Rüyada Yılan Görmek

Diyadinnet Rüya Tabirlerinde görülen Yılan'ın yorumu 563 ve rüyasında Yılan'ı görmenin neye çıktığını, ayrıca rüyada Yılanla ilgili rüyanın ne anlama geldiği açıklanmıştır.

sponsorlu bağlantılar

Rüyada Yılan nedir

Şeytan tarafından ika edilen canavar, Rüyada yılan, gibi rüyalar asılsız şeytani rüyalardar. Bunun gibi rüyalar görüldüğünde Cenâb-ı Hakk'a sığınmak ve bu rüyayı başkalarına anlatmamak gerekir.

Rüyada Yılan görmek iş ve çalıma hayatınızda karışık, sıkıntılı ve zor işlerle uğraşacağınıza işarettir. Rüyada sürünerek yılanın size doğru geldiğini görmek ise düşmanlarınızın birleşerek, bir araya gelip size karşı bir tehlike oluşturacaklarına işaret eder.

Rüyada yılan öldürmek

Rüyada yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek, düşmanınızı yeneceğinize işarettir. Rüyada yılanla boğuşup kavga etmek düşmanınızla kavga etmeye ve zarar görmeye, rüyada yılanı öldürmek veya kesmek ise düşmana karşı zafere işarettir. Rüyada yılan öldürmek düşmanı yenmeye yorumlanır.

Rüyada yılan eti yemek

Rüyada yılan eti yemek: bir işten fayda sağlayacağınıza işaret eder. Rüyada yılan eti yediğini görmek, menfat, sevinç ve izzete işaret eder.

 • rüyada yılan başı ezmek

Rüyada, yumrukla bir yılanın başını ezmek, yılanın başını ezdiğini görmek, düşman üzerine galip gelmeye, düşmanı yeneceğinize aynı zamanda kudret ve kuvette yorumlanır.

 • Rüyada yılan eti görmek

Rüyada yılan eti görmek, düşmandan mala, at eti izzet ve ri-fata, katır eti hastalık ve manzara, sığır eti de vücudun sıhhatine delâlet eder. Bir kimsenin rüyada bir yılanın etini çiğ olarak yediğini görmesi, düşman üzerine galip
gelmeye ve düşmanın malından nasiplenmeye delâlet eder. Rüyada yılanın eti, kemiği, derisi, kanı düşmanın malına delâlet eder.

 • Rüyada yılan ile konuşmak;

Rüyada yılanla konuşmak düşman ile barışmaya işarettir.

Rüyada Yılan, kadına, gizli düşmana, çocuğa, saltanata, esenliğe, beyliğe, kişinin geçimine işarettir.

Rüyada vücudunda, vücudunun bir yerinden yılan çıktığını görmek Aile bireylerinden birinin düşmanlığına işaret eder. Rüyada Ağızdan yılan çıkması görmek te kötü söz söyleyip ve bu söylediğiniz sözlerden dolayı zarar görmeye yorumlanır.

 • Rüyada yılan tutmak

Rüyada yılan tutmak korktuğu şeyden emin olmaya işarettir. Yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde bir düşman tarafından mal gelir.

 • Rüyada yılandan korkmamak

Rüyada yılana sahip olup ondan korkmadığını görmek yüksek derecelere işarettir.

 • Rüyada yılandan korkmak

Rüyada yılandan korkmak, düşman şerrinden emin olmaya işarettir.

 • Rüyada büyük yılan görmek

Rüyada büyük yılan görmek büyük ve güçlü düşmana yorumlanır.

 • Rüyada küçük yılan görmek

Rüyada küçük yılan görmek zayıf düşmana yorumlanır.

Ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya,Yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç ve sürura ermeye, Başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya delalet eder.

Rüyada yeşil yılan, din düşmanına, Rüyada etrafında, yanında yılanlar görmek yakınlarınızın düşmanlığına, yılanların yakınlarınızın zarar verememesine, Evde yılan görmek evdeki düşmana, ev dışında yılan görmek dışarıdaki düşmana yorumlanır.

