne yapıp bekletiyorlar. İğnenin adı metotraksate. Kişinin durumuna göe doz ayarlanarak tedavi başlatılır.

gül 02-06-2010 16:34:08

ben birşeyi çok merak ettim.dış gebeligin tedavisi oldugunu yayınlamışsınız sitenizde ben henüz buğüne kadar bir tedavi yöntemi oldugunu hiç duymadım hatta ne kadar tanıdıgım uzman doktora sordum ve bana henüz tedavisinin olmadıgını gerçek bir hamilelik yaşayana kadar dış gebelik olma şansımın çok yüksek oldugunu söylediler eger sizinde bahsettiginiz gibi bir tadavi yöntemi var ise detaylı bilgilerinizi burada bizimle paylamşmanızı rica ediyorum.ılaç tedavisi diye bahsetmişsiniz.şimdiden teşekkür ederim.

gül 02-06-2010 16:23:13

canım benim 3 cü dış gebeligim.ve hiç yaşayan bebegim yok malesef egerki.kürtaj olduysan bir kaç gün arayla beta/hcg ne ni takip et kürtaj oldugun için muhakkak düşme olacaktır ama biraz zaman alır.yani 1 hafta kadar takip et kanamaların çok aşırı derecede ise doktoruna başvur bende 2cide kürtaj oldum 3 gün kanamam oldu ve bitti.ve sana bir arkadaş tavsiyesi her ay düzenli doktorunla irtibatta ol ve test yap.çünkü bu o kadar zor bir durumki bir kere dış gebe olduysan inan arkası hep geliyor saglıklı sıhhatli günler diliyorum ve dikkatli ol

gülay 01-06-2010 20:16:16

ben 25,03,2010 tarihinde sprailimi çıkartırdım normal edt tarihim 15 gün gecikti ve 1 ayı aşkın zamandır kanamam şidettli ağrılarla devam ediyor dış gebelik teşdisi kondu.kürtaş yapıldım ama hala beta hcg tahlillerim 113 gebelik gösteriyo ve kanamam devam ediyor nasıl bi tedavi süreci uygulamalıyım şimdiden teşekkürler.

305

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
Bayanlara Özel Bilgi EkleBayanlara Özel

Bayanlara özel | Diyet | Kadınlara özel | özel diyetler | bayan bilgileri | bayanlara özel yazılar | diyetisyen | zayıflama ile ilgili yazılar | kilo verme | kadın hastalıkları | bayanlar.

Copyright © 2004 - 2014 diyadinnet. com Tüm Hakları Saklıdır. Diyadinnet.com 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na uygun olarak yayınlanmaktadır. Abone olduğumuz Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA) alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.