Rüyada yılanın kemiği, yılan eti ve yılan derisi görmek, düşmanın malına, Rüyada yılanla konuşmak düşmanınızla barışmaya yada menfaat ve hayıra işaret eder.

Rüyada yılanın kötü söz söylemesi, düşmanla kavga etmeye yada düşman yüzünden zarara uğramaya işaret eder.

Rüyada Gümüş, Altın yada diğer madenlerden yılan görmek büyük hayra işaret eder. Rüyada arkadan yürüyen yılan görmek hileli düşmana yorumlanır.

 • Rüyada iri ve uzun yılan görmek

Rüyada iri ve uzun yılan görmek bir kaç şekilde yorumlanmaktadır. Rüyada uzun ve iri yılan korkuya işarettir. Bazen de, uzun ve iri yılan görmek, kadın, evlat yada aileden düşmanlığa işarettir. Bazen de, bu rüya, korkunç, yaramaz, korkunç ve kötü komşuya yorumlanır. Bazı tabirciler de uzun, iri yılana sahip olmayı gören kişinin büyük bir saltanata sahip olacağına yorumlarlar.

Rüyada yılan görmek, bir düşman yahut bir devlet ya da, bir hazine veya bir kadın yahut da bir çocuktur. Bir kimsenin rüyada gördüğü ve ondan korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir. Yılan, mal sahibi düşmandır.

 • Rüyada eve rüya sokmak

Yılanı kendi evine soktuğunu gören kimse, o yılan kendisine hile edecek bir düşmanıdır.

 • Rüyada yılan ısırması

Kendisini yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı tarafından bir eza ve meşakkat erişir. Rüyada yılan ve akrep gibi zehirli bir hayvanın ısırdığını görmek, ısırılan kimsenin haram olarak kazandığı mala delâlet eder.

Rüyada bir kimsenin kendisini yılanın ısırdığını görmesi, düşmanının onu üzeceğine ve sıkıntı çekeceğine yorumlanır.

 • Rüyada yılan yakmak

Rüyada yılanı yaktığını görse, düşmanım katleder ve düşmanlarına galip gelir. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka bir yere gider.

Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o yerde harbin meydana gelmesine işarettir.

 • Rüyada yılan avlamak

Yılan avladığını gören kimse düşmanına hile yapmakla onlardan bir şey elde eder.

 • Rüyada siyah yılan görmek

Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddeti isidir.

 • Rüyada beyaz yılan görmek

Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır. Kirmanî demiştir ki: Bir beyaz yılan görüp bunu tuttuğunu ve bu yılana malik olduğunu görmek, yüksek mertebelere nailiyete delâlet eder.

 • Rüyada yılanla kavga etmek

Rüyada yılanla kavga ettiğini görse, kuvvetli düşmanı ile harbeder ve düşmanından korkar ve birbirlerinden ayrılırlar.

Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve halas olmadan Ümit kesilir. İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada yılanın erini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına ve düşmanının malına zafer bulur ve bu sebeple sevince erişir.

 • Rüyada yılan pişirmek

Rüyada Yılan etini pişirip yemek, düşmanına karşı zafere ve cihat yüzünden helal mala sahip olur.

 • rüyada boynuna yılan dolanması

Kişinin rüyada boynuna bir yılanın dolanmış olduğunu görmesi, malının zekâtını vermediğine alâmettir.

 • rüyada yılan sokması

Rüyada yılan, akrep ve bunlardan başka hayvanların soktuğunu görmek, rüya sahibinin mahsurlu ve yasak olan bir şeyi yapmasına delâlet eder.

 • rüyada yılan konuşması

Rüyada yılanın size güzel bir söz söylediğini gördüyseiz, bir düşmandan erişecek hayır ve sevince işarettir. Rüyada yılanın kendisine güzel bir sözle hitap etitğini görmek, düşmanınızla barışacağınıza işaret eder.

 • rüyada yılan sütü içmek

Kişinin rüyada yılan sütü içtiğini görmesi, Allahu Teâlâ'nın razı olacağı bir ameli işlemeye delâlet eder.

 • rüyada cinsel organının yılan olması

Rüyada uçkurunun yılan olduğunu görmek, hanımın akrabaları tarafından bir düşman kazanmaya işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a)Rüyada yılan görmeyi şu madellerle yorumlamıştır.

 1. Gizli düşmanlık
 2. Maişet,
 3. Selamet,
 4. Saltanat
 5. Emirlik,
 6. Devlet,
 7. Zevce,
 8. Evlat,
 9. Sel
 • rüyada uçan yılan görmek

Rüyada bir yılanın uçarak yüksek bir yere konduğunu görmek, gönül süruruna delâlet eder.

 • rüyada yeşil yılan görmek

Rüyada yeşil yılan görmek, dinin düşmanı olarak tâbir edilir.

Rüyada tüm sokakların yılan yada yılanların istilasına uğradığını, sokakların yılanlarla dolduğnu ve sokaklarda yılanların gezdiğini görmek, o bölgede savaşın meydana geleceğine ve düşmanın kazanacağına işaret eder.

Rüyada, yılandan elleri üzerine mal bulaştığını görmek, düşmanın sıkıntısına ve düşmanının malından yarar sağlayacağına işaret eder.

Rüyada başında yılan olduğunu görmek, rüya sahibinin şanının melikler yanında yüce olacağına alâmettir.

Bir kimsenin rüyada bahçe ve bostanının yılanlarla dolu olduğunu görmesi, o bostandan meydana gelecek büyüme ve gelişmeye, nebatatın fazlalığına ve bereketine delâlet eder.

Rüyada yılanın derisini Altın olarak bulduğunu görmek, meliklerin hazinesinin ele geçmesine delâlet eder.

 • rüyada koynunda yılan görmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada koynunda yılan olduğunu ve bunu iki parça etse, düşmanından intikamını alır.

 • rüyada yılan çiğnemek

Yine bir kişinin rüyada yılanları çiğneyerek, ezerek yılanların üstünde gezindiğini görmesi, Sel meydana geleceğini ve büyük bir yağmurun yağacağına işarettir.

Rüyada bir yılanı beline sardığını görmek, bele takılan kemere delâlet eder.

rüyada kara yılan görmek

Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada kara yılan görmek, mal ve menfaate, Su yılanı görmek, kadri yüce bir zatla sohbete, ejderha görmek kuvvetin ziyadeliğine delâlet eder.

Rüyada yılanların içinde olduğu dolu bir kap, kutu görmek, rüyayı görenin müslümanlara karşı düşmanlığına yorumlanır.

 • rüyada engerek yılan görmek

Rüyada engerek yılanı görmek iyiye yorulmaz. Hasımların size bir komplo hazırlıyor demektir. Adımlarınızı dikkatli atmanız.gerektiğine işarettir.

 • rüyada kıvrılmış yılan görmek

Rüyada kıvrılan Yılan görmek, kurtulması zor olan duygusal enerji ve bağları ifade eder.

Rüyada yılan görmek düşman demektir. Çok zehirli olan engerek ve kobra yılanlarını görmek çok daha da tehlikeli düşmana yorumlanır. Rüyada evde yılan görmek te düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı koca arasında kavgaya da işaret eder.

Önemli uyarı

insanları mahzun etmek için şeytan tarafından ika edilen bazı hâilevî, korkunç rüyalardır. Yüksek bir yerden düşmek, köpek tarafından ısırılma, (yılan gibi muzır canavarların hücumu) gibi... Bunlar esas ve asılsız şeylerdir. İnsan böyle bir rüya
görünce (derhal) Cenâb-ı Hakk'a sığınmak ve bunu başkalarına hikâye etmemelidir.

Yılan Benzer Rüyalar

Sponsorlu bağlantılar

Rüyada Yılan yorumları

Nazlı

Rüyamda kuzenimi gordum.Kucağında çocuğu wardi..Siyahlar giymişti çok ciddi bisekilde bana yilann yilaan diye seslendi..bos bos bakiyodu..her yer karanlıkti..bu rüyayı ıki gece üst uste gordum

aynur

Ruyamda dun gece buyuk bır yılann hıç bılmedığım bır evın etrafında benı kovaladığını gördum gerçek gıbıydı kaçtım sığındım bır yere ama o bıyerden hep benı takıp edıyordu sonra uyandım...

Mert

İnsanın rüyasında Yılan Görmek

burcu

rüyamda kızımı yılan soktugunu ve elini yemişti git gide halsiz düştügünü ve doktara götürüyordum heryerde yılanlar vardı

mehmet

rüyamda kendi üzüm bağımdayım bağımın içinden üç tane yılan bej renkli çıkıyorlar bende bu yılanları izliyorum yarabbi bunlarda ne böyle diyorum yılanlar bana bakmadan bağımın içinden geçiyorlar.

Ahmed Fido

- Yeşil yılan din düşmanına

Yukarıda tabirler arasında bu yazıyordu.

Bir evliyaya sordum rüyamda yeşil yılanı gördüm Dedim;

Bir din düşmanı sana buguz edecek zarar görebilirsin dikkatli ol dedi.

yukardaki rüya tabirleri Velayete dayanıyor mu bilmiyorum soruyorum ?

azize

ben rüyamda bir yılanın beni kovaladıgnı ve her seferinde ısırmaya çalıştıgını gördüm ve yorumunu baktım çok kötü yorumlar vardı .

elmaz

rüyamda yılana benzeyen yatsı hayvanı baltayla ikiye kesmek anlamı nedir

melihat

rüyamda beni yılanın kovalaması ne anlama geliyor

KADİR

15 yaşındayım Okuldayım sınıfta büyük bir yılan vardı arkadaşlarımı yediler ben kapıdan kaçtım dışarı çıktığımda her yerde küçük büyük yılanlar vadı beni sokmaya çalışıyorlardı ama beceremediler ben sonunda birirle baş başa kaldım savaşıyordum ama beceremedi ve sonra uyandım ...!

AYŞE

KÖYÜMDE TORAKTAN YILANLAR BİNLERCE MİLYONLARCA YILANLAR TOPRAĞI YARARAK GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR VE İNSANLARA BASACAK YER BİLE KALMADIĞINDAN HERKESİN ÜZERİNE TIRMANIYORLARDI.MİNİK BÜYÜK DEV ÇEŞİT ÇEŞİT YILAN.ANNEM BİR YILANIN ÜZERİNE ÇIKTI ÇOK BÜYÜKTÜ SOKAR İN DEDİM VE ÜZERİNDE ZIPLAYIP BAK KIMILDAMIYOR BİLE BİRŞEY YAPAMAZ DEDİ.BEN OLAYLARI SANKİ BİR PENCEREDEN İZLİORDUM.HEM OLAYI YAŞIYOR GİBİ HEM DE UZAK GİBİYDİM.KİMSE KIMILDAMADAN OLDUĞU YERDE KALDI VE DEHŞET İÇİNDE UYANDIM

Cihan

Rüyamda dedemin bahçesinde kapıya yakın bir yerde dururken sağ ayağımdan yılan cıktığını gördüm.Bu yılan iri ve baya uzun pitona benzer bir yılandı ve bana doğru geldiğini gördüm ve bende o yılandan kaçıyordum dedemin bahçesinde.Tam beni ısıracağı zaman rüyamdan uyandım.

Yorum ekle

Dikkat: !!!yorumlardan gelen rüyaların tabiri yapılmamaktadır!!!: Yorumunuz Editörler tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır


Rüya Tabirleri Ansiklopedisi

ABCÇDEFGHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
Rüya tabirleri diyadinnet.com

Paylaşmaya ne dersin ?

0
Yandex.Metrica